Министарство правде Републике Србије

Коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Адвокатска комора Србије

Коментар Величина: 0.32 MB

Адвокати Срђан Сикимић и Мирјана Јовановић Томић

Коментар Величина: 0.14 MB

Академска мрежа за владавину права ROLAN

Коментар Величина: 0.38 MB

Алумни клуб Правосудне акадeмије

Коментар Величина: 0.24 MB

Асоцијација правосудних саветника

Коментар Величина: 0.2 MB

Бошњачко национално веће

Коментар Величина: 5.41 MB

Велизар Гајинов

Коментар Величина: 0.43 MB

Високи савет судства

Коментар Величина: 0.32 MB

Врховни касациони суд

Коментар Величина: 0.62 MB

Директор Правосудне академије Ненад Вујић

Коментар Величина: 0.11 MB

Државно веће тужилаца

Коментар Величина: 14.79 MB

Друштво судија Србије

Коментар Величина: 0.78 MB
Јавно слушање професора Величина: 0.25 MB
Прилог 1 Величина: 0.92 MB
Прилог 2 Величина: 0.16 MB
JAS comments on Working Version of Draft Amendments 8 March 2018 Величина: 0.61 MB

Ђорђе Комленски

Коментар Величина: 0.02 MB

„EcoFire“

Коментар Величина: 0.69 MB

ЈУКОМ

Коментар Величина: 1.91 MB
Прилог Величина: 0.2 MB

Милоје Ранковић

Коментар Величина: 0.09 MB

Мохора Дору

Коментар Величина: 0.03 MB

Мрежа правника Србије

Писмо Величина: 2.8 MB
Јавно слушање Величина: 0.02 MB
Јавно слушање - енг Величина: 0.02 MB

Основни суд у Пожеги

Коментар Величина: 0.1 MB

Професор Владан Кутлешић

Коментар Величина: 0.12 MB

Професор Небојша Шаркић

Коментар Величина: 0.12 MB

Републичко јавно тужилаштво

Коментар Величина: 1.02 MB

Савез војвођанских Мађара

Коментар Величина: 0.18 MB

Савет за борбу против корупције

Коментар Величина: 0.41 MB

Судије Апелационог суда у Крагујевцу

Коментар Величина: 0.1 MB

Судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу

Коментар Величина: 0.08 MB

SOPOS

Коментар Величина: 0.4 MB

Транспарентност Србија

Коментар Величина: 0.06 MB

Удружење грађана „Истина Тамарини закони“

Коментар Величина: 0.48 MB
Прилог Величина: 0.48 MB

Удружење за заштиту уставности и законитости

Коментар Величина: 0.41 MB

Удружење судија прекршајних судова

Коментар Величина: 0.37 MB

Удружење судијских и тужилачких помоћника

Коментар Величина: 0.04 MB
Прилог Величина: 0.05 MB

Удружење тужилаца, Београдски центар за људска права, ЈУКОМ

Коментар Величина: 1.06 MB

Форум судија Србије

Коментар Величина: 0.23 MB

ФХП

Коментар Величина: 0.2 MB

ФЦД

Коментар Величина: 4 MB

ЦЕПРИС

Коментар Величина: 0.33 MB
Прилог Величина: 0.16 MB