Šesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost

 

Šesti redovni sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost, u okviru Sporazuma Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju, održan je 2. i 3. oktobra u Palati Srbija.

Na sastanku se razmatralo trenutno stanje u oblasti pravde, slobode i bezbednosti u Srbiji u odnosu na pravne tekovine Evropske unije, a pre svega u vezi sa poglavljima 23 i 24.

Predstavnci Ministarstva pravde detaljno su predstavili postignute rezultate i realizovane aktivnosti u okviru reforme pravosuđa, kao pripremne aktivnosti za potpisivanje sporazuma sa Eurodžast-om.

Učesnici diskusije govorili su i o reformi pravosuđa, napretku ostvarenom u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te osnovnih prava.

Takođe, Pododbor je raspravljao i o prevenciji droge, borbi protiv terorizma i anti-radikalizaciji, a predmet sastanka bila su i pitanja migracija i azila, te upravljanje granicom i vizna politika.

Redovno izveštavanje Srbije o učinjenim rezultatima u oblasti Poglavlja 23 ekspertima EK, ući će u Izveštaj o napretku za ovu godinu.

Prvi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost održan je u Briselu 2014.