Државни органи, организације и правна лица које спроводе обуке за посреднике

Евиденција државних органа, организација и правних лица којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике

Информације о условима за издавање дозвола за спровођење програма обука за посреднике можете погледати овде

Информације о планираним обукама за посреднике у наредном периоду можете погледати овде

ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА

Светозара Марковића 9, Београд

Контакт тел:      011/3231-551

Е-маил:               office@partners-serbia.org

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Породична медијација   

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године         

 

-          Медијација у случајевима дискриминације               

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

-          Медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга                     

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

-          Напредне вештине комуникације и преговарања                

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

 

 

ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ

Карла Лукача 9, Београд

Контакт тел:       011/288-2744; 065/288-2744; 065/606-1606

Е-маил:                office@medijacija.rs, konstruktivni@yahoo.com

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 26.05.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања           

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-          Посредовање у привредним споровима        

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-          Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму                 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-          Тренинг за тренере основне обуке за посреднике              

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-          Медијација у стечајном поступку                      

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 19.05.2017. годинe

-          Посредовање у решавању спорова јавних личности                      

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 18.11.2019. годинe

 

-          Посредовање у решавању породичних спорова                    

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 18.11.2019. годинe

 

 

- Медијација у школи, као превенција поремећаја у понашању

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 02.04.2024. годинe

 

- Развој праксе и практичне вештине медијатора

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 02.04.2024. годинe

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МЕНАЏМЕНТ МНГ ЦЕНТАР Д.О.О

Вишњички венац бр. 27, Београд

Контакт тел:        011/3284-269; 011/3284-761

Телефон/факс:       011/3284-485

Е-маил:                 office@mngcentar.com  

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Mедијација у случајевима злостављања на раду (мобинга)                     

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

 

-          Преговарање и медијација у социјалној заштити

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2А/25, Београд

011/3830-010; 063/100-8000;

Телефон/факс: 011/3830-011

Е-маил: office@nums.rs

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00996/2015-22 од 19.10.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Напредне вештине посредовања - медијације                     

Решење број: 740-09-00996/2015-22 од 19.10.2015. године 

ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Јована Ристића бр. 1, Београд

Контакт тел:        011/3060-527; 011/3060-331; 011/3060-533

Телефон/факс:      011/3060-376

Е-маил: seminar@slglasnik.com; marketing@slglasnik.com  

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Решавање колективних и индивидуалних радних спорова                      

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. године

 

-          Медијација у породичним споровима             

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 13.02.2019. године

 

-          Злостављање на раду - мобинг            

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 13.02.2019. године

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Јове Илића бр. 165, Београд

Контакт тел:    011/3092-999; 011/3092-806;063/8675-733
Е-маил:  tamara.dzamonja@gmail.com

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Медијација у породичним споровима 

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

-          Посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)      

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

-          Напредне вештине посредовања         

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

 

 

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

Теразије бр. 41, Београд

Контакт тел:           011/2184-030

Телефон/факс:      011/2183-276

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-01204/2015-22 од 05.02.2016. године

 

 

АДР ПАРТНЕРС Д.О.О.

Булевар Михајла Пупина бр. 6,

Пословни центар Ушће, 19 спрат, Нови Београд
Контакт тел:           011/3231-551; 011/3231-552
Факс:                    011/3231-553

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања

(case management)

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-          Посредовање у привредним споровима                    

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-          Посредовање у имовинским споровима        

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-          Напредне вештине преговарања у привреди           

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-          Стручно усавршавање - Медијација у привреди - од деструктивног конфликта до конструктивног решења  

Решење број: 740-09-00048/2018-22 од 26.10.2018. године

 

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Ресавска бр.  13-15, Београд

Контакт тел: 011/3300-900; 011/3304-539

Е-маил: info@pks.rs

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 15.11.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Посредовање у привредним споровима

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 06.05.2019. године

 

-          Споразумно финансијско реструктурирање              

Решење број: 740-09-00574/2016-22 od 15.11.2016. године

 

 

 

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Краља Петра 12, Београд

Контакт тел:  011/333-8251

E-mail: edukacija@nbs.rs

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00464/2017-22 од 19.10.2017. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Посредовање у спорним односима између корисника финансијских услуга и давалаца финансијских услуга        

Решење број: 740-03-00464/2018-22 oд 19.10.2017. године

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ „МРЕЖА МЕДИЈАТОРА МЕМ“

Ул. Стјепана Филиповића 29, Београд

Ул. Нушићева 12а, Београд

Контакт тел:     060/70-80-988    063/475-253

Е-маил:  officemedijacija@gmail.com

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00545/2015-22 од 18.12.2017. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

- Стручно усавршавање - Значај Закона о  изменама и допунама закона о судским таксама           

Решење број: 740-09-00107/2018-22 од 21.12.2018. године

 

- Mапирање интереса и проквиравање             

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 21.05.2018. године

 

-  Избор практичне стратегије рада у посредовању - медијацији               

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 21.05.2018. године

 

- Управљање снагом утицаја, ради посвећивања страна процесу

медијације

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 12.05.2020. године

 

-Вештина слушања и вештина постављања питања у поступку медијације      

као вештине управљања поступком

Решење број: 740-09-01204/2021-22 од 24.11.2022. године 

 

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска број 13, Београд

Контакт тел: 011/3239-072

Е-маил: a.k.srbije@gmail.com; office@aks.org.rs  

  

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00046/2018-22 од 22.10.2018. године

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ

Преревица број 168, Земун

Контакт тел: 011/307-7612      011/307-7613

Е-маил: ied.bg@mts.rs

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Посредовање у привредним споровима        

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 

-          Посредовање у области банкарства, осигурања и лизинга                      

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 

-          Hапредне вештине медијатора – НЛП технике        

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.07.2019. године

 

-          Tренинг за тренере основне обуке       

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.07.2019. године

 

-          Посредовање у области решавања радних спорова          

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 10.10.2019. године

 

 

 

 

Национални центар за посредовање у решавању спорова (стари назив Удружење о посредовању медијатора и медијацији МЕДИЈАТОР РС)

Балканска број 18, Београд

Контакт тел:  011/328-5272; моб.тел: 063/1718-199

Е-маил: info@ncpurs.rs

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 24.01.2019. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Посредовање у области микроекспресије и њихова примена у процесима медијације - напредна комуникацијска вештина      

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 05.07.2019. године

 

-          Посредовање у области невербална комуникација у процесима медијације - напредна комуникацијска вештина             

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 05.07.2019. године

 

-          Посредовање у области „Коучинг став и начин размишљања као важан предуслов процесима медијације – напредна вештина“

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 02.10.2019. године

 

-          Посредовање у области злостављања на раду – мобингa

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 02.10.2019. године

 

-          Посредовање у случајевима вршњачког насиља

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 02.10.2019. године

 

-          Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 19.05.2020. године

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Мите Ружића број 3, Нови Сад

Контакт тел: 062/2233-63

Е-маил: office@medijator.org      

·         за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 31.01.2019. године

·         за спровођење специјализоване обуке:

-          Посредовање у споровима из области интелектуалне својине

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 28.08.2019. године

-          Посредовање у радним споровима

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 21.06.2021. године

-          Посредовање у споровима из области стечајног права

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 21.06.2021. године

-          Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 21.06.2021. године

-          Посредовање као облик бесплатне правне подршке

Решење број: 740-09-00100/2023-22 од 09.02.2023. године

 

 

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Змај Јовина број 20/I, Нови Сад

Контакт тел: 021/529-459

Е-маил: ak.vojvodine@gmail.com

·         за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00062/2019-22 од 11.04.2019. године

 

 

 

ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ

Кнеза Вишеслава број 134/17, Београд

Контакт тел: /

Е-маил: forum.sudija@gmail.com

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00904/2019-22 од 08.10.2019. године

 

ЦЕНТАР ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ДЕТЕКЦИЈУ ЛАГАЊА И НЕВЕРБАЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ

Рајка од Расине бр. 11, Београд

Контакт тел: 065/8017004; 063/318141

Е-маил: medijacijakomunikacija@gmail.com

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 18.02.2019. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-          Преговарање и преговарачке вештине у медијацији

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

 

-          Медијација у школи

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

 

-          Како уверити клијента да прихвати поступак медијације

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

 

-          Невербална комуникација у медијацији  

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

 

 

АКАДЕМИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ И ДИЈАЛОГ

Војводе Влаховића бр. 39Ф, Београд

Контакт тел: 064/2999 939

Е-маил: mediationdialogueacademy@gmail.com

  

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 08.05.2020. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

МЕДИЈАЦИЈА, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЛИДЕРСТВО - Суочавање са комплексним проблемима и људима

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

Медијација у споровима интелектуалне својине

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

Медијација у медијским споровима

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

Медијација у породичним споровима

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

Тренинг за тренере основне обуке за посреднике (ТОТ)

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

Мирно решавање радних спорова - поступак медијације

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 24.02.2021. године

 

Медијација у решаваљу спорова из области банкарских послова и послова осигурања

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 24.02.2021. године

 

Медијација у области привредних спорова

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 24.02.2021. године

 

Meдијација у области међународних и прекограничних спорова

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 21.06.2021. године

 

Медијација у области решавања здравствених спорова

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 21.06.2021. године

 

Пословање медијатора као привредног субјекта, оглашавање и проналазак клијената

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 21.06.2021. године

 


 

Етно форум Сврљиг

Радетова број 4/2, Свљиг

Контакт тел: 062/667-002

Е-маил: etnoforum@gmail.com

·         за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00603/2019-22 од 29.09.2020. године


 

Међународни центар за образовање и лични развој доо

Булевар Зорана Ђинђића број 211, Нови Београд

Контакт тел: 063/1718-199

Е-маил: info@icepd.edu.rs

·         за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00888/2020-22 од 16.10.2020. године

 

 •           за спровођење специјализоване обуке:                

Посредовање у области индивидуалних и колективних радних спорова

Решење број: 740-09-00888/2020-22 од 21.01.2021. године

             

Посредовање у привредним споровима  

Решење број: 740-09-00888/2020-22 од 21.01.2021. године

               

Асертивна комуникација посредника; Реците НЕ, када треба рећи НЕ              

Решење број: 740-09-00888/2020-22 од 03.02.2021. године


Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Решење број: 740-09-00326/2022-22 од 16.03.2022. године

 

Увод у вештине презентовања и јавног наступа

Решење број: 740-09-00326/2022-22 од 16.03.2022. године

 

Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Решење број: 740-09-00326/2022-22 од 16.03.2022. године

 

 Посредовање у потрошачким споровима

Решење број: 740-09-00074/2023-22 од 27.01.2023. године

 

Посредовање у инвестиционим споровима

Решење број: 740-09-00071/2023-22 од 27.01.2023. године

 

Невербална комуникација и емоционална интелигенција у поступку посредовања

Решење број: 740-09-00073/2023-22 од 27.01.2023. године

 

Посредовање у споровима из области злостављања на раду-мобинга

Решење број: 740-09-00480/2023-22 од 19.04.2023. године

 

Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Решење број: 740-09-00217/2024-22 од 04.03.2024. године

Certficationn for Proffessional skills Academy doo Beograd

Данице Марковић број 5, Београд-Звездара

Контакт тел: 060/1385-700

Е-маил: info@cpsacademy.edu.rs

·  за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-01169/2020-22 од 30.12.2020. године

 

Правни факултет Универзитета у Новом Саду

 

Трг Доситеја Обрадовића број 1, Нови Сад

Контакт тел: 021/485-3039; 021/485-3038

Е-маил: racunovodstvo@pf.uns.ac.rs

·         за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00729/2020-22 од 09.12.2020. године

 

за спровођење специјализоване обуке

Мирно решавање спорова у области мобинга

Решење број: 740-09-00604/2021-22 од 14.12.2021. године

Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Гери Кароља бр. 1, Нови Сад

Контакт тел: 063/8219788

Е-маил: sanja@pravni-fukultet.info

 

•           за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00343/2021-22 од 21.06.2021. године

 

 ·         за спровођење специјализоване обуке

 

                Посредовање у радним споровима

                Решење број: 740-09-00714/2022-22 од 01.06.2022. године

 

Едукативна мрежа Јужне Србије, скр. Мрежа Југ

Ђорђа Величковића бр. 20, Лесковац-Грделица варош

Контакт тел: 064/4379602

Е-маил: edumreza.jug@outlook.com

 

•             за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-00573/2021-22 од 17.11.2021. године

 

•             за спровођење специјализоване обуке

Специјализована обука за посреднике у потрошачким споровима

Решење број: 740-09-00573/2021-22 од 17.11.2021. године

Центар за едукацију и медијацију Аргумента д.о.о.

Дечанска број 19, Београд

Контакт тел: 069/619903

Е-маил: office@argumenta.com

·         за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-00177/2020-22 од 06.10.2019. године

Paragraf lex d.o.o.

 

Цара Лазара 36, Сремска Каменица

Контакт тел: 063/379859

Е-маил: online@paragraf.rs; snjezana.memis@paragraf.rs

 

  • за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-01076/2021-22 од 18.02.2022. године

  • за спровођење специјализоване обуке

Специјализована обука за посреднике у привредним споровима

Решење број: 740-09-01076/2021-22 од 18.02.2022. године

 

 

Удружење грађана Медијатори Крушевца

Моравска бр. 1, Кукљин, Крушевац Контакт тел: 064/182-7027 

Е-маил: medijatorikrusevac@gmail.com

• за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-01145/2022-22 од 21.02.2023. године

• за спровођење специјализоване обуке:

Медијација у вршњачким и другим врстама сукоба

Решење број: 740-09-00352/2023-22 од 20.03.2023. године

Управљање предметима у медијацији са вежбањем симулације медијације

Решење број: 740-09-00496/2023-22 од 18.04.2023. године


 


 

 

Удружење грађана Медијатори Крушевца

Моравска бр. 1, Кукљин, Крушевац Контакт тел: 064/182-7027 

Е-маил: medijatorikrusevac@gmail.com

• за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-01145/2022-22 од 21.02.2023. године

• за спровођење специјализоване обуке:

Медијација у вршњачким и другим врстама сукоба

Решење број: 740-09-00352/2023-22 од 20.03.2023. године

Управљање предметима у медијацији са вежбањем симулације медијације

Решење број: 740-09-00496/2023-22 од 18.04.2023. године


 


 

 

Центар за медијацију - посредовање Крушевац, Наташа Марковић ПР

Мајке Југовића бр. 11, ТЦ "Миленијум", локал 13 Крушевац

Контакт тел: 062/435431

Е-маил: medijacijanm@gmail.com

  • за спровођење основне обуке
Решење број: 740-09-01826/2023-22 од 19.01.2024. године

Центар за медијацију - посредовање Крушевац, Наташа Марковић ПР

Мајке Југовића бр. 11, ТЦ "Миленијум", локал 13 Крушевац

Контакт тел: 062/435431

Е-маил: medijacijanm@gmail.com

 

· за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-01826/2023-22 од 19.01.2024. године