Danas je održana prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, u novom sazivu. Savetom je predsedavala ministarka pravde Maja Popović, koja je pozdravila prisutne i predstavila rezultate primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, te istakla da je potrebno nastaviti na permanentnoj edukaciji i stručnom usavršavanju predstavnika svih institucija - javnih tužilaca, policijskih službenika, radnika centra za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih radnika, te time podsticati multisektorsku saradnju, i jačati kampanje kojima se podiže svest, kako žrtava, tako i stručne  i šire javnosti, u cilju prijavljivanja nasilja u porodici.

Popović je ukazala  da je nužno da svi zajedno aktivno radimo i sarađujemo kako bismo ostvarili cilj Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a to je koordinisana, delotvorna i celovita zaštita žrtava nasilja u porodici,  posebno kako bismo osigurali bezbedno okruženje i sigurnost za sve članove porodice i postigli nultu toleranciju na nasilje.

Savetu su prisustvovali, pored predsedavajuće ministarke pravde Maje Popović i zamenik predsednika Saveta i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, potpredsednica Vlade, ministarka za rudarstvo i energetiku, i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, kao i članovi Saveta ispred Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.