Издавање дупликата Уверења о положеном правосудном испиту

Корисници услуге:  На захтев лица која су претходно положила правосудни испит 

Начин подношења захтева/молбе: Слободна форма, прилог (фотокопија личне карте)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 920,00 динара (Републичка административна такса)

Пример уплатнице можете преузети на следећој страници.

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)