Grupa za propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije

Grupa za propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije obavlja poslove koji se odnose na: 

normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove izrade i praćenja primene zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora za propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije;

poslove izrade stručnih mišljenja i uputstava za primenu propisa za propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije, a koje priprema Ministarstvo;

pripremu mišljenja o nacrtima zakona i predlozima drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave u delu koji se odnosi na propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije;

pripremu mišljenja na zakone i druge opšte akte koje predlažu narodni poslanici i drugi ovlašćeni predlagači za propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije;

izradu predloga odgovora Ustavnom sudu povodom inicijative ili predloga za ocenu ustavnosti propisa iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije;

praćenje stanja i primenu propisa iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije i ukazivanje na potrebe i pravce normativnog uređenja;

analizu efekata propisa;

pravno-tehničku redakciju propisa iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije; 

izradu pravnih mišljenja o usklađenosti međunarodnih finansijskih ugovora sa pravnim sistemom Republike Srbije i druge poslove iz delokruga Grupe