Извештај о испуњености препорука за Србију, октобар 2012.

Извештај о испуњености препорука за Србију усвојен од стране ГРЕКО (Група држава против корупције) на 57. Пленарном заседању (Стразбур, 15-19. Октобар 2012.)

Извештај о испуњености препорука оцењује мере које су државни органи Србије предузели у циљу испуњавања 15 препорука датих у Извештају за трећи круг евалуације за Србију који обухвата две теме:

1.       Инкриминација: Чланови 1a и 1б, 2-12, 15-17, 19. став 1. Кривично правне конвенције о корупцији, чланови 1-6. Додатног протокола (ETS 191) и Руководећег принципа 2 (криминализација корупције).

2.       Tранспарентност финансирања политичких странака: Чланови 11, 12, 13б, 14. и 16. Препорука (2003)4 о заједничким правилима против корупције у финансирању политичких странака и изборних кампања, и – више уопштено – Руководећи принцип 15 (финансирање политичких странака и изборних кампања).

Можете преузети примерак Извештаја.

ГРЕКО Извештај о испуњености препорука за Србију, октобар 2012. Величина: 0.15 MB