Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина

На седници одржаној 22. јануара 2018. године, Радно тело за праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина усвојило је први Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.1 MB
Report - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.08 MB
Други Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина. Величина: 0.13 MB
Report 2 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.1 MB
Трећи Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.17 MB
Report 3 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.13 MB
Четврти Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.2 MB
Report 4 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.14 MB
Пети Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.23 MB
Report 5 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.16 MB
Шести Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.25 MB
Report 6 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.17 MB
Седми извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.27 MB
Report 7 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.19 MB
Осми извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.29 MB
Report 8 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.2 MB
Девети извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.3 MB
Report 9 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.21 MB
Десети извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина Величина: 0.31 MB
Report 10 - National Strategy for Prosecution of War Crimes Величина: 0.22 MB