Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији први Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 и позива све заинтересоване да се упознају са текстом Нацрта и дају своје коментаре.

У циљу формулисања текста радне верзије Акционог плана за Поглавље 23, нарочито се имало у виду да измене на прави начин рефлектују прелазна мерила, уважавају оцене испуњености активности које је дао Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, достављене прилоге од стране одговорних субјеката наведених у Акционом плану за Поглавље 23, као и уочене тешкоће у реализацији и праћењу спровођења реализације активности.

Поводом ревидираног Нацрта, Министарство правде ће организовати округле столове, а први ће бити 6. фебруара 2019. године.

Узимајући у обзир да ће први округли сто поводом Нацрта ревидираног акционог плана за Поглавље 23 бити одржан 6. фебруара 2019. године, све заинтересоване организације цивилног друштва своје присуство на округлом столу могу пријавити преко Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.