Република Француска

Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу легализације између СФР Југославије и Француске од 29. октобра 1969. године

Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу легализације Величина: 0.04 MB

Конвенција о признању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким стварима између СФР Југославије и Републике Француске од 18. маја 1971. године

Конвенција о признању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким стварима Величина: 0.06 MB

Споразум о олакшању примене хашке конвенције о грађанском поступку од 1. марта 1954. године између СФР Југославије и Француске Републике, потписан 29. октобра 1969. године.

Споразум о олакшању примене хашке конвенције о грађанском поступку Величина: 0.04 MB