Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Абдоли (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Недељка Чабриновића 49, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokat.m.a@hotmail.rs

Број мобилног телефона : 0638832707

Број телефона : 0113540149

Број и датум одлуке : 740-09-142/2017-22 од 2017-06-09

Аврамовић (Петко ) Миланка

Година и место рођења : 1957 . - Равни шорт, Куршумлија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сарајевска 22/5/20, Београд

Е-маил адреса : milanka.avramovic@senior-lawoffice.rs

Број мобилног телефона : 0621379962

Број и датум одлуке : 740-09-00351/2019-22 од 2019-04-01

Аксић (Градимир ) Дејан

Година и место рођења : 1975 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Милоша 1/47, Крушевац

Е-маил адреса : dzef.axa@gmail.com

Број мобилног телефона : 066404707

Број и датум одлуке : 740-09-00410/2019-22 од 2019-04-22

Алексић (Бранко ) Тамара

Година и место рођења : 1985 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гаврила Принципа 74, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : tamaramrdja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641388816

Број и датум одлуке : 740-09-488/2018-22 од 2018-08-24

Алексић (Сава ) Душанка

Година и место рођења : 1960 . - Црепаја

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Пословни секретар

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Mедијација у локалној заједници

Адреса : Жарка Зрењанина 15, 26210 Ковачица

Е-маил адреса : dusanka.aleksic@kovacica.org

Број мобилног телефона : 063256330

Број телефона : 013661829

Број и датум одлуке : 740-09-00190/2018-22 од 2018-08-09

Алексић (Бранислав ) Снежана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне студије – Пожаревац, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Степе 66, 11000 Београд

Е-маил адреса : snezanaaleksic3@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1949-130

Број и датум одлуке : 740-09-1162/2015-22 од 2016-02-17

Алексић (Миле ) Драгана

Година и место рођења : 1961 . - Аљиновићи

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 58/2, 32000 Чачак

Е-маил адреса : dragana@advaleksic.rs

Број мобилног телефона : 063/642-344

Број телефона : 032/225-126

Број и датум одлуке : 740-09-00499/2016-22 од 2016-11-12

Алексић (Војислав ) Јелена

Година и место рођења : 1970 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Трг краља Милана 21, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-199/2018-22 од 2018-05-07

Алексић (Миле ) Гордана

Година и место рођења : 1979 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација, Напредне вештине комуникације и преговарања, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Сомборска 25А/4/14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gocaaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642919828

Број и датум одлуке : 740-09-00244/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Борко ) Срђан

Година и место рођења : 1968 . - Буштрање, Прешево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Орловића Павла 18, Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-00975/2018-22 од 2018-12-25

Алексић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани економиста

Занимање : ревизор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Александра Првог Карађорђевића 52а/4, Крагујевац

Е-маил адреса : jelena982@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638580805

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2019-22 од 2019-04-03

Алексов (Драгољуб ) Владислав

Година и место рођења : 1961 . - Пирот

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса : aprv@ptt.rs

Број мобилног телефона : 063242031

Број и датум одлуке : 740-09-00194/2018-22 од 2018-07-25

Андрејић (Јовица ) Дијана

Година и место рођења : 1985 . - Јагодина

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Синђелића 23/1/4, Јагодина

Е-маил адреса : dijanaandrejic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642458027

Број и датум одлуке : 740-09-397/2019-22 од 2019-04-08

Андрић (Жарко ) Александар

Година и место рођења : 1981 . - Гњилане

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса : andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8269-969

Број и датум одлуке : 740-09-01231/2015-22 од 2015-12-14

Андрић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1972 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање, Напредне вештине посредовања, Породична медијација

Адреса : Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjana.slavnic.andric@gmail.com

Број мобилног телефона : 063205858

Број и датум одлуке : 740-09-00016/2019-22 од 2019-01-31

Анђелковић (Андреја ) Катарина

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани филозоф

Занимање : Филозоф

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : У Тант 34, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : kancelarija@medijacije.rs

Број мобилног телефона : 062/310-213

Број и датум одлуке : 740-09-406/2017-22 од 2017-08-16

Анђелковић (Јовица ) Емилија

Година и место рођења : 1990 . - Лесковац

Факултет :

Звање : мастер хемичар

Занимање : Аналитичар контроле квалитета

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ветерничка 2, Лесковац

Е-маил адреса : e.andjelkovic990@live.com

Број мобилног телефона : 0652015792

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2018-22 од 2018-10-03

Анђелковић (Јовица ) Емилија

Година и место рођења : 1990 . - Лесковац

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер хемичар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ветерничка 2, Лесковац

Е-маил адреса : e.andjelkovic990@live.com

Број мобилног телефона : 0652015792

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2018-22 од 2018-10-03

Анђелковић (Драгослав ) Ана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радослава Грујића 19, Београд

Е-маил адреса : med.andjelkovicana@outlook.com

Број мобилног телефона : 0652452770

Број и датум одлуке : 740-09-00261/2019-22 од 2019-05-20

Анђелковић - Милошевић (Радосав ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Сарајево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања, Посредовање у привредним споровима, Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 063/1032-501

Број и датум одлуке : 740-09-00148/2015-22 од 2015-04-15

Аничић (Миро ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у породичним споровима

Адреса : Павла Папа 41, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/444-855

Број и датум одлуке : 740-09-01054/2015-22 од 2015-12-14

Антић (Драго ) Биљана

Година и место рођења : 1987 . - Вировитица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : мастер правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Руменачка 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bilja_antic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/1352-686

Број и датум одлуке : 740-09-00828/2015-22 од 2015-09-30

Антић (Петроније ) Ивана

Година и место рођења : 1967 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и правосуђе Нови Сад Привредна академија Самостални и недржавни универзитет у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Честелинска 8, 17500 Врање

Е-маил адреса : iantic07@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1838-499

Број и датум одлуке : 740-09-433/2017-22 од 2017-09-11

Антић (Иван ) Ивана

Година и место рођења : 1974 . - Ћуприја

Факултет : Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : професор разредне наставе

Занимање : професор разредне наставе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Банатска 3, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса : ivanamoravski@gmail.com

Број мобилног телефона : 066/8855895

Број и датум одлуке : 740-09-310/2017-22 од 2017-11-06

Антић (Драгомир ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Јагодина

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Младена Миленковића 28, Јагодина

Е-маил адреса : antic.medijator.ja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655033055

Број и датум одлуке : 740-09-00423/2019-22 од 2019-04-22

Антић (Драги ) Александра

Година и место рођења : 1987 . - Лесковац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање :

Занимање : јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Николе Тесле 20, Лесковац

Е-маил адреса : a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652120233

Број и датум одлуке : 740-09-00053/2019-22 од 2019-04-22

Антонић - Аничић (Томислав ) Татјана

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Бул. Краља Петра 1 73, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tatjana.antonic@voban.groupnbg.com

Број мобилног телефона : 0637210308

Број телефона : 0216334184

Број и датум одлуке : 740-09-00311/2016-22 од 2016-08-15

Арамбашић (Петар ) Драган

Година и место рођења : 1939 . - Славеј, Прилеп, Р. Македонија

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер заштите на раду

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељков венац 12, 11000 Београд

Број мобилног телефона : 0643535180

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2018-22 од 2018-10-03

Арамбашић (Петар ) Драган

Година и место рођења : 1939 . - Славеј, Прилеп, Р. Македонија

Факултет :

Звање :

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељков венац 12, 11000 Београд

Број мобилног телефона : 0643535180

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2018-22 од 2018-10-03

Арамбашић (Петар ) Драган

Година и место рођења : 1939 . - Славеј, Прилеп, Р. Македонија

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер заштите на раду

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељков венац 12, 11000 Београд

Број мобилног телефона : 0643535180

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2018-22 од 2018-10-03

Араповић - Илић (Фахрудин ) Тања

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник;мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Напредне вештине посредовања, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Ракића 83/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : tanjaai@ymail.com

Број мобилног телефона : 063/277-937

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2015-22 од 2015-12-17

Арсенијевић Андоновић (Зоран ) Ивана

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Саве Ковачевића 26/2б, Крагујевац

Е-маил адреса : adv.arsenijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601933333

Број и датум одлуке : 740-09-388/2019-22 од 2019-04-08

Арсић (Добривоје ) Миљко

Година и место рођења : 1976 . - Вршац

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Цвијићева 22/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : arsicm@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/684-008

Број и датум одлуке : 740-09-00385/2016-22 од 2016-08-15

Арсић (Љубиша ) Снежана

Година и место рођења : 1962 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Воје Дулића 37/4, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : advokat.snezanars@gmail.com

Број мобилног телефона : 063222211

Број и датум одлуке : 740-09-315/2017-22 од 2017-07-19

Арсић (Мирослав ) Синиша

Година и место рођења : 1965 . - Србица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Иве Андрића 12, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : sinisaarsic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0648197590

Број и датум одлуке : 740-09-19/2018-22 од 2018-03-05

Арсић (Ђорђе ) Тања

Година и место рођења : 1961 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг незнаног јунака 2, Нови Сад

Е-маил адреса : advokat.tanja.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641446623

Број и датум одлуке : 740-09-457/2018-22 од 2018-08-14

Атанасијевић Стошић (Драган ) Ивона

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Нишка 5, 11000 Београд

Е-маил адреса : pravnica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638119648

Број и датум одлуке : 740-09-415/2017-22 од 2017-09-11

Атанасковић (Живко ) Славиша

Година и место рођења : 1972 . - Прокупље

Факултет : Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду

Звање : дипломирани индустријски менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косанчић Ивана 66, 18400 Прокупље

Е-маил адреса : aslavisa@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2076-756

Број телефона : 027/323-436

Број и датум одлуке : 740-09-00735/2015-22 од 2015-09-09

Аутишер (Емил ) Дарко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Исидоре Секулић 16/13, 26000 Панчево

Е-маил адреса : darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/836-1245

Број и датум одлуке : 740-09-00396/2016-22 од 2016-08-15

Бабић (Ђорђе ) Наташа

Година и место рођења : 1987 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : матер правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Беле Њиве 20/5/36, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : natasa.babic@radovic-law.com

Број мобилног телефона : 063547724

Број и датум одлуке : 740-09-728/2018-22 од 2018-09-10

Бабић Вишекруна (Веселин ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у породичним споровима, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса : babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063286127

Број и датум одлуке : 740-09-00663/2015-22 од 2015-08-20

Бајагић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса : jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/2686-978

Број и датум одлуке : 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бакић (Гојко ) Јасминка

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија Вишег суда у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Виши суд у Београду, Тимочка 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakic.jasminka@gmail.com

Број телефона : 0113083476

Број и датум одлуке : 740-09-327/2017-22 од 2017-11-06

Банковић (Миодраг ) Зорица

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Други основни суд у Београду, Ул. Катанићева 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : zorica.bankovic@drugi.os.sud.rs

Број телефона : 0116354768;0116354769

Број и датум одлуке : 740-09-83/2017-22 од 2017-09-04

Банковић (Владимир ) Драгана

Година и место рођења : 1964 . - Јабуковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Миомира Радосављевић Пикије 3Л, 19300 Неготин

Е-маил адреса : dbankovic64@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641896966

Број и датум одлуке : 740-09-12/2018-22 од 2018-03-05

Бањац (Перо ) Никола

Година и место рођења : 1982 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Павла Ивића 3/3/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : banjacn@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/37-23-741

Број и датум одлуке : 740-09-00420/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Ђорђе ) Тијана

Година и место рођења : 1982 . - Вуковар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Далматинска 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tijanapapric@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/4450-908

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2016-22 од 2016-10-24

Басарић (Живорад ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јасеновачка 3, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : sendpeace711@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648662868

Број и датум одлуке : 740-09-416/2018-22 од 2018-06-25

Беднарик (Тихомир ) Снежана

Година и место рођења : 1953 . - Бајмок, Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Партизанмских база 22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bednarik.snezana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600794442

Број и датум одлуке : 740-09-740-09-471/2018-22 од 2018-07-19

Беднарик Герла (Андрија ) Андреја

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и правосуђе Нови Сад Привредна академија Самостални и недржавни универзитет у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник Основног суда у Новом Саду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миће Поповића 7, Нови Сад, Ветерник

Е-маил адреса : bednarik.andreja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659272013

Број и датум одлуке : 740-09-00928/2018-22 од 2018-11-15

Беднарик Герла (Андрија ) Андреја

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и правосуђе Нови Сад Привредна академија Самостални и недржавни универзитет у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник Основног суда у Новом Саду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миће Поповића 7, Нови Сад, Ветерник

Е-маил адреса : bednarik.andreja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659272013

Број и датум одлуке : 740-09-00928/2018-22 од 2018-11-15

Безбрадица (Мирко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Станишић

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Грује Дедића 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : svetlana@savetisb.com

Број мобилног телефона : 063533161

Број телефона : 025440620;025415766

Број и датум одлуке : 740-09-01028/2018-22 од 2019-03-12

Белинчевић (Михајило ) Сузана

Година и место рођења : 1967 . - Параћин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бул. Арсенија Чарнојевића 67, 11000 Београд

Е-маил адреса : sbelincevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/956-1065

Број телефона : 011/311-5647

Број и датум одлуке : 740-09-00395/2016-22 од 2016-08-15

Берћан (Славко ) Живко

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Радничка 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advbercan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638092999

Број и датум одлуке : 740-09-72/2018-22 од 2018-04-12

Бијељић (Ненад ) Милан

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Радних бригада 5/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.milan.bijeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694850582

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2018-22 од 2018-06-12

Бикар (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1976 . - Шабац

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Јована Цвијића 13/2/10, 15000 Шабац

Е-маил адреса : j_bikar@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063208847

Број телефона : 015310516

Број и датум одлуке : 740-09-205/2018-22 од 2018-06-08

Бјелановић (Зоран ) Гојко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : виши саветник за нормативне послове

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жоржа Клеменсоа 5/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : gojko.bjelanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655852345

Број и датум одлуке : 740-09-656/2017-22 од 2018-04-11

Бјелетић (Божидар ) Биљана

Година и место рођења : 1962 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Вука Караџића 6, 26000 Панчево

Е-маил адреса : advbbjeletic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641215941

Број и датум одлуке : 740-09-572/2017-22 од 2018-01-25

Бјелић (Петар ) Злата

Година и место рођења : 1963 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 25, Стара Пазова

Е-маил адреса : bjelicz@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641224986

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2018-22 од 2019-01-28

Бјелобаба (Душан ) Мирјана

Година и место рођења : 1960 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона : 0641597381

Број и датум одлуке : 740-09-00731/2015-22 од 2015-10-16

Бјељић (Зоран ) Милутин

Година и место рођења : 1984 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Мишића ББ, 14242 Мионица

Е-маил адреса : mikibeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658958950

Број и датум одлуке : 740-09-277/2017-22 од 2017-06-16

Благојевић (Предраг ) Душица

Година и место рођења : 1977 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јелене Ћетковић 1, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusicablagojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638138342

Број и датум одлуке : 740-09-278/2018-22 од 2018-07-31

Благојевић (Милош ) Љиљана

Година и место рођења : 1962 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Радничка 56, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljablagojevic62@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/3546-313

Број и датум одлуке : 740-09-00169/2016-22 од 2016-04-08

Благојевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Вукасовића - Пуцара 17, 11000 Београд

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063/354-955

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2016-22 од 2016-08-15

Благојевић (Василије ) Марија

Година и место рођења : 1969 . - Босилеград

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 53/35, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advmarija@live.com

Број мобилног телефона : 066/026-286

Број и датум одлуке : 740-09-00007/2017-22 од 2017-03-15

Благојевић (Рајко ) Загорка

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник - мастер правник

Занимање : Дипломирани социјални радник (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Угриновачка 130, 11000 Београд

Е-маил адреса : zagorkablagojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/1304-999

Број и датум одлуке : 740-09-537/2017-22 од 2017-12-13

Благојевић (Зоран ) Јанко

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 23А, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : janko88vs@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1949787

Број и датум одлуке : 740-09-283/2017-22 од 2017-11-03

Благојевић (Момир ) Снежана

Година и место рођења : 1957 . - Младеновац

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање : Професор, директор школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Михаила Пупина 29, Влашка, Младеновац

Е-маил адреса : snezablagojevic57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628886488

Број и датум одлуке : 740-09-515/2019-22 од 2019-05-16

Богдановић (Богдан ) Ана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Недељка Чабриновића 64/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : annabbogdanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/ 430 430 95

Број и датум одлуке : 740-09-575/2016-22 од 2016-12-22

Богдановић (Александар ) Зоран

Година и место рођења : 1968 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Сремска 20/29, 18000 Ниш

Е-маил адреса : bogdanovic.zoran68@gmail.com

Број мобилног телефона : 063407984

Број и датум одлуке : 740-09-00191/2016-22 од 2016-08-15

Божић (Радован ) Андреја

Година и место рођења : 1950 . - Крагујевац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милешевска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : ailjbozic@gmail.com; partnerustecaju@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/449-487

Број и датум одлуке : 740-09-01031/2015-22 од 2015-11-24

Божић (Раде ) Јасна

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вука Караџића 21, 26230 Омољица

Е-маил адреса : jasna.bozic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 065/288-3355

Број и датум одлуке : 740-09-66/2017-22 од 2017-04-20

Божић (Данило ) Мила

Година и место рођења : 1960 . - Ћуприја

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пријездина 18/7, Ниш

Е-маил адреса : mila.bozic@eknfak.ni.ac.rs

Број мобилног телефона : 0648096234

Број и датум одлуке : 740-09-00563/2018-22 од 2018-10-09

Бојић (Драгољуб ) Дубравка

Година и место рођења : 1987 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бате Јанковића 40, 32000 Чачак

Е-маил адреса : adv.dubravka.bojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/922-0757

Број и датум одлуке : 740-09-138/2017-22 од 2017-05-31

Бојовић (Драган ) Стефан

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Дубровачка 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : stefan.bojovic@msa.iplaw.com

Број мобилног телефона : 0637420483

Број и датум одлуке : 740-09-00720/2018-22 од 2018-10-09

Бошковић (Милутин ) Андреја

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања, Породична медијација

Адреса : Веселина Чајкановића 25/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : andreja.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/28-51-737

Број и датум одлуке : 740-09-00050/2015-22 од 2015-04-15

Бошковић (Петар ) Анета

Година и место рођења : 1970 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Правни саветник у Војвођанској банци

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Паризанске авијације 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/1494-655

Број телефона : 011/2280-457

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2016-22 од 2016-06-15

Бошковић (Митар ) Васиљка

Година и место рођења : 1955 . - Цетиње

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Марије Маге Магазиновић 26, 31000 Ужице

Е-маил адреса : vasiljka.boskovic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 064/8155281

Број и датум одлуке : 740-09-532/2017-22 од 2017-11-21

Брајдић (Миодраг ) Марија

Година и место рођења : 1968 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Јурија Гагарина 55/2, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : brajdicmaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641736490

Број и датум одлуке : 740-09-160/2018-22 од 2018-05-07

Бранков - Черевицки (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона : 0648957057

Број и датум одлуке : 740-09-00085/2019-22 од 2016-05-22

Бранковић (Миомир ) Александра

Година и место рођења : 1983 . - Пожаревац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Владимира Роловића 177, 11000 Београд

Е-маил адреса : alex.brankovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/663-073

Број и датум одлуке : 740-09-01200/2015-22 од 2016-01-11

Братић (Алија ) Лејла

Година и место рођења : 1966 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 145, 11000 Београд

Е-маил адреса : lejlasbratic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621674317

Број и датум одлуке : 740-09-573/2017-22 од 2018-04-13

Братић Јанковић (Борислав ) Милена

Година и место рођења : 1976 . - Кладово

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Танкосића 40/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : office@bratic.org

Број мобилног телефона : 0638257813

Број телефона : 018565888

Број и датум одлуке : 740-09-116/2018-22 од 2018-06-19

Брзаковић (Момчило ) Ана

Година и место рођења : 1981 . - Крагујевац

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђенерала Терзибашића 33/2, Крагујевац

Е-маил адреса : brzakovicka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641998090

Број и датум одлуке : 740-09-0356/2019-22 од 2019-04-01

Бркић (Небојша ) Татјана

Година и место рођења : 1979 . - Ливно, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : секретар школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Синђелићева 100, Бечеј

Број и датум одлуке : 740-09-00076/2019-22 од 2019-02-14

Брковић (Радосав ) Душица

Година и место рођења : 1987 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/37, Горњи Милановац

Е-маил адреса : brkovic.dusica5@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600488438

Број и датум одлуке : 740-09-00067/2019-22 од 2019-02-02

Брњица (Златибор ) Драгана

Година и место рођења : 1976 . - Осијек

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Новосадска 308/1/7, 21235 Темерин

Е-маил адреса : draganasarvas@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/1809-976

Број и датум одлуке : 740-09-00263/2016-22 од 2016-08-15

Броцић (Живко ) Василија

Година и место рођења : 1966 . -

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фрушкогорска 52, 22221 Лаћарак

Е-маил адреса : vasilija99@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/889-4506

Број и датум одлуке : 740-09-445/2017-22 од 2017-09-26

Бубић (Војислав ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани машински инжењер

Занимање : Машински инжењер (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Шабачка 13/1/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : aleksandra.bubic@creditagricole.rs

Број мобилног телефона : 0653320060

Број и датум одлуке : 740-09-44/2017-22 од 2017-04-04

Букумировић (Милан ) Ана

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : правни саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Влахпвића 31И, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.bukumirovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648002227

Број и датум одлуке : 740-09-519/2018-22 од 2018-08-28

Булатовић (Милован ) Душан

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Миленка 30, 11000 Београд

Е-маил адреса : bulatovic@attorneyatlaw.rs

Број мобилног телефона : 0693622069

Број и датум одлуке : 740-09697/2017-22 од 2018-03-02

Булић (Драган ) Никола

Година и место рођења : 1988 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Бунушевца 20/42, Ниш

Е-маил адреса : office@advbulic.rs

Број мобилног телефона : 0637057913

Број и датум одлуке : 740-09-00563/2019-22 од 2019-05-31

Буркић (Божидар ) Александар

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг Ђорђа Станојевића 11/4/2/12, 19300 Неготин

Е-маил адреса : bsaic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 0631036613

Број и датум одлуке : 740-09-699/2017-22 од 2018-05-07

Вајагић (Владо ) Александар

Година и место рођења : 1974 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Миленка 1/4/11, 11000 Београд

Е-маил адреса : a.vajagic@vajagiclaw.com

Број мобилног телефона : 063384693

Број телефона : 0113620373

Број и датум одлуке : 740-09-00899/2018-22 од 2018-10-12

Валентић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1956 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народних хероја 31/24, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : snezana.valentic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637546595

Број и датум одлуке : 740-09-379/2018-22 од 2018-08-09

Василијевић (Душан ) Олга

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник;спрецијалиста европског права

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Др Ивана Рибара 146, 11000 Београд

Е-маил адреса : olga.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/874-3095

Број телефона : 011/2159-125

Број и датум одлуке : 740-09-00186/2016-22 од 2016-06-03

Василијевић (Слободан ) Славица

Година и место рођења : 1965 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/4/21, 32300 Горњи Милановац

Е-маил адреса : advokats.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/176-3400

Број и датум одлуке : 740-09-00012/2017-22 од 2017-03-15

Васиљевић (Жељко ) Невена

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер; мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Дединца 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : nevenavasiljevic90@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/5588-425

Број телефона : 011/2503-711

Број и датум одлуке : 740-09-6/2016-22 од 2016-02-17

Васиљевић (Славомир ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Виши судијски сарадник у Вишем суду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Копаоничка 48/20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : marijavasiljevic982@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/24-33-810

Број и датум одлуке : 740-09-605/2016-22 од 2016-12-22

Васиљевић (Миленко ) Предраг

Година и место рођења : 1983 . - Фоча

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани менаџер у хотелијерству

Занимање : Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Мокрањца 12/6/, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : pr.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2389-367

Број и датум одлуке : 740-09-00005/2017-22 од 2017-03-17

Васиљевић (Милисав ) Душан

Година и место рођења : 1984 . - Ужице

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жарка Вуковић-Пуцара 7, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusan@vasiljevic.rs

Број мобилног телефона : 0642023488

Број и датум одлуке : 740-09-585/2017-22 од 2018-02-28

Васиљевић (Остоја ) Драгана

Година и место рођења : 1965 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељкова 32/2/5, Кикинда

Е-маил адреса : d.vasiljevic65@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0653339335

Број и датум одлуке : 740-09-00973/2018-22 од 2018-12-10

Васић (Мирољуб ) Марија

Година и место рођења : 1976 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Породична медијација, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Др Ивана Рибара 152, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.vasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644762145

Број и датум одлуке : 740-09-00198/2016-22 од 2016-06-03

Вебер (Ђорђе ) Милан

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Соње Маринковић 5/2/12, Нови Сад

Е-маил адреса : advveber@eunet.rs

Број телефона : 0216614921

Број и датум одлуке : 740-09-00554/2019-22 од 2019-05-31

Велицки (Слободан ) Тамара

Година и место рођења : 2018 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цара Душана 7/6/30, Београд

Е-маил адреса : vrlicki.t@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641556085

Број и датум одлуке : 740-09-00895/2018-22 од 2018-10-29

Величковић (Филип ) Иван

Година и место рођења : 1988 . - Смедерево

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Маршала Толбухина 10, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : ivanvelickovici@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/551-4449

Број и датум одлуке : 740-09-00413/2016-22 од 2017-03-10

Величковић (Радослав ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Курсумлија

Факултет : Висока школа за менаџмент и бизнис - струковне студије Зајечар Мегатренд универзитета

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јадранска 8/6, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : gordanavelickovicgoga@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1080-800

Број и датум одлуке : 740-09-00414/2016-22 од 2017-03-10

Вељковић (Мирослав ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Крагујевац

Факултет : Факултет политичких наука у Загребу Универзитета у Загребу

Звање : Дипломирани новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др илије Коловића 12, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : ljilja_press@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0612146022

Број и датум одлуке : 740-09-00511/2016-22 од 2016-11-15

Вељковић (Бранко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Козарачка 77, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : svetlana.veljkovic59@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/407001

Број телефона : 019/423435

Број и датум одлуке : 740-09-348/2017-22 од 2017-11-06

Вељковић (Саша ) Милош

Година и место рођења : 1990 . - Бор

Факултет :

Звање : Специјалиста струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Јовановића Змаја 2, Бела Паланка

Е-маил адреса : milos.veljkovic94@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628817391

Број и датум одлуке : 740-09-483/2019-22 од 2019-05-13

Веселиновић (Стеван ) Горан

Година и место рођења : 1977 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгана Стојановића Сипа 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1478-117

Број и датум одлуке : 740-09-01271/2015-22 од 2016-01-27

Веселиновић (Небојша ) Александар

Година и место рођења : 1988 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 4. Октобра 85, 26202 Глогоњ

Е-маил адреса : advokat.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/750-2323;064/4940-604

Број телефона : 013/332-750

Број и датум одлуке : 740-09-00360/2016-22 од 2016-08-15

Веселиновић (Веселин ) Бојана

Година и место рођења : 1989 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 47, 11000 Београд

Е-маил адреса : bveselinovic@akt.rs

Број мобилног телефона : 069/333-1324

Број телефона : 011/406-7601

Број и датум одлуке : 740-09-503/2017-22 од 2017-12-13

Весић (Бошко ) Јасна

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/7080988

Број и датум одлуке : 740-09-00187/2015-22 од 2015-04-15

Весић (Милка ) Весна

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Ковач 51, Београд

Е-маил адреса : vesicve@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631205787

Број и датум одлуке : 740-09-338/2019-22 од 2019-03-28

Вигњевић Ђорђевић (Лазар ) Нада

Година и место рођења : 1959 . -

Факултет : Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : др економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тодора Дукина 50/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : midass@orion.rs

Број мобилног телефона : 064/448 46 42

Број и датум одлуке : 740-09-741/2016-16 од 2017-02-17

Видаковић (Драган ) Драгана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 130/133, Београд

Е-маил адреса : dragana_vidakovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642291133

Број и датум одлуке : 740-09-00218/2019-22 од 2019-05-21

Видановић (Ранко ) Драган

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Милутина Миланковића 62/34, Нови Београд

Број и датум одлуке : 740-09-00042/2019-22 од 2019-02-07

Видачић (Миливоје ) Петар

Година и место рођења : 1979 . - Мостар, БИХ

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Атанасија Пуље 8/3/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : petarvidacic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062235465

Број и датум одлуке : 740-09-00219/2018-22 од 2018-05-08

Виденовић (Драгомир ) Снежана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : coach@uplife.rs

Број мобилног телефона : 063/230-577

Број и датум одлуке : 740-09-358/2017-22 од 2017-07-24

Виденовић (Ивица ) Љубица

Година и место рођења : 1989 . - Књажевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Драгољуба Јанковића 3, Књажевац

Е-маил адреса : ljubicavidenovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611105457

Број и датум одлуке : 740-09-439/2018-22 од 2018-07-18

Виденовић (Петар ) Драгослав

Година и место рођења : 1953 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Македонска 6, Зајечар

Е-маил адреса : dragoslavvidenovic23@gmail.com

Број мобилног телефона : 063409756

Број и датум одлуке : 740-09-502/2018-22 од 2018-07-26

Виденовић (Звонимир ) Маја

Година и место рођења : 1973 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Секретар школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Istarska 21, Zaječar

Е-маил адреса : majaazdaja73@gmail.com

Број мобилног телефона : 063737129

Број и датум одлуке : 740-09-511/2018-22 од 2018-08-29

Видић (Славко ) Александра

Година и место рођења : 1988 . - Славонски Брод, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Корнелија Станковића 39/23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : aleksandravidic88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640098636

Број и датум одлуке : 740-09-00456/2018-22 од 2018-10-30

Видовић (Јозо ) Станислава

Година и место рођења : 1974 . - Бечеј

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација, Тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације, Превенција конфликата и вршњачка медијација, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса : gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641250048

Број и датум одлуке : 740-09-00102/2015-22 од 2015-04-15

Видовић (Бранко ) Ђорђе

Година и место рођења : 1978 . - Мркоњић град, БиХ

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тодора Тозе Јовановића 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordjevidovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637441492

Број и датум одлуке : 740-09-00878/2018-22 од 2018-11-27

Видојевић (Сретен ) Невенка

Година и место рођења : 1970 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Стевана Синђелића 40/3, Горњи Милановац

Е-маил адреса : adv.n.vidojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648526258

Број и датум одлуке : 740-09-00534/2019-22 од 2019-05-27

Вилић (Милан ) Вида

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Зетска 6, 18000 Ниш

Е-маил адреса : vila979@gmail.com

Број мобилног телефона : 066/8160-299

Број и датум одлуке : 740-09-00247/2016-22 од 2016-05-19

Вилотић (Добрисав ) Јулијана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Страхињића Бана 56/11, Београд

Е-маил адреса : julijanavilotic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063502779

Број и датум одлуке : 740-09-00048/2019-22 од 2019-02-07

Вицков (Александар ) Виктор

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Сланачки пут 121 Ј, 11000 Београд

Е-маил адреса : vickov15@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/8617-937

Број и датум одлуке : 740-09-00957/2015-22 од 2015-09-28

Влашић (Лаврентије ) Миодраг

Година и место рођења : 1953 . - Остојицево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Топлице Милана 8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : miodragvlasicns@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/397-421

Број телефона : 021/426-230

Број и датум одлуке : 740-09-00288/2016-22 од 2016-07-08

Влашић (Марија ) Милан

Година и место рођења : 1964 . - Татар Варош, Република Хрватска

Факултет : Економски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Кеј ослобођења 13д, 11000 Београд

Е-маил адреса : milan@bre.rs

Број мобилног телефона : 062/494432

Број и датум одлуке : 740-09-430/2017-22 од 2017-10-19

Војиновић (Миодраг ) Момчило

Година и место рођења : 1958 . -

Факултет : Центар високих војних школа ЈНА "Маршал Тито", Војна академија копнене војске

Звање :

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бојана Ступице 14А, 11000 Београд

Е-маил адреса : mvojinovic@medijacija.rs

Број мобилног телефона : 063/445-013

Број и датум одлуке : 740-09-00168/2016-22 од 2016-06-15

Војиновић (Славко ) Јасмина

Година и место рођења : 1982 . - Параћин

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајора Марка 53, Параћин

Е-маил адреса : julija.yas.vojonovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659142824

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2019-22 од 2019-04-22

Војић (Зоран ) Мирослава

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација, Напредне вештине посредовања

Адреса : Карађорђева 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : mvojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638050555

Број и датум одлуке : 740-09-00601/2015-22 од 2015-08-20

Војновић (Павао ) Миле

Година и место рођења : 1960 . - Доњи Жировац, Р Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Богдана Жерајића 15/30, 11000 Раковица

Е-маил адреса : mile.vojnovic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0641109958

Број и датум одлуке : 740-09-652/2017-22 од 2018-03-26

Вранеш (Бранко ) Миле

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мите Ценића 51, Сомбор

Е-маил адреса : vranesmile@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642644557

Број и датум одлуке : 740-09-200/2018-22 од 2018-06-15

Вранић (Живорад ) Јасмина

Година и место рођења : 1962 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Влаховића 49г, Београд

Е-маил адреса : jasmina.vranic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141530

Број и датум одлуке : 740-09-223/2018-22 од 2018-06-15

Вујановић (Слободан ) Бојана

Година и место рођења : 1980 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 163/5, 11000 Београд

Е-маил адреса : bojanamirk@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/8961696

Број и датум одлуке : 740-09-18/2017-22 од 2017-06-16

Вујичић (Томислав ) Јован

Година и место рођења : 1958 . - Сомбор

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета примењених наука Мегатренд

Звање : дипломирани економиста у извршном управљању

Занимање : генерални секретар Привредне коморе Војводине

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мите Калића 29, Нови Сад

Е-маил адреса : jovan.vujicic@pkv.rs

Број мобилног телефона : 063577710

Број и датум одлуке : 740-09-00549/2018-22 од 2018-10-03

Вукановић (Здравко ) Софија

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Карађорђева 69, 11000 Београд

Е-маил адреса : sofija.vukanovic@lukabeograd.com

Број мобилног телефона : 063/319-273

Број и датум одлуке : 740-09-529/2017-22 од 2017-11-16

Вукић (Стојан ) Гавро

Година и место рођења : 1948 . - Равни Тополовац

Факултет : Факултет народне одбране Универзитета у Београду

Звање : професор народне одбране

Занимање : Официр

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Медаковићева 101, 11000 Београд

Е-маил адреса : gavrovukic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648333239

Број и датум одлуке : 740-09-00526/2015-22 од 2018-09-10

Вуковић (Марко ) Вук

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нова 109 39, 11000 Београд

Е-маил адреса : vuk.vukovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 062/8950-759

Број и датум одлуке : 740-09-01213/2015-22 од 2016-05-19

Вуковић (Драган ) Драгиша

Година и место рођења : 1982 . - Бијело Поље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војвођанкска 148Б, 31000 Ужице

Е-маил адреса : d.vukovic.ue@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/0169-556

Број и датум одлуке : 740-09-00002/2017-22 од 2017-03-15

Вуковић (Жарко ) Ненад

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Проте Матеје 42, 11000 Београд

Е-маил адреса : nenad.zvukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/114-0888

Број и датум одлуке : 740-09-325/2017-22 од 2017-07-24

Вуковић (Мирко ) Дуња

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Михаила Шолохова 46/2, Београд-Борча

Е-маил адреса : martadunja@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0654933860

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2018-22 од 2018-06-11

Вуковић (Исо ) Љиљана

Година и место рођења : 1965 . - Бјелковац, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 67/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljana.g.vukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631533365

Број и датум одлуке : 740-09-571/2017-22 од 2018-05-11

Вуковић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани интенационални менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Репишка 13, Београд

Е-маил адреса : dusan.vukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659560282

Број и датум одлуке : 740-09-455/2019-22 од 2019-05-07

Вуковић Симић (Драган ) Љиљана

Година и место рођења : 1972 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Цреска 13а, 24413 Палиц

Е-маил адреса : ljiljanav.simic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/5414-210

Број телефона : 024/626-740

Број и датум одлуке : 740-09-00358/2016-22 од 2016-10-17

Вулетић (Јездимир ) Рада

Година и место рођења : 1958 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Прешернова 41, Ваљево

Е-маил адреса : rada.vuletic@va.pr.sud.rs

Број телефона : 014294205

Број и датум одлуке : 740-09-00505/2018-22 од 2018-10-12

Вуловић (Радоје ) Ивана

Година и место рођења : 1981 . - Пљевља, Црна Гора

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Стојадиновића 18/1, Београд

Е-маил адреса : ivanavulovic1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611686015

Број и датум одлуке : 740-09-00308/2019-22 од 2019-03-28

Вуловић (Радоје ) Ивана

Година и место рођења : 1981 . - Пљевља, Црна Гора

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Стојадиновића 18/1, Београд

Е-маил адреса : ivanavulovic1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611686015

Број и датум одлуке : 740-09-00308/2019-22 од 2019-03-28

Вучинић (Вукоман ) Вишња

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Бул. Краља Петра 1 23/39, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : visnjavucinic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/107-9779

Број телефона : 021/6335-221; 025/441-068

Број и датум одлуке : 740-09-00324/2016-22 од 2016-09-15

Вучковић (Тодор ) Братислав

Година и место рођења : 1960 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Svetopreobraženska 18, 18000 Niš

Е-маил адреса : bata1vuckovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063460760

Број и датум одлуке : 740-09-50/2018-22 од 2018-04-11

Вучковић (Јовица ) Сузана

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Синђелићев Трг 14, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatsuzanavuckovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069777507

Број и датум одлуке : 740-09-147/2018-22 од 2018-04-17

Гавовић (Слободан ) Круна

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Максима Горког 73/6/27, 11000 Београд

Е-маил адреса : kruna@gavovic.com

Број мобилног телефона : 069/692-055

Број и датум одлуке : 740-09-00762/2015-22 од 2015-09-09

Гавриловић (Мирослав ) Немања

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар ослобођења 28, Нови Сад

Е-маил адреса : gavrilovic@lawyers.rs

Број мобилног телефона : 0638353483

Број и датум одлуке : 740-09-00957/2018-22 од 2019-05-21

Гаврић (Милоје ) Ирена

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мраковачка 46/4, Београд, Раковица

Е-маил адреса : irenagavric95@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637533359

Број и датум одлуке : 740-09-00446/2019-22 од 2019-05-07

Галин Ћертић (Стево ) Рајка

Година и место рођења : 1959 . - Дрвар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Бул. Краља Александра 101, 11000 Београд

Е-маил адреса : galinrajka@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/302-8724

Број и датум одлуке : 740-09-00326/2016-22 од 2016-08-15

Гачић (Сретен ) Невена

Година и место рођења : 1990 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Беришићи, Горњи Милановац

Е-маил адреса : nevgacic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621919826

Број и датум одлуке : 740-09-936/2018-22 од 2018-11-20

Гаџа (Обрад ) Николина

Година и место рођења : 1987 . - Требиње, БИХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Обалских радника 4Г/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : n.gadza@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644742966

Број и датум одлуке : 740-09-649/2017-22 од 2018-01-25

Гигић (Јовица ) Марко

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Антифашистичке борбе 61, 11000 Београд

Е-маил адреса : lawgigic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7055-198

Број и датум одлуке : 740-09-01209/2015-22 од 2016-01-11

Главарданов (Жарко ) Кристина

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Лазе Костића 15/33, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642522441

Број и датум одлуке : 740-09-00541/2018-22 од 2018-10-01

Гладовић (Војисласв ) Владислав

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Гарашанина 29, Београд

Е-маил адреса : vladagladovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638535316

Број и датум одлуке : 740-09-225/2018-22 од 2018-06-15

Глигоријевић (Драгослав ) Милош

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Гламочка 16, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatmgligorijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641295957

Број и датум одлуке : 740-09-290/2017-22 од 2017-08-16

Глигорић (Милован ) Слађана

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : мастер политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање

Адреса : Светог Климента 34, 11000 Београд

Е-маил адреса : g.sladja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066135469

Број и датум одлуке : 740-09-00029/2016-22 од 2016-02-17

Глигорић (Предраг ) Срђан

Година и место рођења : 1971 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Породична медијација, Напредне вештине посредовања

Адреса : Герберових 24, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Број мобилног телефона : 063549141

Број и датум одлуке : 740-09-00725/2018-22 од 2018-10-03

Гогић Митић (Раде ) Анка

Година и место рођења : 1959 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Станоја Главаша 8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : ankagogicmitic@ptt.rs

Број мобилног телефона : 065/2142-433

Број телефона : 012/214-243

Број и датум одлуке : 740-09-00177/2016-22 од 2016-04-08

Гојаковић (Милисав ) Малина

Година и место рођења : 1977 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Прешевска 16/2/10, 11000 Београд

Е-маил адреса : m.gojakovic@milovanovic.rs

Број мобилног телефона : 060/4066-008

Број и датум одлуке : 740-09-00448/2015-22 од 2015-05-29

Гојковић (Милорад ) Весна

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Омбудсман

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мештровићева 22, 11000 Београд

Е-маил адреса : ombudsman@vozdovac.rs

Број мобилног телефона : 063271033

Број телефона : 063271033

Број и датум одлуке : 740-09-00530/2015-22 од 2015-07-06

Гојовић (Драгош ) Нађа

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тимочке дивизије 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : nadjamanok@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/3030456

Број и датум одлуке : 740-09-452/2017-22 од 2017-11-06

Голубовић (Никола ) Бранка

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Голсвортијева 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakson@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063/7787-690

Број телефона : 011/2455-526

Број и датум одлуке : 740-09-00054/2015-22 од 2015-04-15

Голубовић (Момчило ) Јелена

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Краља Александра Обреновића 62, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : jelenagolub@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/219-881

Број телефона : 011/8237-227

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2016-22 од 2016-03-28

Голубовић (Петар ) Светлана

Година и место рођења : 1960 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Максима Горког 55а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : golubovicsvetlana8@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/421-9000

Број и датум одлуке : 740-09-00189/2016-22 од 2016-06-03

Голубовић (Томислав ) Милица

Година и место рођења : 1986 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војислава Илића 133, 11000 Београд

Е-маил адреса : golubovicmilica@live.com

Број мобилног телефона : 063/8666-131

Број и датум одлуке : 740-09-569/2016-22 од 2016-12-22

Грбић (Јулијан ) Верица

Година и место рођења : 1958 . - Кула

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : професор педагогије

Занимање : васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милке Гргурове 4б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : verica58grbic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628836010;0644615485

Број и датум одлуке : 740-09-257/2018-22 од 2018-08-24

Грбић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Краља Александра 54, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjanagrbic@mail.com

Број мобилног телефона : 063280304

Број и датум одлуке : 740-09-00353/2019-22 од 2019-04-01

Грујић (Чедомир ) Зоран

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани саобраћајни инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пожаревачка 59, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : dromenca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603649068; 0612788757

Број и датум одлуке : 740-09-664/2017-22 од 2018-04-17

Гутић (Бранко ) Драган

Година и место рођења : 1962 . - Доњи Вакуф

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста пословно-правног смера

Занимање : привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, Напредне вештине посредовања

Адреса : Николе Влашког 98/100, 22240 Шид

Е-маил адреса : gutic.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063502077

Број и датум одлуке : 740-09-00237/2018-22 од 2018-07-25

Гуџулић (Негован ) Валентина

Година и место рођења : 1979 . - Крагујевац

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор српског језкика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милића Радовановића 34, Крагујевац

Е-маил адреса : valentina.gudzulic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606682070

Број и датум одлуке : 740-09-391/2019-22 од 2019-04-08

Дабетић (Новица ) Радош

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нехруова 52, 11000 Београд

Е-маил адреса : rados_dabetic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/384-773

Број и датум одлуке : 740-09-592/2017-22 од 2017-12-18

Дабетић-Трогрлић (Драгомир ) Весна

Година и место рођења : 1954 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор правних наука

Занимање : Судија Привредног апелационог суда у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 106/2/9, 11000 Београд

Е-маил адреса : vesnadabetic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0692272986

Број и датум одлуке : 740-09-557/2017-22 од 2018-01-30

Давид (Карољ ) Харгита

Година и место рођења : 1983 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светог Саве 1а, 24420 Кањижа

Е-маил адреса : hargita.david@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/160-1805

Број и датум одлуке : 740-09-00418/2016-22 од 2016-10-17

Давидовић (Милоје ) Драган

Година и место рођења : 1958 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Таковска 13, 32000 Чачак

Е-маил адреса : milanidragan.adv@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2939-433

Број телефона : 032/344-648

Број и датум одлуке : 740-09-00001/2017-22 од 2017-03-15

Дајовић (Иван ) Јелена

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : диплмирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања

Адреса : Трг слободе 2, 22300 Стара Пазова

Е-маил адреса : jdajovic@yahoo.com

Број телефона : 062/565-144

Број и датум одлуке : 740-09-00079/2016-22 од 2016-04-08

Даковић (Слободан ) Милена

Година и место рођења : 1978 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Блок Василија Копривице 5/3, Врбас

Е-маил адреса : milenasdakovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063536773

Број и датум одлуке : 740-09-00715/2018-22 од 2018-08-31

Дамјановић (Тодор ) Неђељко

Година и место рођења : 1973 . - Бијело Поље, Црна Гора

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Орахова 13/1/4, Београд

Е-маил адреса : nedjo30@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640199367

Број и датум одлуке : 740-09-659/2017-22 од 2018-06-27

Дамјановић (Добривоје ) Драгана

Година и место рођења : 1983 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Српских добровољаца 1912 1918 033, Руменка, Нови Сад

Е-маил адреса : damjanovicmedijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642100647

Број и датум одлуке : 740-09-482/2019-22 од 2019-05-13

Дамњановић (Ранко ) Звонко

Година и место рођења : 1961 . - Сокобања

Факултет : Технички факултет у Бору Универзитета у Београду

Звање : Магистар наука за индустријску информатику

Занимање : Магистар наука за индустријску информатику

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђорђа Андрејевића Куна 7/19, 19210 Бор

Е-маил адреса : zvonko@kcbor.net

Број мобилног телефона : 063/473-315

Број и датум одлуке : 740-09-272/2017-22 од 2017-06-16

Даниловић Гавриловић (Недељко ) Душица

Година и место рођења : 1974 . - Нова Варош

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Вукасовић 40а/13, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : dusica.gavrilovic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141153

Број и датум одлуке : 740-09-222/2018-22 од 2018-06-15

Данојлић (Владан ) Марија

Година и место рођења : 1984 . - Шабац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Церска 31/6, Шабац

Е-маил адреса : marijaukropina@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638544852

Број и датум одлуке : 740-09-97/2018-22 од 2018-06-19

Девић (Драгослав ) Мина

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар етнологије и антропологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Радића 1, Београд

Е-маил адреса : mina.devic@olafmcateer.rs

Број мобилног телефона : 0646404625

Број и датум одлуке : 740-09-477/2019-22 од 2019-05-10

Девић Штрбац (Жарко ) Анђелка

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Општински правобранилац

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Споразумно финансијско реструктурирање

Адреса : Сарајевска 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : andjelka.devic.strbac@zvezdara.org.rs

Број мобилног телефона : 066222719

Број телефона : 0112643500

Број и датум одлуке : 740-09-925/2018-22 од 2018-12-19

Дели (Нандор ) Чаба

Година и место рођења : 1949 . - Мол

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Mедијација у локалној заједници

Адреса : Др Имреа Киша 49, 21226 Бачко Петрово Село

Е-маил адреса : delicsaba@stcable.net

Број мобилног телефона : 062/1839-070

Број и датум одлуке : 740-09-01026/2015-22 од 2015-11-24

Делибашић (Мирослав ) Роса

Година и место рођења : 1962 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сланачки пут 99Ц, 11000 Београд

Е-маил адреса : rokilav@live.com

Број мобилног телефона : 069/8206-425

Број и датум одлуке : 740-09-01050/2015-22 од 2015-12-14

Деспотовић (Миодраг ) Вера

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник; специјалиста за медијацију

Занимање : Породични терапеут

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање и културне различитости, Конфликти, Породична медијација, Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца), Вршњачка медијација

Адреса : Јове Илића 93, 11000 Београд

Е-маил адреса : veradest@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642700889

Број и датум одлуке : 740-09-01027/2015-22 од 2016-01-05

Дешић (Коста ) Ана

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Др. Нике Миљанића 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : desicana@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0616106013

Број и датум одлуке : 740-09-00360/2018-22 од 2018-07-25

Димитријевић (Петар ) Жарко

Година и место рођења : 1980 . - Крушевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор правних наука

Занимање : Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Мачванска 1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : dimitrijevic.zarko@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642102916

Број телефона : 018244636

Број и датум одлуке : 740-09-00199/2019-22 од 2019-03-14

Димитријевић (Милутин ) Радица

Година и место рођења : 1955 . - Сагоњево, Куршумлија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Напредне вештине посредовања, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Породична медијација, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Фрање Клуза 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : radica.dimitrijevic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 063/7327-039

Број и датум одлуке : 740-09-00040/2016-22 од 2016-03-21

Димитријевић (Срђан ) Ксенија

Година и место рођења : 1980 . - Лесковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Облачића Рада 26/16, 18000 Ниш

Е-маил адреса : ksenija.dimitrijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2599-284

Број и датум одлуке : 740-09-00295/2016-22 од 2016-08-15

Димитријевић (Зоран ) Јана

Година и место рођења : 1984 . - Ниш

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајора Тепића 1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : jana.dimitrijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/169-6909

Број телефона : 018/535-654

Број и датум одлуке : 740-09-00456/2016-22 од 2016-10-17

Димитријевић (Никола ) Дивна

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани историчар

Занимање : Професор историје

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рајка од Расине 11, 11000 Београд

Е-маил адреса : divnadimi1302@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1173927

Број и датум одлуке : 740-09-00560/2016-22 од 2016-11-23

Димић (Властимир ) Славиша

Година и место рођења : 1961 . - Гњилане

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : адвокат

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светог Саве 1, 35210 Свилајнац

Е-маил адреса : adv.dimic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/80 85 575

Број и датум одлуке : 740-09-729/2016-22 од 2017-02-17

Длачић (Мијаило ) Владимир

Година и место рођења : 1975 . - Сомбор

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Балажа Вирага 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса : dlacicvlade@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/9386-888

Број и датум одлуке : 740-09-00195/2016-22 од 2016-06-03

Дмитрашиновић (Никола ) Нина

Година и место рођења : 1967 . - Книн

Факултет :

Звање : дипломирани библиотекар-информатичар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Грује Дедића 12А, Сомбор

Е-маил адреса : teninium@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0691702967

Број и датум одлуке : 740-09-478/2019-22 од 2019-05-10

Добрица (Јово ) Срђан

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник, специјалиста европског права, мастер права

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Мије Ковачевића , 11000 Београд

Е-маил адреса : srdjan.dobrica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641585747

Број и датум одлуке : 740-09-00307/2018-22 од 2018-11-27

Добрковић (Рајко ) Уна

Година и место рођења : 1988 . - Нови Сад

Факултет :

Звање : дипломирани менаџер за некретнине

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Панонска 1, Нови Сад

Е-маил адреса : una.tesanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693137717

Број и датум одлуке : 740-09-472/2019-22 од 2019-05-09

Добросављев (Милан ) Срђан

Година и место рођења : 1974 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Серво Михаља 23, Нови Сад

Е-маил адреса : adv.dobrosavljev@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063584522

Број телефона : 021456648

Број и датум одлуке : 740-09-449/2018-22 од 2018-08-14

Добросављевић (Милан ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор шпанског језика и хиспанских књижевности

Занимање : Професор шпанског језика

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Слога 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusand27@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/6159-951

Број и датум одлуке : 740-09-00463/2015-22 од 2015-05-29

Дојић Матин (Сава ) Маја

Година и место рођења : 1990 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : majadojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604470440

Број и датум одлуке : 740-09-00735/2018-22 од 2019-01-08

Драгићевић (Радомир ) Бора

Година и место рођења : 1956 . - Београд

Факултет : Факултет за физичко васпитање Универзитета у Београду

Звање : Професор физичке културе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Звечанска 62, 11000 Београд

Е-маил адреса : bora.dibstars@hotmail.com

Број телефона : 063209068

Број и датум одлуке : 740-09-00672/2015-22 од 2015-08-20

Драгишић (Миливоје ) Љубица

Година и место рођења : 1986 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Владислава Броњевског 21, 15300 Лозница

Е-маил адреса : dragiljubica@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2127-554

Број и датум одлуке : 740-09-547/2017-22 од 2017-11-27

Драговић (Спасоје ) Раде

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани инжењер за развој; магистар техничких наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Привредна медијација

Адреса : Булевар Михајла Пупина 39/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : dragovic@dr.com

Број мобилног телефона : 063/7709-389

Број и датум одлуке : 740-09-00730/2015-22 од 2015-09-09

Драгојловић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1984 . - Краљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Степе 4/4, 36000 Краљево

Е-маил адреса : adv.jdragojlovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/851-3987

Број и датум одлуке : 740-09-8/2017-22 од 2017-12-21

Дражовић (Драгиша ) Светлана

Година и место рођења : 1961 . - Краљево

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Трг ослобођења 1/3/1, 36000 Краљево

Е-маил адреса : svetlana.drazovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8987260

Број и датум одлуке : 740-09-00507/2016-22 од 2016-11-15

Дракула (Марко ) Биљана

Година и место рођења : 1959 . - Беране

Факултет : Правни факултет Универзитета "Вељко Влаховић" у Титограду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сурчински пут 17Б, 11000 Београд

Е-маил адреса : biljana.drakula@isj.rs

Број мобилног телефона : 063/86-222-55

Број и датум одлуке : 740-09-219/2017-22 од 2017-05-22

Дракулић - Станковић (Петар ) Љиљана

Година и место рођења : 1951 . - Крајишник

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Станивуковића 75, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса : drakuliclj@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063/544-351

Број телефона : 023/565-493

Број и датум одлуке : 740-09-01018/2015-22 од 2016-01-05

Дробац (Данило ) Наташа

Година и место рођења : 1980 . - Бихаћ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фрушкогорски пут 154, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса : natasa.021@hotmail.com

Број мобилног телефона : 064/1615-614

Број и датум одлуке : 740-09-01198/2015-22 од 2016-01-11

Дубаић (Мирослав ) Данијела

Година и место рођења : 1984 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сонћански пут 17Т/2, Сомбор

Е-маил адреса : danijeladubaic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0603036336

Број и датум одлуке : 740-09-00501/2019-22 од 2019-05-21

Дугајлић (Милан ) Арјана

Година и место рођења : 1965 . - Сисак, Р Хрватска

Факултет : Економски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сељачких буна 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : arjana.dugajlic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063529020

Број и датум одлуке : 740-09-574/2017-22 од 2018-02-28

Дугоњић (Радивоје ) Тања

Година и место рођења : 1982 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Браће Рибникар 56/4/407, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tanja_dugonjic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0631177097

Број и датум одлуке : 740-09-00257/2016-22 од 2016-08-15

Дукић (Миливој ) Бобан

Година и место рођења : 1979 . - Шабац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Шумадијска 122, 15212 Дреновац

Број мобилног телефона : 062217889

Број и датум одлуке : 740-09-43/2018-22 од 2018-04-12

Дуњић (Првослав ) Славица

Година и место рођења : 1968 . - Ужице

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жеље Ђурића 30, 31000 Ужице

Е-маил адреса : teodu@ptt.rs

Број мобилног телефона : 064/122-0912

Број и датум одлуке : 740-09-00749/2016-22 од 2017-03-15

Ђаковић (Алекса ) Данило

Година и место рођења : 1982 . - Беране

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народних хероја 6/9/30, 11000 Београд

Е-маил адреса : danilo.djakovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/6181861

Број и датум одлуке : 740-09-00199/2016-22 од 2017-03-10

Ђенић (Боривоје ) Славица

Година и место рођења : 1956 . - Куршумлија

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Византијски булевар 102/21, 18000 Ниш

Е-маил адреса : slavica.djenic@pio.rs

Број мобилног телефона : 063401170

Број и датум одлуке : 740-09-103/2018-22 од 2018-05-07

Ђермановић (Здравко ) Славица

Година и место рођења : 1992 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гоце Делчева 57, Лозница

Е-маил адреса : djermanovicslavica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600435359

Број и датум одлуке : 740-09-00745/2018-22 од 2018-10-12

Ђокић (Драган ) Јасмина

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Шуматовачка 115/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : yacalaw@ptt.rs

Број мобилног телефона : 0641150358

Број телефона : 0113860383

Број и датум одлуке : 740-09-00288/2018-22 од 2018-07-27

Ђокић (Милорад ) Данијела

Година и место рођења : 1978 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мостарстка 39, Врање

Е-маил адреса : nena.djokic78@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652433567

Број и датум одлуке : 740-09-00081/2019-22 од 2019-04-22

Ђоновић (Зорка ) Милана

Година и место рођења : 1995 . - Нови Сад

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани биолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фрушкогорска 4, Нови Сад

Е-маил адреса : milana.djonovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643518926

Број и датум одлуке : 740-09-00570/2019-22 од 2019-05-31

Ђоновић-Малуцков (Богдан ) Зорка

Година и место рођења : 1956 . - Кањижа

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фушкогорска 4/1/2, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advzorka@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7761-165

Број и датум одлуке : 740-09-404/2017-22 од 2017-09-26

Ђорђевић (Мирко ) Наташа

Година и место рођења : 1969 . - Лесковац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Стреле 16/35, Лесковац

Е-маил адреса : natasatvl@gmail.com

Број мобилног телефона : 0698591015

Број и датум одлуке : 740-09-556/2018-22 од 2018-08-21

Ђорђевић (Светислав ) Александра

Година и место рођења : 1983 . - Славонски Брод

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јове Курсуле 7/3/22, 15000 Шабац

Е-маил адреса : adjordjevic17@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8470-647

Број и датум одлуке : 740-09-00773/2015-22 од 2015-09-09

Ђорђевић (Живорад ) Данијел

Година и место рођења : 1983 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање : Виши судијски сарадник у Основном суду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Лазара 23, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : danijel21093@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/307-794

Број и датум одлуке : 740-09-298/2016-22 од 2016-10-17

Ђорђевић (Душан ) Душица

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Шавничка 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : djordjevic.dusica@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/6648421

Број и датум одлуке : 740-09-00022/2017-22 од 2017-03-15

Ђорђевић (Ђорђе ) Владимир

Година и место рођења : 1972 . - Крагујевац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани инжењер машинства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Двадесетседмог марта 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : vladimir.relja.djordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/160-86-20

Број и датум одлуке : 740-09-583/2016-22 од 2016-12-22

Ђорђевић (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1992 . - Приштина

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Патриса Лумумбе 15/25, 18000 Ниш

Е-маил адреса : jelena92dj@gmail.com

Број телефона : 063/752-1612

Број и датум одлуке : 740-09-23/2017-22 од 2017-04-10

Ђорђевић (Душан ) Николина

Година и место рођења : 1971 . - Карловац, Р Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Змај-Јовина 1, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : nikolinadj71@gmail.com

Број мобилног телефона : 063375130

Број и датум одлуке : 740-09-30/2018-22 од 2018-04-18

Ђорђевић (Зоран ) Милица

Година и место рођења : 1981 . - Бор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Николе Пашића 62/4, 19210 Бор

Е-маил адреса : milica.musterovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 060/2727-043

Број и датум одлуке : 740-09-194/2017-22 од 2017-06-16

Ђорђевић (Никола ) Миодраг

Година и место рођења : 1961 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Кнеза Михајла 82, 19300 Неготин

Е-маил адреса : tvojadvokatrs@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/415-402

Број и датум одлуке : 740-09-413/2017-22 од 2017-09-12

Ђорђевић (Звонимир ) Неда

Година и место рођења : 1979 . - Лазаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Којића 36, 11550 Лазаревац

Е-маил адреса : neda.djor@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2374810

Број и датум одлуке : 740-09-346/2017-22 од 2017-10-19

Ђорђевић (Милован ) Србијанка

Година и место рођења : 1969 . - Крушевац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Горњи Степош, Крушевац

Е-маил адреса : sb.djordjevic@gmail.com

Број телефона : 0648670403

Број и датум одлуке : 740-09-00056/2018-22 од 2018-10-25

Ђорђевић (Слободан ) Милош

Година и место рођења : 1983 . - Врање

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Новосадски пут 172/4, Нови Сад

Е-маил адреса : milos.djordjevic83@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063633356

Број и датум одлуке : 740-09-089/2019-22 од 2019-02-21

Ђорђевић (Ђорђе ) Ана

Година и место рођења : 1976 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : сарадник за контролу и уговарање

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гундулићева 29, Крагујевац

Е-маил адреса : anadjordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644451741

Број и датум одлуке : 740-09-00368/2019-22 од 2019-04-03

Ђорђевић (Живојин ) Саша

Година и место рођења : 1970 . - Ниш

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Семче, Гаџин хан

Е-маил адреса : sasa.djordjevic@gadzinhan

Број мобилног телефона : 063406775

Број и датум одлуке : 740-09-493/2019-22 од 2019-05-16

Ђорђевић Петровић (Момчило ) Маја

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ливањска 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokatmajadjordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1157-971

Број и датум одлуке : 740-09-155/2017-22 од 2017-06-16

Ђукић (Јован ) Јована

Година и место рођења : 1984 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер европских интеграција из области пословног права ЕУ

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Степе 194, 11000 Београд

Е-маил адреса : jovana1djukic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/4337-797

Број и датум одлуке : 740-09-00143/2016-22 од 2016-03-21

Ђукић (Славко ) Никола

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани историчар, мастер из области менаџмента

Занимање : саветник за едукацију корисника финансијских услуга

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 1/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : nikola.djukic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0691411980

Број и датум одлуке : 740-09-651/2017-22 од 2018-01-25

Ђукичин (Иван ) Жива

Година и место рођења : 1961 . - Нови Бечеј

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Арсе Теодоровића 15/4/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djukicin1961@gmail.com

Број мобилног телефона : 063528369

Број и датум одлуке : 740-09-485/2018-22 од 2018-07-19

Ђурашиновић (Бранко ) Драгана

Година и место рођења : 1981 . - Славонски Брод, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рајка Мамузића 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : d.durasinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063553588

Број и датум одлуке : 740-09-00650/2018-22 од 2018-08-29

Ђурђевац (Славомир ) Данило

Година и место рођења : 1988 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Десанке Максимовић 33, 25230 Кула

Е-маил адреса : dachodjurdjevac88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604391412

Број и датум одлуке : 740-09-21/2018-22 од 2018-04-11

Ђурђевић (Векослав ) Анђела

Година и место рођења : 1994 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миријевски булевар 70, 11000 Београд

Број мобилног телефона : 0628298929

Број и датум одлуке : 740-09-232/2018-22 од 2018-07-20

Ђурић (Драгомир ) Марко

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Видиковачки венац 50а, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokatdjuric@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7793-025

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2016-22 од 2016-08-15

Ђурић (Војислав ) Маја

Година и место рођења : 1987 . - Брчко

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокатски приправник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Алексе Шантића 50/2/8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : maja.djuric1987@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/508-5856

Број и датум одлуке : 740-09-00458/2016-22 од 2016-10-17

Ђурић (Миодраг ) Градимир

Година и место рођења : 1964 . - Мајданпек

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ремска 57, 19250 Мајданпек

Е-маил адреса : gdjuric@alphabankserbia.com; gdjuric@jubanka.co.rs

Број мобилног телефона : 063/86-44-820

Број телефона : 030/583-642

Број и датум одлуке : 740-09-126/2017-22 од 2017-05-31

Ђурић (Божидар ) Гордана

Година и место рођења : 1959 . - Пирот

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Стевана Мокрањца 1, Пироот

Е-маил адреса : piokrug@mts.rs

Број мобилног телефона : 063460688

Број телефона : 010347156

Број и датум одлуке : 740-09-400/2018-22 од 2018-06-25

Ђуричић (Милутин ) Миленко

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Магистар правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Видиковачки венац 69/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : duricicmilenko@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/99-77-333

Број и датум одлуке : 740-09-00508/2016-22 од 2016-11-15

Ђуричић (Јован ) Небојша

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Вишеслава 134/3/17, 11000 Београд

Е-маил адреса : nebojsa.djuricic01@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/70-42-213

Број и датум одлуке : 740-09-601/2016-22 од 2016-12-28

Ђуричић Ракић (Миодраг ) Анђелка

Година и место рођења : 1981 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранислава Нушића 15/1, Ваљево

Е-маил адреса : andjelkadjuricic@live.com

Број мобилног телефона : 066002322

Број и датум одлуке : 740-09-395/2018-22 од 2018-06-25

Ђуровић (Братислав ) Горазд

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Напредне вештине посредовања, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Јурија Гагарина 127/8/81, 11000 Београд

Е-маил адреса : gorazd@medijator.com

Број мобилног телефона : 0691222223

Број и датум одлуке : 740-09-00968/2015-22 од 2015-10-06

Евтимов (Синиша ) Сања

Година и место рођења : 1987 . - Врање

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Булевар ослобођења 239, 11000 Београд

Е-маил адреса : sanja_evtimov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/7268-600

Број и датум одлуке : 740-09-00934/2015-22 од 2015-09-30

Ерак (Илија ) Дејан

Година и место рођења : 1973 . - Бечеј

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање : стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Радивоја Симића 42Г, Бечеј

Е-маил адреса : dejanerak221@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646726900

Број телефона : 0216912537

Број и датум одлуке : 740-09-570/2018-22 од

Ећимовић (Душан ) Зоран

Година и место рођења : 1955 . - Соколац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Породична медијација

Адреса : Виноградска 101Б, 11180 Сурчин

Е-маил адреса : ecimovic@arka.rs

Број мобилног телефона : 063/203-883

Број телефона : 011/32-87-555

Број и датум одлуке : 740-09-00113/2015-22 од 2015-04-15

Ждралић (Васо ) Милена

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : магистар правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Веселина Маслеше 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : twosmiles21@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/5252-558

Број и датум одлуке : 740-090-1171/2015-22 од 2016-01-18

Жегарац (Радмила ) Маја

Година и место рођења : 1958 . - Мостар

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање : Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Специјализовани послови медијација, Супервизија специјализованих послова - медијација, Специјализовани послови - породични психотерапеут

Адреса : Др. Ивана Рибара 130, 11000 Београд

Е-маил адреса : maja.z@eunet.rs

Број мобилног телефона : 0641693415

Број и датум одлуке : 740-09-00387/2015-22 од 2015-04-15

Жежељ - Јовановић (Сава ) Мирјана

Година и место рођења : 1947 . - Шимановци

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Драпшина 1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : Dragan.Mirjana2014@gmail.com

Број мобилног телефона : 063548714

Број и датум одлуке : 740-09-00287/2018-22 од 2015-07-25

Живић (Томислав ) Миодраг

Година и место рођења : 1955 . - Аранђеловац

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања

Адреса : Гаврила принципа 19, 11000 Београд

Е-маил адреса : zivic.miodrag@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0601484849

Број телефона : 0652804910

Број и датум одлуке : 740-09-00247/2018-22 од 2018-07-25

Живковић (Милош ) Милица

Година и место рођења : 1985 . -

Факултет : Технички факултет у Бору Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер индустријског менаџмента

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Сретена Младеновића - Мике 23/2/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : milica.m.zivkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/753-761

Број и датум одлуке : 740-09-00889/2015-22 од 2015-09-30

Живковић (Петар ) Весна

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Драгише Цветковића 22/17, 18000 Ниш

Е-маил адреса : zivkovic.veca@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/3311-712

Број и датум одлуке : 740-09-00296/2016-22 од 2016-08-15

Живковић (Димитрије ) Мирослава

Година и место рођења : 1955 . - Ниш

Факултет : Медицински факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор медицинских наука из области неурологије

Занимање : Специјалиста неуропсихијатрије

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Лоле Рибара 16А, 18000 Ниш

Е-маил адреса : miraz301155@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7759-760

Број и датум одлуке : 740-09-468/2016-22 од 2017-02-17

Живковић (Душко ) Јована

Година и место рођења : 1986 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Авнојска бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : cojana.86@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621640773

Број и датум одлуке : 740-09-41/2018-22 од 2018-04-12

Живковић (Мирољуб ) Александар

Година и место рођења : 1974 . - Ниш

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цвијићева 6, Ниш

Е-маил адреса : a.m.zivkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603190674

Број и датум одлуке : 740-09-00379/2019-22 од 2019-04-08

Жикић (Драгољуб ) Стефан

Година и место рођења : 1987 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација, Посредовање у привредним споровима, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Зеленгорска 1а, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.zikic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654205229

Број телефона : 0184514320

Број и датум одлуке : 740-09-590/2016-22 од 2016-12-22

Жугић (Новица ) Ивана

Година и место рођења : 1975 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Копаоничка 15/1/21, Крагујевац

Е-маил адреса : ivanazugic75@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653820273

Број и датум одлуке : 740-09-929/2018-22 од 2018-11-21

Жужа (Велимир ) Татјана

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Факултет за право, јавну управу и безбедност у Београду Универзитет Џон Незбит

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дечанска 17/2/5, 11000 Београд

Е-маил адреса : tatjanaforum@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613335000

Број и датум одлуке : 740-09-657/2017-22 од 2018-07-18

Закић (Славко ) Драган

Година и место рођења : 1962 . - Ковин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Албанске споменице 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : office@mediator.in.rs

Број мобилног телефона : 063/200748

Број и датум одлуке : 740-09-419/2017-22 од 2017-10-19

Закић (Богољуб ) Андрија

Година и место рођења : 1974 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Топлице 31д/12, Борча, Палилула

Е-маил адреса : andrija_z@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066413778

Број и датум одлуке : 74-09-210/2018-22 од 2018-06-15

Згерђа (Властимир ) Драган

Година и место рођења : 1976 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Браће Јовановића 78, 26000 Панчево

Е-маил адреса : emil06@ymail.com

Број мобилног телефона : 064/1398-006

Број и датум одлуке : 740-09-01252/2015-22 од 2016-01-27

Здјелар (Ратко ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рудничка 10, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.zdjelar@lp.rs

Број мобилног телефона : 060/577-4707

Број и датум одлуке : 740-09-00003/2017-22 од 2017-03-15

Здравковић (Стојан ) Драган

Година и место рођења : 1952 . - Мекиш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Романијска 13/32, 18000 Ниш

Е-маил адреса : akzdravkovicd@gmail.com

Број мобилног телефона : 063481481

Број телефона : 018290011

Број и датум одлуке : 740-09-544/2018-22 од 2018-08-15

Здравковић (Никола ) Добрила

Година и место рођења : 1959 . - Бела Паланка

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судија Апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Постати трећа, неутрална странка

Адреса : Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : dobrilazdravkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/3067-798

Број и датум одлуке : 740-09-00777/2015-22 од 2015-09-30

Зеленски (Константин ) Александар

Година и место рођења : 1962 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Породична медијација

Адреса : Булевар цара Лазара 48, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : zelenskialeksandar@gmail.com

Број мобилног телефона : 063252045

Број телефона : 021453750

Број и датум одлуке : 740-09-745/2016-22 од 2017-02-17

Зелинчевић (Жарко ) Јелена

Година и место рођења : 1977 . - Добој, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дожа Ђерђа 59/22, Нови Сад

Е-маил адреса : jelena.zelincevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641893274

Број и датум одлуке : 740-09-442/2018-22 од 2018-08-14

Зечевић (Петар ) Милица

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Есад-Пашина 21/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : milicazecevic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 060/55-10-717

Број и датум одлуке : 740-09-722/2016-22 од 2017-01-26

Златановић (Драган ) Александра

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет :

Звање : дипломирани теоретичар уметности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цвијићијева 44/16, Београд

Е-маил адреса : aleksandra.zlatanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641967361

Број и датум одлуке : 740-09-1034/2018-22 од 2019-03-11

Златановић (Драган ) Александра

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет :

Звање : дипломирани теоретичар уметности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цвијићијева 44/16, Београд

Е-маил адреса : aleksandra.zlatanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641967361

Број и датум одлуке : 740-09-01034/2018-22 од 2019-03-11

Златановић (Драган ) Александра

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет :

Звање : дипломирани теоретичар уметности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цвијићева 44/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : aleksandra.zlatanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641967361

Број и датум одлуке : 740-09-01034/2019-22 од 2019-03-11

Златковић (Владимир ) Лела

Година и место рођења : 1987 . - Параћин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипомирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милојко Лешјанин 6, 35250 Параћин

Е-маил адреса : periclela@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642434213

Број и датум одлуке : 740-09-375/2017-22 од 2018-02-18

Златковић (Радоје ) Милица

Година и место рођења : 1977 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душко Радовић 7, 18000 Ниш

Е-маил адреса : milica.zlatkovic@ni.vi.sud.rs

Број и датум одлуке : 740-09-256/2018-22 од 2018-05-11

Златковић (Сокол ) Кристина

Година и место рођења : 1990 . - Ниш

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Николе Узуновића 33, Ниш

Е-маил адреса : kristinakzkiki@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643538597

Број и датум одлуке : 740-09-00426/2019-22 од 2019-04-22

Зорић (Миле ) Славица

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Незнаног јунака 26, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0612083098

Број телефона : 0112660876

Број и датум одлуке : 740-09-00194/2016-22 од 2016-06-03

Зубановић (Драгослав ) Смиљана

Година и место рођења : 1967 . - Симићево, Жабари

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Александра Првог Карађорђевића 66/а/9, Крагујевац

Е-маил адреса : smiljana.zubanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659141012

Број и датум одлуке : 740-09-00413/2019-22 од 2019-04-22

Ивановић (Драган ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Мастер правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Далматинска 9/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.d.ivanovic82@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1188-391

Број и датум одлуке : 740-09-274/2017-22 од 2017-09-04

Ивановић (Раде ) Милена

Година и место рођења : 1969 . - Крушевац

Факултет : Географски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани географ

Занимање : Географ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 53, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : ivanovic.milena8@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/474-9100

Број и датум одлуке : 740-09-312/2017-22 од 2017-08-03

Ивановић (Славољуб ) Сандра

Година и место рођења : 1991 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : IX Бригаде 39А/32, Ниш

Е-маил адреса : adv.sandra.ivanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642790800

Број и датум одлуке : 740-09-00572/2019-22 од 2019-05-31

Иветић (Босиљка ) Радислав

Година и место рођења : 1958 . - Кикинда

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Цара Душана 134, 23300 Кикинда

Е-маил адреса : iveticradislav@gmail.com

Број мобилног телефона : 063512946;0665132715

Број и датум одлуке : 740-09-39/2018-22 од 2018-04-12

Ивић (Хранислав ) Милослав

Година и место рођења : 1963 . - Самоково, Куршумлија

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Миленка 4, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.ivic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637702616

Број и датум одлуке : 740-09-0883/2018-22 од 2018-10-18

Ивошевић (Љубица ) Светлана

Година и место рођења : 1958 . - Вршац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Вукице Митровић 11, 11000 Београд

Е-маил адреса : d.i.s.ceca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613228840

Број телефона : 0112400043

Број и датум одлуке : 740-09-00211/2018-22 од 2018-06-15

Игић - Матић (/ ) Јасмина

Година и место рођења : 1957 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 22, Ваљево

Е-маил адреса : jasmina.igic@va.pr.sud.rs

Број и датум одлуке : 740-09-00503/2018-22 од 2018-10-16

Илић (Милисав ) Небојша

Година и место рођења : 1960 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 80, 32000 Чачак

Е-маил адреса : cacak.nebojsa@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8442794

Број телефона : 032/333-706

Број и датум одлуке : 740-09-00514/2016-22 од 2016-11-15

Илић (Богдан ) Марела

Година и место рођења : 1953 . - Нови Сад

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Албанске споменице 19, 11000 Београд

Е-маил адреса : marelica.ilic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/356-281

Број телефона : 0112404-280

Број и датум одлуке : 740-09-00345/2016-22 од 2016-10-17

Илић (Слободан ) Предраг

Година и место рођења : 1955 . - Трстеник

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгослава Јовановића 13/4/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : ilicpredrag1955@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/34-056-02

Број и датум одлуке : 740-09-96/2017-22 од 2017-05-31

Илић (Жарко ) Милена

Година и место рођења : 1984 . - Скопље, Р Македонија

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани филолог за енглески језик и књижевност

Занимање : професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Душана Трифунца 26, 18000 Ниш

Е-маил адреса : ilicmilenamima@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641137178

Број и датум одлуке : 740-09-413/2018-22 од 2018-06-25

Илић (Миломир ) Душан

Година и место рођења : 1953 . - Нови Пазар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Нови Пазар 426 015 , 36300 Нови Пазар

Е-маил адреса : dusanilic53@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637769085

Број телефона : 020314030

Број и датум одлуке : 740-09-00524/2018-22 од 2018-08-29

Илић (Мирослав ) Душан

Година и место рођења : 2019 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Трифунца 26, Ниш

Број и датум одлуке : 740-09-00962/2018-22 од 2019-01-24

Илић (Александар ) Велимир

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубице Ивошевић-Димитров 17/3, Београд

Е-маил адреса : ilkev4@gmail.com

Број мобилног телефона : 063383379

Број и датум одлуке : 740-09-00350/2019-22 од 2019-05-31

Јакишић (Богомир ) Божана

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Јовановића 4/81, Београд

Е-маил адреса : bozana.jakisic@pks.rs

Број мобилног телефона : 0641949156

Број и датум одлуке : 740-09-489/2018-22 од 2018-09-04

Јаковљев (Дејан ) Драган

Година и место рођења : 1957 . - Зрењанин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Кочића 12, 11000 Београд

Е-маил адреса : jakovljev.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063223656

Број и датум одлуке : 740-09-123/2017-22 од 2018-04-18

Јаковљевић (Михајло ) Мирјана

Година и место рођења : 1958 . - Коњиц

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Диљска 6/3, 11000 Београд

Е-маил адреса : mira.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1206-667

Број телефона : 011/3207-429

Број и датум одлуке : 740-09-1064/2015-22 од 2015-12-14

Јаковљевић (Зоран ) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Станка Пауновића - Вељка 45, 11000 Београд

Е-маил адреса : miss.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1130-319

Број и датум одлуке : 740-09-00905/2015-22 од 2015-10-12

Јаконић (Александар ) Душанка

Година и место рођења : 1959 . - Вршац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Душана Вукасовића 35, 11000 Београд

Е-маил адреса : djakonic5@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/8088-351

Број телефона : 011/6167-709

Број и датум одлуке : 740-09-82/2016-22 од 2017-07-04

Јандрић (Зоран ) Нина

Година и место рођења : 1994 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Омладинских бригада 158/42, 11000 Београд

Е-маил адреса : nina.jandric@live.com

Број мобилног телефона : 0644462996

Број и датум одлуке : 740-09-00342/2018-22 од 2018-09-04

Јанковић (Александар ) Александра

Година и место рођења : 1982 . - Кладово

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Марије Илијевић 26, 19320 Кладово

Е-маил адреса : asjankovic82@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/411970

Број и датум одлуке : 740-09-695/2017-22 од 2018-01-31

Јанковић (Добривоје ) Дијана

Година и место рођења : 1968 . - Врање

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор правних наука

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 54/01/1/6, 18000 Ниш

Е-маил адреса : dijankovic@gmail.com ; dijanaj@open.telekom.rs ; dijana.jankovic@ni.ap.sud.rs

Број мобилног телефона : 0642741863

Број и датум одлуке : 740-09-124/2018-22 од 2018-05-11

Јанковић (Обрен ) Весна

Година и место рођења : 1962 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Булевар Немањића 44/25, Ниш

Е-маил адреса : japee@eunet.rs

Број мобилног телефона : 0642359591

Број и датум одлуке : 740-09-482/2018-22 од 2018-07-18

Јанковић (Душан ) Марјана

Година и место рођења : 1965 . - Београд

Факултет : Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор стоматологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радована Симића Циге 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : svilar.jankovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062313599

Број и датум одлуке : 740-09-00835/2018-22 од 2018-10-04

Јанковић (Горан ) Ива

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани етнолог-антрополог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љешка 49, Београд

Е-маил адреса : ivajankovic@gmailcom

Број мобилног телефона : 0637235622

Број и датум одлуке : 740-09-033/2019-22 од 2019-02-15

Јањић (Станко ) Славица

Година и место рођења : 1964 . - Аранђеловац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Петра Првог 28, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса : janjic64@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8586-510; 069/1624-244

Број телефона : 034/712-802

Број и датум одлуке : 740-09-00958/2015-22 од 2015-10-19

Јањић (Слободан ) Марјана

Година и место рођења : 1972 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судски саветник - портпарол - Привредни Апелациони суд

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Црнотравска 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : marjana.janjic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2665-041

Број и датум одлуке : 740-09-00925/2015-22 од 2015-10-19

Јањић (Милован ) Драгана

Година и место рођења : 1989 . -

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Орловића Павла 20А, Ниш

Е-маил адреса : dragana.janjic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0644067066

Број и датум одлуке : 740-09-00556/2019-22 од 2019-03-19

Јаребица (Милија ) Јована

Година и место рођења : 1981 . - Прокупље

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Београдска 391, Сремчица

Е-маил адреса : jarebica@akj.co.rs

Број мобилног телефона : 0652682628

Број и датум одлуке : 740-09-01014/2018-22 од 2019-03-28

Јаћимовић (Петар ) Данка

Година и место рођења : 1975 . - Бијело Поље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Саветник за опште послове у Фонду солидарности

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање

Адреса : Милентија Поповића 62, 11000 Београд

Е-маил адреса : danka.jacimovic@fs.gov.rs

Број мобилног телефона : 064/3970-079

Број и датум одлуке : 740-09-01220/2015-22 од 2016-07-04

Јевтић (Сава ) Мирјана

Година и место рођења : 1965 . - Сремска Митровица

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : рачуновођа

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Јупитерова 81б/4, Сремска Митровица

Е-маил адреса : mira.sirmijum@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648415781

Број и датум одлуке : 740-09-00355/2018-22 од 2018-06-11

Јевтић (Светомир ) Ђорђе

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста - менаџер за осигурање

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Моше Пијаде 41, 11430 Умчари

Е-маил адреса : djjevtic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063358800

Број и датум одлуке : 740-09-694/2017-22 од 2018-03-02

Јевтовић (Слободан ) Бранко

Година и место рођења : 1982 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Доња Горевница, Чачак

Е-маил адреса : jevtovic.branko82@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644989064

Број телефона : 0325808226

Број и датум одлуке : 740-09-00964/2018-22 од 2019-01-24

Јелача (Радосав ) Славица

Година и место рођења : 1956 . - Рековац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник, специјалиста за уговоре у међународној трговини

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Напредне вештине посредовања, Породична медијација

Адреса : Мадридска 22/4/22, 11000 Београд

Е-маил адреса : slavica.jelaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 063477709

Број и датум одлуке : 740-09-00627/2018-22 од 2018-10-03

Јеленић (Јордан ) Биљана

Година и место рођења : 1962 . - Криви Дел

Факултет : Факултет за медије и комуникације - Београд Универзитета Сингидунум

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Девет Југовића 26, Алексинац

Е-маил адреса : biki.joki@gmail.com

Број мобилног телефона : 063245194

Број и датум одлуке : 740-09-00028/2019-22 од 2019-01-23

Јелић (Милорад ) Неда

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Посредовање у привредним споровима

Адреса : Јурија Гагарина 75, 11000 Београд

Е-маил адреса : neda.jelic.neda@gmail.com

Број мобилног телефона : 063388704

Број и датум одлуке : 740-09-00732/2015-22 од 2015-07-17

Јелић (Боривоје ) Горан

Година и место рођења : 1967 . - Нова Варош

Факултет : Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Видиковачки венац 94, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelicbgoran@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1267-192

Број телефона : 011/233-4832

Број и датум одлуке : 740-09-631/2016-22 од 2017-01-26

Јеличић (Милан ) Милосав

Година и место рођења : 1959 . - Варварин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Булевар деспота Стефана 73/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : miskojelicic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2969-171

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2015-22 од 2015-04-15

Јеремић (Зоран ) Ива

Година и место рођења : 1976 . - Лазаревац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рудовци бб, 11550 Лазаревац

Е-маил адреса : ivaksas@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8615-046

Број и датум одлуке : 740-09-00988/2015-22 од 2015-11-12

Јеремић (Миодраг ) Нела

Година и место рођења : 1979 . - Књазевац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани психолог

Занимање : Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Алиагићева 6, 19350 Књазевац

Е-маил адреса : nelajeremic22@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/745-2508

Број и датум одлуке : 740-09-253/2017-22 од 2017-07-17

Јеротић (Саво ) Биљана

Година и место рођења : 1983 . -

Факултет : Шумарски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер шумарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Николе Тесле 5/12, 26000 Панчево

Е-маил адреса : biljanadjukanovic83@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/3447-021

Број и датум одлуке : 740-09 од 2016-08-15

Јефтић (Мића ) Милена

Година и место рођења : 1976 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : 15. Августа 80, 22400 Рума

Е-маил адреса : medijator.jefticmilena@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2296-931

Број и датум одлуке : 740-09-00059/2016-22 од 2016-03-07

Јованов (Небојша ) Александар

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : ЈНА 16, 26203 Сефкерин

Е-маил адреса : alekjovanov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 061/1557536

Број телефона : 013/684092

Број и датум одлуке : 740-09-00433/2016-22 од 2016-11-15

Јовановић (Петар ) Љутица

Година и место рођења : 1963 . - Уровица

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани економиста

Занимање : Директор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Гачића 7, 19300 Неготин

Е-маил адреса : ljuticajovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/88-00-284

Број телефона : 019/542-599

Број и датум одлуке : 740-09-617/2016-22 од 2017-01-26

Јовановић (Надежда ) Марија

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник - мастер из грађанскоправне научне области

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгослава Срејовића 70К/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : lawyer.marija@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/070-32-82

Број и датум одлуке : 740-09-624/2016-22 од 2017-01-26

Јовановић (Бпжидар ) Ненад

Година и место рођења : 1970 . - Бор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Краља Петра првог 3/6, 19210 Бор

Е-маил адреса : advnenad@live.com

Број мобилног телефона : 063/431-232

Број и датум одлуке : 740-09-198/2017-22 од 2017-05-09

Јовановић (Јован ) Снежана

Година и место рођења : 1976 . - Пожаревац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани педагог

Занимање : дипломирани педагог

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Насеље Плажа 3/3/12 , 19000 Зајечар

Е-маил адреса : nsneguljica@ptt.rs

Број мобилног телефона : 064/3030722

Број телефона : 019/436-970

Број и датум одлуке : 740-09-347/2017-22 од 2017-10-19

Јовановић (Богољуб ) Јасна

Година и место рођења : 1967 . - Врање

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Немањића 20/38, 18000 Ниш

Е-маил адреса : jassa67@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/428-595

Број и датум одлуке : 740-09-276/2017-22 од 2017-07-04

Јовановић (Милун ) Биљана

Година и место рођења : 1975 . - Ивањица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Миладина Зарића 7, 11211 Борча

Е-маил адреса : bilja.jovanovic975@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648788022

Број и датум одлуке : 740-09-00080/2015-22 од 2015-04-15

Јовановић (Војислав ) Владан

Година и место рођења : 1966 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Насиље у породици, Конфликти, Породична медијација

Адреса : Јанковић Стојана 6А, 11000 Београд

Е-маил адреса : vldjovanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/241-832

Број и датум одлуке : 740-09-01237/2015-22 од 2016-01-27

Јовановић (Дане ) Немања

Година и место рођења : 1983 . - Сомбор

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Првомајски булевар 11А, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : bubilend@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/6160-844

Број телефона : 025/441-619

Број и датум одлуке : 740-09-01188/2015-22 од 2016-01-11

Јовановић (Драган ) Никола

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : специјалиста криминалиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војводе Мишића 214, 11500 Обреновац

Е-маил адреса : jovanovic.d.nikola@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/3079-104

Број и датум одлуке : 740-09-00234/2016-22 од 2016-05-19

Јовановић (Живадин ) Гвозден

Година и место рођења : 1954 . - Шуме

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : доктор економских наука

Занимање : стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Радичевића 20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : gvozdenjovanovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/610-388

Број и датум одлуке : 740-09-00069/2016-22 од 2016-03-15

Јовановић (Стерије ) Игор

Година и место рођења : 1982 . - Свилајнац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 4/56, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : igojov82@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1149-588

Број и датум одлуке : 740-09-00380/2016-22 од 2016-08-15

Јовановић (Милета ) Богдан

Година и место рођења : 1959 . - Сента

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста пословно – правног смера

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Др Фрање Сударевића 1, 24000 Суботица

Е-маил адреса : bogdan.m.jovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/526-038

Број и датум одлуке : 740-09-00391/2016-22 од 2016-08-15

Јовановић (Миодраг ) Владан

Година и место рођења : 1964 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Димитрија Туцовића 64, 31000 Ужице

Е-маил адреса : advabara@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1206-402

Број телефона : 031/516-402

Број и датум одлуке : 740-09-00390/2016-22 од 2016-09-15

Јовановић (Милан ) Драгана

Година и место рођења : 1959 . - Мионица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кланичка стара 9А/3, 11000 Београд

Е-маил адреса : draganalegal@gmail.com

Број мобилног телефона : 063637657

Број и датум одлуке : 740-09-00357/2018-22 од 2015-07-25

Јовановић (Драган ) Александар

Година и место рођења : 1990 . - Ниш

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Стара железничка колонија 2/5, Ниш

Е-маил адреса : acko.jovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646503135

Број и датум одлуке : 740-09-00388/2018-22 од 2018-10-01

Јовановић (Богдан ) Биљана

Година и место рођења : 1962 . - Смедерево

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник; специјалиста финансијског права, интерни ревизор у јавном сектору

Занимање : директор Центра за интерну ревизију

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Катићева 33а, Ниш

Е-маил адреса : biljanajovanovicnis@gmail.com

Број мобилног телефона : 063420408;0631454357

Број телефона : 0184517558

Број и датум одлуке : 740-09-00825/2018-22 од 2018-10-12

Јовановић (Драган ) Драгана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, Посредовање у привредним споровима

Адреса : Сарајевска 83, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.jovanovicdragana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643773669

Број и датум одлуке : 740-09-00235/2016-22 од 2016-05-19

Јовановић (Здравко ) Наташа

Година и место рођења : 1965 . - Топола

Факултет :

Звање : струковни менаџер,специјалиста струковни менаџер безбедности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Јурија Гагарина 50/18, Нови Београд

Е-маил адреса : jovanovic.natasa@beograd.gov.rs; natasa.diplomski@gmail.com

Број мобилног телефона : 063325467

Број и датум одлуке : 740-09-00005/2019-22 од 2019-01-09

Јовановић (Власта ) Давор

Година и место рођења : 1979 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Есперанто 6, Врање

Е-маил адреса : davor979@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642464826

Број и датум одлуке : 740-09-00080/2019-22 од 2019-04-22

Јовановић (Милентије ) Бранка

Година и место рођења : 1983 . - Мркоњић град, БиХ

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : мастер социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : II Пролетерске бригаде 20/3, Ниш

Е-маил адреса : suncebj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0691045501

Број и датум одлуке : 740-09-00550/2019-22 од 2019-05-31

Јовичић (Милан ) Мирјана

Година и место рођења : 1991 . - Шабац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јанка Веселиновића 75/27, Шабац

Е-маил адреса : mirajovicic991@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645203750

Број и датум одлуке : 740-09-483/2018-22 од 2018-07-18

Јовнаш (Ненад ) Милијана

Година и место рођења : 1974 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет у Косовској Митровици Универзитет у Приштини

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Пожаревачка 6Д, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : milijanajovnas61@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/50-80-511

Број и датум одлуке : 740-09-135/2017-22 од 2017-04-20

Јокић (Саво ) Снежана

Година и место рођења : 1962 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нешковић Мирољуба 4, Бељина, Чачак

Број мобилног телефона : 0642454198

Број и датум одлуке : 740-09-939/2018-22 од 2019-03-05

Јоксимовић (Миливоје ) Марија

Година и место рођења : 1981 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Кочића 14/4/25, Београд

Е-маил адреса : joksimovicmarija@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641951181

Број и датум одлуке : 740-09-543/2018-22 од 2018-08-15

Јоновска (Владимир ) Јелена

Година и место рођења : 1985 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Зрењанина 18Б/1, 26000 Панчево

Е-маил адреса : jonovska.jelena@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/170-9820

Број телефона : 013/341-257

Број и датум одлуке : 740-09-606/2016-22 од 2017-05-31

Јоровић (Миодраг ) Бојана

Година и место рођења : 1985 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Топличка 14, 32000 Чачак

Е-маил адреса : bojanajorovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/8983389

Број и датум одлуке : 740-09-444/2017-22 од 2017-12-13

Јоцић (Богдан ) Јасминка

Година и место рођења : 1961 . - Неготин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Марковића 178А, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : jasminkajocic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648188613

Број и датум одлуке : 740-09-94/2018-22 од 2018-05-24

Јукић (Радосав ) Радомир

Година и место рођења : 1977 . - Прокупље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краљевића Марка 81, Прокупље

Е-маил адреса : radomirjukic977@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692342023

Број телефона : 027323712

Број и датум одлуке : 740-09-01045/2018-22 од 2018-12-31

Кадовић (Веско ) Мирко

Година и место рођења : 1987 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Данила Киша 36/4/33, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : mirkokadovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694609638

Број и датум одлуке : 740-09-00014/2019-22 од 2019-01-21

Калајџић (Рајко ) Јелена

Година и место рођења : 1985 . - Скопље, Р.Македонија

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : мастер економиста

Занимање : финансијски саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђорђа Стаменковића 81/13, Ниш, Доња Врежина

Е-маил адреса : jelenakalajdzic85@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649881777

Број и датум одлуке : 740-09-00310/2019-22 од 2019-03-28

Календер (Драгољуб ) Лепосава

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Вељка Петровића 41, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.kalender@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063363612

Број и датум одлуке : 740-09-6/2018-22 од 2018-02-28

Каличанин (Славиша ) Бојан

Година и место рођења : 1971 . - Охрид, Р.Македонија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Бул. Арсенија Чарнојевића 201/9, Нови Београд

Е-маил адреса : kalicanini@mts.rs

Број мобилног телефона : 0653386812

Број и датум одлуке : 740-09-00922/2018-22 од 2018-11-14

Кантар Костић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1971 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Зорана Ђинђића 154, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelena.kant@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641808820

Број и датум одлуке : 740-09-569/2017-22 од 2017-11-30

Капетановић (Божидар ) Боривоје

Година и место рођења : 1989 . - Варшава, Пољска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мије Ковачевића 9, 11000 Београд

Е-маил адреса : borivoje.kapetanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/442-558

Број и датум одлуке : 740-09-151/2017-22 од 2017-07-04

Каралејић (Драган ) Милош

Година и место рођења : 1984 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар војводе Мишића 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.karalejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/265-395

Број и датум одлуке : 740-09-361/2017-22 од 2017-11-03

Караџић (Здравко ) Весна

Година и место рођења : 1968 . - Зворник

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Бачванска 21/49, 11000 Београд

Е-маил адреса : advkaradzic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638509904

Број и датум одлуке : 740-09-00462/2015-22 од 2015-05-29

Карић (Владимир ) Снежана

Година и место рођења : 1963 . - Рума

Факултет : Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани грађевински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Насеље игралиште 3, 22400 Рума

Е-маил адреса : snezakaric@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/1131-432

Број и датум одлуке : 740-09-00213/2016-22 од 2016-06-03

Карталовић (Никола ) Бране

Година и место рођења : 1972 . - Крагујевац

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Приштини

Звање : професор српске књижевности и језика

Занимање : новинар

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Даничићева 60/6, Крагујевац

Е-маил адреса : bkartalovic@hotmail.rs

Број мобилног телефона : 0654431139

Број и датум одлуке : 740-09-449/2019-22 од 2019-05-07

Керекеш (Цветко ) Мирјана

Година и место рођења : 1962 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Стевана Мокрањца 7, 26000 Панчево

Е-маил адреса : mirjanakerekes@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1088-351

Број и датум одлуке : 740-09-00954/2015-22 од 2015-10-19

Кечан (Славиша ) Леа

Година и место рођења : 1980 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Генерала Милојка Лешјанина 1/1/22, Ниш

Е-маил адреса : leakecan@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641140695

Број и датум одлуке : 740-09-00287/2019-22 од 2019-03-28

Кнежевић (Звонко ) Мирослав

Година и место рођења : 1975 . - Кладово

Факултет :

Звање : специјалиста криминалиста

Занимање : буџетски инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Његошева 16А, Неготин

Е-маил адреса : knezevicng@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613258103

Број и датум одлуке : 740-09-00369/2018-22 од 2018-10-16

Кнежевић (Јово ) Зоран

Година и место рођења : 1967 . - Футог, Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Kрајишка 49, Футог, Нови Сад

Е-маил адреса : advokat.knezevic.zoran@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600597959

Број и датум одлуке : 740-09-221/2018-22 од 2019-03-28

Кнези (Петар ) Петер

Година и место рођења : 1957 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : преводилац-тумач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Републиканска 131, Бечеј

Е-маил адреса : knezipeti@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638664184

Број и датум одлуке : 740-09-00560/2018-22 од 2018-10-23

Ковач (Имре ) Зоран

Година и место рођења : 1963 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милоша Црњанског 172, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : zoran.kovacs@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8959-015

Број и датум одлуке : 740-09-00165/2016-22 од 2016-04-08

Ковач (Богдан ) Весна

Година и место рођења : 1958 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војводе Радомира Путника 28, 25283 Растина

Е-маил адреса : kovacvesna64@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646661102

Број и датум одлуке : 740-09-01001/2018-22 од 2019-03-28

Ковач (Чедомир ) Владимир

Година и место рођења : 2017 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Самостални саветник у Вишем суду у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војвођанска 390, 11180 Сурчин

Е-маил адреса : vladimirckovac@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/9789-421

Број и датум одлуке : 740-09-69/2017-22 од 2017-04-20

Ковачевић (Стеван ) Гордана

Година и место рођења : 1965 . - Врховина, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Максима Горког 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : adv.kanc.kovacevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642307034

Број и датум одлуке : 740-09-707/2018-22 од 2018-08-30

Ковачевић (Раско ) Исидора

Година и место рођења : 1984 . - Осијек, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Марије Бурсаћ 2, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : isidorakovacevic2007@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604425004

Број и датум одлуке : 740-09-198/2018-22 од 2018-05-07

Ковачевић (Душан ) Софиа

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Цвијићева 9, 11000 Београд

Е-маил адреса : sofiakovacevic88@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/1540-374

Број и датум одлуке : 740-09-00937/2015-22 од 2015-11-03

Ковачевић (Јово ) Маријана

Година и место рођења : 1976 . - Грачац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хаџи Рувимова бр. 61/5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : marijana.kovacevic76@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/863-7018

Број телефона : 021/651-9163

Број и датум одлуке : 740-09-00330/2016-22 од 2016-10-24

Ковачевић - Шварц (Рајко ) Санда

Година и место рођења : 1968 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Душана Вукасовића 70, 11000 Београд

Е-маил адреса : sandakovacevicsvarc@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/599-307

Број и датум одлуке : 740-09-00955/2015-22 од 2015-10-19

Ковиљац (Јован ) Миодраг

Година и место рођења : 1960 . - Сремска Митровица

Факултет : Факултет за услужни бизнис у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гундулићева 21, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : miodragkoviljac@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642064592

Број телефона : 021553094

Број и датум одлуке : 740-09-00024/2019-22 од 2019-01-28

Козомара (Миле ) Милана

Година и место рођења : 1976 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Симовића 2, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : milanakozomara@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/6203869

Број и датум одлуке : 740-09-371/2017-22 од 2017-10-19

Којић (Младен ) Милана

Година и место рођења : 1959 . - Врбас

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирании економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Соње Маринковић 6/29, 26220 Ковин

Е-маил адреса : milanakojic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/208-16-14

Број и датум одлуке : 740-09-129/2017-22 од 2017-05-31

Кокановић (Мирко ) Игор

Година и место рођења : 1978 . - Сарајево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Начелник службе за правне послове

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Милана Бартоша 26Г, 11000 Београд

Е-маил адреса : iggy.kokanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642004080

Број и датум одлуке : 740-09-00909/2018-22 од 2019-01-18

Коловић (Милорад ) Загорка

Година и место рођења : 1955 . - Краљево

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : магистар правних наука

Занимање : Судија привредног апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вардарска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : zaga.kolovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063282309

Број и датум одлуке : 740-09-00716/2018-22 од 2018-08-31

Коматина (Слободан ) Мирјана

Година и место рођења : 1971 . - Косовска Митровица

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста; специјалиста правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краљице Марије 10, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirakomatina@gmail.com

Број мобилног телефона : 063341941

Број и датум одлуке : 740-09-118/2018-22 од 2018-04-12

Кондић (Гојко ) Вера

Година и место рођења : 1956 . - Ниш

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог;специјалиста политиколог из области медијације

Занимање : Психолог, специјалиста медијације

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца), Породична медијација, Медијација и културне разлике, Конфликти, Вршњачка медијација

Адреса : Булевар Арсенија Чарнојевића 161, 11000 Београд

Е-маил адреса : kondiceva@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2127-880

Број и датум одлуке : 740-09-01268/2015-22 од 2016-01-27