Национална стратегија за борбу против корупције - архива

Национална стратегија за борбу против корупције

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 01. јула 2013. Националну стратегију за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године.

Национална Стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године Величина: 0.23 MB
Национална Стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године - енглески језик Величина: 0.13 MB

Акциони план за спровођење Нацоналне стратегије за борбу против корупције

Влада Републике Србије, на предлог Министарства правде и државне управе, донела је Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године. Величина: 1.28 MB
Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године - енглески језик Величина: 1.24 MB