Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године (19.08.2020)

Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године, усвојена на седници Владе 30. јула 2020. године Величина: 0.12 MB
Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године Величина: 0.18 MB
National Strategy on the Rights of Victims and Witnesses of Crime in the Republic of Serbia for the period 2020-2025, adopted at the Government session on 30 July 2020 Величина: 0.12 MB
Action plan for Implementation of the National Strategy on the Rights of Victims and Witnesses of Crime in the Republic of Serbia for the period 2020-2025 Величина: 0.1 MB