Извештаји

Јединствени информациони систем информатора о раду

 

Информатор о раду Министарства правде 01.03.2023. годинa Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 09.02.2023. годинa Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 02.02.2023. године Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 06.12.2022. године Величина: 0.96 MB
Информатор о раду Министарства правде 12.1.2022. Величина: 4.19 MB
Информатор о раду Дирекције за управљање одузетом имовином Величина: 2.64 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 20.01.2021.) Величина: 6.59 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 14.07.2020) Величина: 6.64 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 05.06.2020) Величина: 6.64 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 03.03.2020) Величина: 6.67 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 13.02.2020) Величина: 6.09 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 15.01.2020) Величина: 5.96 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде (март 2019. година) Величина: 1.32 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 22.05.2019) Величина: 3.15 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 22.05.2019) Величина: 5.96 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 18.04.2019) Величина: 3.15 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 18.04.2019) Величина: 5.96 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 21.12.2018) Величина: 3.15 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 21.12.2018) Величина: 5.97 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 28.09.2018) Величина: 3.12 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 28.09.2018) Величина: 5.87 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2017. годину Величина: 0.32 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2017. годину Величина: 0.5 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 25.07.2018) Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 25.07.2018) Величина: 4.7 MB
Информатор Министарства правде 14.05.2018 Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде 14.05.2018 Величина: 4.7 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 27.02.2018) Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 27.02.2018) Величина: 4.89 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 14.12.2017) Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 14.12.2017) Величина: 4.9 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 05.10.2017) Величина: 4.89 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 02.08.2017) Величина: 4.88 MB
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Величина: 0.09 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 28.06.2017 године) Величина: 4.88 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 05.05.2017 године) Величина: 4.88 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 09.02.2017 године) Величина: 4.66 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 30.12.2016 године) Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 21.12.2016 године) Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 25.10.2016. године) Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 09.09.2016. године) Величина: 4.74 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде (28.01.2016) Величина: 0.75 MB
Директива o поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству правде Величина: 0.03 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде Величина: 1.08 MB
Информатор о раду Дирекције за управљање одузетом имовином (ажуриран 24.06.2015. године) Величина: 1.29 MB
Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција - ажуриран 20. марта 2015. године Величина: 0.54 MB
Подаци о броју запослених у Дирекцији за управљање одузетом имовином, јануар-септембар 2013. Величина: 0.06 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде Величина: 4.61 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.9.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.8.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.7.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.6.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.5.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.4.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.3.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.2.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.1.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.12.2012. Величина: 0.03 MB
Информатор о раду Министарства правде и државне управе (ажуриран 20.02.2013. године) Величина: 2.75 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2014. годину Величина: 0.29 MB
Извештај о раду Министарства правде и државне управе за 2013. годину Величина: 0.5 MB