Кабинет министра

Кабинет министра обавља саветодавне и протоколарне послове, послове за односе са јавношћу и другe послове од значаја за рад министра.

У кабинету се детаљно планирају, припремају и прати реализација активности министра (и државних секретара) како на унутрашњем, тако и међународном плану. Реч је о  активностима које обухватају званичне пријеме и радне састанке са домаћим и страним званичницима, учешће министра (и државних секретара) у својству шефа државне делегације и делегација Министарства на међународним скуповима (седницама, конференцијама, итд.) у земљи и иностранству, као и пратеће билатералне сусрете на маргинама тих скупова. Праћење и анализирање докумената релевантних за процес припреме (пратећа документација, важећи нормативни акти, објављени извештаји, чланци у новинама и на интернету, итд.), као и састављање и архивирање белешки, записника и извештаја са реализованих скупова, али и припрема стручног мишљења на извештаје других чинилаца везане за активности министра (и државних секретара) у земљи и иностранству део су послова за које су задужена лица запослена у кабинету.

У кабинету се обрађују дописи трећих лица упућених министру (и државним секретарима) и негује и даље развија широка мрежа релевантних контаката у земљи и иностранству у циљу успешне реализације активности министра (и државних секретара) и достизања стратешких циљева Министарства. У том контексту одржава се и поспешује сврсисходна сарадња са релевантним ресорним министарствима, посебним организацијама, службама Владе, кабинетом председника и потпредседника Владе, са једне, и члановима дипломатског кора, истакнутим представницима међународних институција и организација активних у Републици Србији (као што су Савет Европе и ОЕБС) и донаторске заједнице, са друге стране.

У домену односа са јавношћу припрема се и реализује платформа за информисање представника медија и најшире јавности о активностима министра (и државних секретара), као и промовисање резултата рада Министарства са становишта Законом утврђеног делокруга. Са заинтересованим странама у земљи и иностранству комуницира се на дневној основи директно (усменим и писаним путем), објављивањем на сајту Министарства актуелних информација, података и усвојених законских прописа за које је Министарство надлежно или кроз организовање интервјуа за представнике медија и иницирање и одржавање конференција за новинаре.

Телефон: 011 7858 000 

 

Руководилац: Шеф Кабинета Маријана Савић Симић