Преговарачка група за Поглавље 23 је израдила Први нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

У циљу формулисања текста радне верзије Акционог плана за Поглавље 23, нарочито се имало у виду да измене на прави начин рефлектују прелазна мерила, уважавају оцене испуњености активности које је дао Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, достављене прилоге од стране одговорних субјеката наведених у Акционом плану за Поглавље 23, као и уoчeне тeшкoће у реализацији и праћењу спровођења реализације активности.

Позивамо Вас да своје коментаре и сугестије на Први нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23. доставите најкасније до 22. фебруара 2019. године на адресу iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

Министарство правде ће након разматрања достављених коментара и предлога, објавити извештај о достављеним предлозима организација цивилног друштва и заинтересоване јавности у процесу ревизије АП ПГ 23.