Актуелно > Вести 22.05.2017.

Кубуровић: Подстаћи примену медијације и арбитраже

„Један од циљева Министарства правде је да посредовање као начин решавања спора (медијација) и арбитража постану препознатљиви као поступци који стоје на располагању у оквиру правосудног система и да подстакне њихову примену“, поручила је данас министар правде Нела Кубуровић на отварању 26. Сусрета правника у привреди Србије, који се одржавају на Златибору, на тему „Привреда и судска и арбитражна пракса“.

Кубуровић је истакла да су капацитети сталних арбитражних институција у Србији недовољно искоришћени, да постоји велики простор за развој овог начина решавања спорова, те да је Министарство правде отворено да разматра предлоге како да се унапреди ова област, пре свега у виду унапређења законодавног оквира.

Уз напомену да се број медијатора у Србији константно увећава и да их тренутно има скоро  500, Кубуровић је рекла и да је на основу годишњих извештаја медијатора  евидентирано 62 посредовања у решавању привредних спорова, не рачунајући споразумно финансијско реструктурирање које је спровођено пред Привредном комором Србије.

„Број јесте мали, али охрабрује велики скок у односу на прошлогодишњу статистику, када је било само 6 медијација“, нагласила је Кубуровић.

Она је додала да је просечно време потребно за решавање предмета пред првостепеним привредним судовима у 2014. години било 337 дана, а да је већина спроведених медијација у току 2016. године трајала у просеку између 2-5 састанка, односно 1-3 месеца, што показује зашто треба да се окренемо медијацији и унапредимо њену примену.

Кубуровић је нагласила и да министарство активно учествује у радној групи Владе Србије за унапређење положаја наше државе на Дуинг бизнис листи Светске банке, као и да је успоставило и ближу сарадњу са Привредном комором Србије, чиме настоји да допринесе унапређењу услова пословања и ефикасности правосуђа у Републици Србији.

Кубуровић је најавила и да ће Радна група за израду измена и допуна Закона о парничном поступку почети са радом наредне седмице, у циљу побољшања нормативног оквира на основу резултата досадашње примене закона и ради унапређења ефикасности судског поступка.

„У току њеног рада ће се сагледати и однос са Законом о посредовању у решавању спорова, као и са најбољим решењима држава чланица ЕУ, а која су применљива у правосудном систему Републике Србије“, истакла је Кубуровић.