Обавештавју се кандидати који су поднели пријаве за сталног судског преводиоца за италијански језик да ће Испит провере знања бити одржан у петак, 19.04.2024. године са почетком у 10:00 часова, у просторијама Министарства правде, ул. Немањина 22-26, III спрат, хол.