Државни органи, организације и правна лица које спроводе обуке за посреднике

Евиденција државних органа, организација и правних лица којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике

Информације о условима за издавање дозвола за спровођење програма обука за посреднике можете погледати овде

ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА

Светозара Марковића 9, Београд

Контакт тел: 011/3231-551

Е-маил: office@partners-serbia.org

 

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 • за спровођење основне обуке
 • за спровођење специјализоване обуке:

-медијација у случајевима дискриминације,

-породична медијација,

-медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,

-напредне вештине комуникације и преговарања

 

ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ

Карла Лукача 9, Београд

Контакт тел: 011/288-2744; 065/288-2744; 065/606-1606

Е-маил: office@medijacija.rs  , konstruktivni@yahoo.com

 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 26.05.2015. године

 • за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 • за спровођење специјализоване обуке:

-посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања,

-посредовање у привредним споровима,

-посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму,

-тренинг за тренере основне обуке за посреднике

- медијација у стечајном поступку

 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МЕНАЏМЕНТ МНГ ЦЕНТАР Д.О.О

Вишњички венац бр. 27, Београд

Контакт тел: 011/3284-269; 011/3284-761

Телефон/факс: 011/3284-485

Е-маил:  office@mngcentar.com  

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

 • за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. годинe

 • за спровођење специјализоване обуке:

- медијација у случајевима злостављања на раду (мобинга)

- преговарање и медијација у социјалној заштити

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2А/25, Београд

011/3830-010; 063/100-8000;

Телефон/факс: 011/3830-011

Е-маил: office@nums.rs

Решење број: 740-09-00996/2015-22 од 19.10.2015. године

 • за спровођење специјализоване обуке:

- напредне вештине посредовања – медијације

ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Јована Ристића бр. 1, Београд

Контакт тел: 011/3060-527; 011/3060-331; 011/3060-533

Телефон/факс: 011/3060-376

Е-маил:  seminar@slglasnik.com ; marketing@slglasnik.com  

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. године

 • за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. годинe

 • за спровођење специјализоване обуке:

- решавање колективних и индивидуалних радних спорова

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 13.01.2017. годинe

 • за спровођење специјализоване обуке:

- злостављање на раду – мобинг

 

 • за спровођење специјализоване обуке:

- медијација у породичним споровима

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Јове Илића бр. 165, Београд

Контакт тел: 011/3092-999; 011/3092-806;063/8675-733

Е-маил:  tamara.dzamonja@gmail.com

 

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године
•     за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. годинe
•    за спровођење специјализоване обуке:

-напредне вештине посредовања
-    посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)
-    медијација у породичним споровима

 

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

Теразије бр. 41, Београд 

Контакт тел:           011/2184-030

Телефон/факс:      011/2183-276

Решење број: 740-09-01204/2015-22 од 05.02.2016. године

•    за спровођење основне обуке

АДР ПАРТНЕРС Д.О.О.

Булевар Михајла Пупина бр. 6, Пословни центар Ушће, 19 спрат, Нови Београд

Контакт тел:           011/3231-551; 011/3231-552

Факс:                    011/3231-553

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 •    за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. годинe

•    за спровођење специјализоване обуке:

-     развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management) 

-    посредовање у привредним споровима

-    посредовање у имовинским споровима 

-    напредне вештине преговарања у привреди

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Ресавска бр.  13-15, Београд

Контакт тел: 011/3300-900; 011/3304-539

Е-маил: info@pks.rs

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 15.11.2016. године

 • за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 15.11.2016. годинe

 • за спровођење специјализоване обуке:
-      споразумно финансијско реструктурирање

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Краља Петра 12, Београд

Контакт тел:  011/333-8251

E-mail: edukacija@nbs.rs

 

Решење број: 740-09-00464/2017-22 од 19.10.2017. године

 • за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00464/2017-22 од 19.10.2017. године

 • за спровођење специјализоване обуке:
-  медијација у спорним односима између корисника финансијских услуга и давалаца финансијских услуга.

 

УДРУЖЕЊЕ „МРЕЖА МЕДИЈАТОРА МЕМ“

Ул. Стјепана Филиповића 29, Београд

Ул. Нушићева 12а, Београд

Контакт тел:     

060/70-80-988

063//475-253

Е-маил:  officemedijacija@gmail.com  

Решење број: 740-09-00545/2015-22 од 18.12.2017. године

 • за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 21.05.2018. године

 • за спровођење специјализоване обуке:

-  избор практичне стратегије рада у посредовању – медијацији

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска број 13, Београд

Контакт тел: 011/3239-072

Е-маил: a.k.srbije@gmail.com

  office@aks.org.rs  

Решење број: 740-09-00046/2018-22 од 22.10.2018. године

за спровођење основне обуке 

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ

Преревица број 168, Земун

Контакт тел: 011/307-7612

                    011/307-7613

Е-маил: ied.bg@mts.rs

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 • за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 • за спровођење специјализоване обуке:

-  посредовање у области банкарства, осигурања и лизинга

 

 

УДРУЖЕЊЕ О ПОСРЕДОВАЊУ МЕДИЈАТОРА И МЕДИЈАЦИЈИ МЕДИЈАТОР РС - БЕОГРАД

Стевана Ђурђевића Трошаринца број 6/26, Београд

Контакт тел: 011/3239-072

Е-маил: ivan.mijatov@hotmail.com 

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 24.01.2019. године

за спровођење основне обуке

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Мите Ружића број 3, Нови Сад

Контакт тел: 062/2233-63

Е-маил: office@medijator.org

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 31.01.2019. године

за спровођење основне обуке