Република Италија

Конвенција између Краљевине СХС и Италије о правној и судској заштити односних држављана од 6. априла 1922. године

Конвенција о правној и судској заштити односних држављана Величина: 0.03 MB

Конвенција о трговини и пловидби између ФНР Југославије и Италијанске Републике од 31. марта 1955. године

Конвенција о трговини и пловидби Величина: 0.08 MB

Конвенција о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима између Федеративне Народне Републике Југославије и Италијанске републике од 3. децембра 1960. године

Конвенција о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима Величина: 0.09 MB