Борба против корупције

Уставни основ за доношење Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон) садржан је у члану 97. став 1. тачка 16) Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад републичких органа.

Нацрт закона о спречавању корупције Величина: 0.07 MB
Образложење Величина: 0.04 MB
Закључак Величина: 1.03 MB