Годишњи извештај посредника у решавању спорова за 2019. годину

Позив за подношење Годишњих извештаја о обављеним посредовањима за 2019. годину

 

Члан 34. став 1. тачка 5. Закона о посредовању у решавању спорова ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014) прописује да је посредник дужан да Министарству правде поднесе годишњи извештај о обављеним посредовањима који садржи податке о врсти спорног односа, месту у којем је спроведен поступак посредовања и начину окончања поступка посредовања, уз поштовање начела поверљивости.

Стога, Министарство правде позива регистроване посреднике да поднесу Годишњи извештај о обављеним посредовањима за 2019. годину  коришћењем упитника који је доступан путем следећег линка.

Упитник је израђен ради ефикасније и квалитетније обраде података а његово попуњавање захтева највише пет минута Вашег времена. 

Молимо за повратне информације што је пре могуће, а најкасније до понедељка, 22. јануара 2020. године.