Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija na osnovu člana 4. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 40/10 i 137/14) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-12267/2021 od 27. decembra 2021. godine i 51 broj: 112-1737/2022 od 28. februara 2022. godine, oglašava

Možete preuzeti tekst konkursa.