Zapisnici

Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.05 MB
Zapisnik sa drugog sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.06 MB
Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.02 MB
Zapisnik sa četvrtog sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.04 MB
Zapisnik sa petog sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.04 MB
Zapisnik sa šestog sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.05 MB
Zapisnik sa sedmog sastanka Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.02 MB