Одељење за преузимање одузете имовине

Одељење за преузимање одузете имовине обавља послове који се односе на:

-          спровођење поступка преузимања имовине;

-          надзор, пријем и чување покретне имовине и пратеће документације;

-          складиштење одузете имовине;

-          сачињавање записника и евиденција о одузетој имовини;

-          спровођење поступка процене одузете имовине и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за преузимање одузете имовине образују се следеће уже унутрашње јединице: Одсек за послове преузимања и складиштења одузете имовине и Група за послове процене вредности одузете имовине.