Брошура "Преговарачко Поглавље 23 - Правна сигурност"

У оквиру ЕУ пројекта "ЕУ уз правду - Подршка за Поглавље 23", који Министарству правде пружа подрску у јацању његових капацитета неопходних за спроводјење мера и активности из Акционог плана за Поглавље 23, израђена је брошура "ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 23 - Правна сигурност, лакши приступ правди и заштита права свих грађана".

Бросура прати преговарачки процес у оквиру Поглавља 23 и даје преглед најзначајних спровдених мера и остварених циљева у складу са Акционим планом за Поглавље 23.  

Брошура Величина: 0.98 MB