Документа Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа
Правосуђе > Реформа

Одлуке Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Студија о развојним потребама Правосудне академије

Величина: 0.38 MB
Преузимање

Препорука МПДУ

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Препорука Влади

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Поступање по Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа

Величина: 2.19 MB
Преузимање

Поступање по Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа (Верзија на енглеском језику)

Величина: 1.46 MB
Преузимање

Одлука о избору председавајућег Комисије

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Одлука о избору секретара Комисије

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Одлука о о оснивању Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Одлука о оснивању радне групе за израду анализе измене уставног оквира

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Одлука о оснивању радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Одлука о измени Одлуке о образовању радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Решење о разрешењу и именовању члана и заменика чланова Комисије

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Одлука о именовању заменика председавајућег Комисије

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Одлука о именовању председавајућег Комисије

Величина: 0.32 MB
Преузимање