Именик јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља

Надлежност

Жељка Кесић

Број решења о именовању : 740-08-271/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-08-24

Седиштe :

Телефон : 0112601769; 0631786667

Електронска адреса : zeljkakesic@yahoo.com

Александар Вуловић

Број решења о именовању : 740-08-00309/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0113989219; 0691906261

Електронска адреса : izvrsitelj.vulovic@gmail.com

Стефан Душанић (заменик јавног извршитеља)

Александар Николић

Број решења о именовању : 740-08-00253/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0112441019

Електронска адреса : zvezdara.izvrsitelj@gmail.com

Ивана Живковић (заменик јавног извршитеља)

Александар Ристовић

Број решења о именовању : 740-08-00319/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114045017; 0114045018; 0642126000

Електронска адреса : izvrsitelj.ristovic@gmail.com

Александра Трешњев

Број решења о именовању : 740-08-00476/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0648266561; 0112440486

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljtresnjev.com

Биљана Петровић

Број решења о именовању : 740-08-00481/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0113555680; 0652890796

Електронска адреса : izvrsiteljbpetrovic@gmail.com

Бојан Ђурић

Број решења о именовању : 740-08-01694/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 066220039; 0117703081

Електронска адреса : izvrsitelj.bojandjuric@gmail.com

Бојан Исоски

Број решења о именовању : 740-08-00188/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0114043320; 0658880609

Електронска адреса : izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs

Борис Папић

Број решења о именовању : 740-08-00388/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0112421599; 0628671657

Електронска адреса : izvrsitelj.papic@gmail.com

Борис Среботњак

Број решења о именовању : 740-08-00301/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0113344583; 0638168110

Електронска адреса : boris.srebotnjak@gmail.com

Бранислав Петровић

Број решења о именовању : 740-08-00255/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0113116501; 0653344842

Електронска адреса : izvrsiteljpetrovic@gmail.com

Бранислав Радојчић

Број решења о именовању : 740-08-00350/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0112400310

Електронска адреса : izvrsitelj.radojcic@gmail.com

Бранислав Чантрић

Број решења о именовању : 740-08-01716/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 0640777480; 0113912628

Електронска адреса : izvrsitelj.cantric@gmail.com

Вељко Раичевић

Број решења о именовању : 740-08-00333/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0646475340; 0644669368; 0641675300

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljraicevic.rs

Весна Марковић

Број решења о именовању : 740-08-00185/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0113116399; 0637705715; 0668777899

Електронска адреса : vm.izvrsitelj@gmail.com

Владимир Николић

Број решења о именовању : 740-08-00564/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0112980160; 0652757356

Електронска адреса : nikolic@izvrsitelji-bg.rs

Војислав Милајић

Број решења о именовању : 740-08-00255/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0652402311; 0112402311

Електронска адреса : vmilajic.izvrsitelj@gmail.com

Александра Станисављевић (заменик јавног извршитеља)

Снежана Шоњић (заменик јавног извршитеља)

Данка Станојевић

Број решења о именовању : 740-08-00454/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0112131674; 0652131674

Електронска адреса : izvrsiteljdankastanojevic@gmail.com

Дејан Панић

Број решења о именовању : 740-08-00569/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0114000647; 0652757356; 0114060312

Електронска адреса : panic@izvrsitelji-bg.rs

Дејан Пашић

Број решења о именовању : 740-08-00265/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 066354818; 0114042973

Електронска адреса : dejan.pasic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Димитрије Милошевић

Број решења о именовању : 740-08-00542/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0114056370; 0114056183; 0644288944

Електронска адреса : dimitrijemilosevicizvrsitelj@gmail.com

Драгана Војводић

Број решења о именовању : 740-08-00190/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0112563235; 0112563234

Електронска адреса : dragana.stojkov@izvrsitelji.rs

Јелена Дамњановић (заменик јавног извршитеља)

Драгана Добриловић

Број решења о именовању : 740-08-00307/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114022166; 0114022167; 0114022168

Електронска адреса : draganadobrilovic@gmail.com

Жељко Чавић

Број решења о именовању : 740-08-00349/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0112140396; 062771258

Електронска адреса : izvrsiteljzeljkocavic@gmail.com; zeljkocavic@mts.rs

Иван Младеновић

Број решења о именовању : 740-08-00484/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0637770078; 0644002069

Електронска адреса : izvrsiteljmladenovic@gmail.com

Ивана Букарица

Број решења о именовању : 740-08-00252/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0113344310; 0113226586; 0600380016; 0600379995

Електронска адреса : ivanabb2013@gmail.com

Весна Јевтов (заменик јавног извршитеља)

Весна Јевтов (заменик јавног извршитеља)

Исидора Ранковић

Број решења о именовању : 740-08-00209/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0652003511; 0113441083

Електронска адреса : rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com

Јелена Алексић

Број решења о именовању : 740-08-00308/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 063222690; 0113284700; 0112635277

Електронска адреса : office@jaizvrsitelj.rs

Светлана Јеротић (заменик јавног извршитеља)

Јелена Виторовић

Број решења о именовању : 740-08-00325/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114331116

Електронска адреса : jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs

Јелена Драговић

Број решења о именовању : 740-08-00228/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0117620830

Електронска адреса : izvrsitelj.jelenadragovic@gmail.com

Јелена Живаљевић

Број решења о именовању : 740-08-00313/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114038945; 0652094160

Електронска адреса : izvrsitelj.divljakovic@gmail.com; jel?nazivaljevic1@gmail.com

Јелена Огњановић

Број решења о именовању : 740-08-00345/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0112139021; 0117359899; 0117359890; 0117359891; 0606273040; 0117359889

Електронска адреса : izvrsitelj.ognjanovic@gmail.com

Јелена Поповић

Број решења о именовању : 740-08-00310/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114300140; 0652010548

Електронска адреса : office@ji-jp.rs

Јован Пјешчић

Број решења о именовању : 740-08-00321/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0113622284; 0645928238

Електронска адреса : jpizvrsitelj@gmail.com

Стефан Јанковић (заменик јавног извршитеља)

Коста Брдарић

Број решења о именовању : 740-08-00464/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0652151011; 0112420799; 0112441546

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljbrdaric.rs

Соња Вучуревић (заменик јавног извршитеља)

Љиљана Живковић

Број решења о именовању : 740-08-00194/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0114300140

Електронска адреса : office@javniizvrsitelj-ljz.com

Љубомир Вујовић

Број решења о именовању :

Датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Филип Љујић (заменик јавног извршитеља)

Љупка Станковић

Број решења о именовању : 740-08-00455/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0112134243

Електронска адреса : ljupkastankovicizvrsitelj@gmail.com

Марина Антонић

Број решења о именовању : 740-08-00456/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0113440817; 0668881101

Електронска адреса : izvrsenje.antonic@gmail.com

Марко Вукићевић

Број решења о именовању : 740-08-00283/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0113116503; 0113116502

Електронска адреса : izvrsenje@gmail.com

Марко Паламаревић

Број решења о именовању : 740-08-0023/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0112836063; 0604808617; 0604808624

Електронска адреса : izvrsitelj.palamarevic@gmail.com

Милан Кесић

Број решења о именовању : 740-08-02524/2014-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Београд

Телефон : 0117650920

Електронска адреса : izvrsitelj.kesic.milan@gmail.com

Миле Симојловић

Број решења о именовању : 740-08-00226/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0112563235; 0112563234

Електронска адреса : mile.simojlovic@izvrsitelji.rs

Милица Митровић

Број решења о именовању : 740-08-01781/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 0114573558; 0652442854

Електронска адреса : mitrovic.izvrsitelj@gmail.com

Милош Думић

Број решења о именовању : 740-08-00279/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0114066442; 0114066142; 0641356704

Електронска адреса : milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs

Милош Јоксимовић

Број решења о именовању : 740-08-00299/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114056592

Електронска адреса : milosjoksimovic78@gmail.com

Мирјана Димитријевић

Број решења о именовању : 740-08-01745/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 0117154860; 0652747530

Електронска адреса : office@izvrsiteljmd.rs

Михаило Драговић

Број решења о именовању : 740-08-00574/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0693447167; 0113447167

Електронска адреса : mihailo@izvrsiteljdragovic.rs

Наташа Радоњић

Број решења о именовању : 740-08-00344/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0113349479; 0641708675

Електронска адреса : izvrsitelj.radonjic@gmail.com

Немања Протић

Број решења о именовању : 740-08-00245/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0603605140; 0112546834

Електронска адреса : protic.nemanja@gmail.com

Ненад Јовановић

Број решења о именовању : 740-08-01685/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Ненад Пуповац

Број решења о именовању : 740-08-00311/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0641226451

Електронска адреса : npupovac.izvrsitelj@gmail.com

Никола Јовановић

Број решења о именовању : 740-08-00356/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0646689961; 0113111681

Електронска адреса : nikolajovanovic982@gmail.com

Никола Кмезић

Број решења о именовању : 740-08-00324/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0112657328; 0643333455

Електронска адреса : izvrsitelj011@gmail.com

Никола Шћепановић

Број решења о именовању :

Датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Марија Радовић (заменик јавног извршитеља)

Петар Видачић

Број решења о именовању : 740-08-00477/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0113110780; 0645676154

Електронска адреса : petarvidacic@gmail.com

Марија Стојановић (заменик јавног извршитеља)

Предраг Филијовић

Број решења о именовању : 740-08-00191/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0114509510; 0114509511; 0114509512; 0628346240

Електронска адреса : izvrsitelj.filijovic@gmail.com

Ратко Видовић

Број решења о именовању : 740-08-00286/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0112273383; 0112271208; 062222599; 0112273183

Електронска адреса : vidovic@irv.rs

Саво Загорчић

Број решења о именовању : 740-08-00334/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0112432488; 0653220072

Електронска адреса : izvrsiteljzagorcic@gmail.com

Сања Спасић

Број решења о именовању : 740-08-00306/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0652491737; 0112273183; 0112273383; 0112271208

Електронска адреса : spasic@ssi.rs

Светлана Манић

Број решења о именовању : 740-08-00383/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0112993337; 0641812390

Електронска адреса : izvrsiteljsvetlanam@mts.rs, izvrsiteljmanic@gmail.com, Izvrsiteljsvetlanam@open.telekom.rs

Сандра Радисављевић (заменик јавног извршитеља)

Соња Ковачевић

Број решења о именовању : 740-08-00269/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0114331112

Електронска адреса : sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs

Тамара Пајковић

Број решења о именовању : 740-08-00357/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0113110481; 0114043320

Електронска адреса : izvrsiteljpajkovic@gmail.com

Немања Николић (заменик јавног извршитеља)

Иван Стевић

Број решења о именовању : 740-08-00278/2012-22

Датум решења о именовању : 2018-07-12

Седиштe : Београд-Вождовац

Телефон : 0114066442; 0604470608

Електронска адреса : ivan.stevic@izvrsiteljibeograd.rs

Зоран Неранџић

Број решења о именовању : 740-08-00262/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Београд-Врачар

Телефон : 0114201349; 064903606

Електронска адреса : izvrsiteljnerandzic@gmail.com

Милош Митровић

Број решења о именовању : 740-08-001747/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Београд-Врачар

Телефон : 066333787; 0114073691

Електронска адреса : milos@izvrsiteljmitrovic.rs

Мина Јовановић

Број решења о именовању : 740-08-00294/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Београд-Врачар

Телефон : 0114204947

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljjovanovic.rs

Бојан Костић

Број решења о именовању : 740-08-00460/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд-Земун

Телефон : 0113739467; 062200480

Електронска адреса : izvrsiteljkostic@gmail.com

Слободан Илић (заменик јавног извршитеља)

Владимир Бојичић

Број решења о именовању : 740-08-01128/2019-22

Датум решења о именовању : 2020-01-20

Седиштe : Београд-Земун

Телефон : 0642165341

Електронска адреса : izvrsitelj.vb@gmail.com

Бојан Тодоровић

Број решења о именовању : 740-08-001011/2021-22

Датум решења о именовању : 2022-03-10

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0116300980; 0695504646

Електронска адреса : todorovic.izvrsitelj@gmail.com

Војка Јањић

Број решења о именовању : 740-08-00263/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0114519114; 0691002326

Електронска адреса : office@izvrsitelj.rs

Горан Веселиновић

Број решења о именовању : 740-08-00449/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0653478117; 0652478117

Електронска адреса : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Душан Трбојевић

Број решења о именовању : 740--08-00241/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0116308916

Електронска адреса : izvrsitelj.trbojevic@gmail.com

Јелена Вучковић

Број решења о именовању : 740-08-00238/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0114280293; 0114280294; 062333064

Електронска адреса : vuckovic@ijv.rs

Јелена Стојановић

Број решења о именовању : 740-08-00166/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0112287017; 0112270744;0692239007; 0692239007

Електронска адреса : jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs; stojanovicjelena1010@gmail.com

Маријана Гојковић (заменик јавног извршитеља)

Марко Марјановић

Број решења о именовању : 740-08-00335/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0116905980; 0643879344

Електронска адреса : mmarjanovic78@gmail.com

Младен Пецељ

Број решења о именовању : 740-08-00300/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0637716381; 0117150491

Електронска адреса : mpecelj.izvrsitelj@gmail.com

Петар Рундић

Број решења о именовању : 740-08-001033/2021-22

Датум решења о именовању : 2022-03-10

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0113110080; 0643936711

Електронска адреса : izvrsitelj.rundic@gmail.com

Филип Ђокић (заменик јавног извршитеља)

Урош Васиљевић

Број решења о именовању : 740-08-01097/2019-22

Датум решења о именовању : 2020-01-20

Седиштe : Београд-Нови Београд

Телефон : 0113111216; 0653356162

Електронска адреса : izvrsiteljurosvasiljevic@gmail.com

Александар Гугл

Број решења о именовању : 740-08-00815/2023-22

Датум решења о именовању : 2023-08-07

Седиштe : Београд-Стари Град

Телефон : 0117346509

Електронска адреса : office@javniizvrsiteljaleksandargugl.rs

Вера Максимовић

Број решења о именовању : 740-00-08-001035/2021-22

Датум решења о именовању : 2022-03-10

Седиштe : Београд-Стари Град

Телефон : 0117496028

Електронска адреса : maksimovic.izvrsitelj@gmail.com

Дарко Чолевић

Број решења о именовању : 740-08-00238/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Београд-Стари Град

Телефон : 0113036650; 0641390416

Електронска адреса : izvrsiteljcolevic@gmail.com

Десанка Ромић

Број решења о именовању : 740-08-00387/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд-Стари Град

Телефон : 0112421433; 0603555003

Електронска адреса : romic.izvrsitelj@gmail.com

Тамара Лучић

Број решења о именовању : 740-08-00458/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Београд-Чукарица

Телефон : 0114320843; 0114320844; 0691005987; 0114022764

Електронска адреса : tamara@izvrsiteljlucic.rs

Предраг Златић

Број решења о именовању :

Датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Град Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Жељка Кесић (заменик јавног извршитеља)

Јелена Радовановић

Број решења о именовању : 740-08-00192/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Сурчин

Телефон : 0114081824; 0642663610

Електронска адреса : jradovanovic.izvrsitelj@gmail.com

Ненад Боторић

Број решења о именовању : 740-08-00404/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Сурчин

Телефон : 0603335344

Електронска адреса : nenadbotoric@gmail.com

Дарко Крунић

Број решења о именовању : 740-08-00894/2015-22

Датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014501649

Електронска адреса : darko.izvrsitelj@gmail.com

Катарина Симић

Број решења о именовању : 740-08-00303/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014521886

Електронска адреса : katarina.izvrsitelj@gmail.com

Нада Крсмановић

Број решења о именовању : 740-08-01804/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ваљево

Телефон : 0604999664; 014245892

Електронска адреса : izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com

Нина Киурски

Број решења о именовању : 740-08-00887/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Ваљево

Телефон : 0692890502; 0692890503

Електронска адреса : kiurski.izvrsitelj@gmail.com

Александра Игњатовић (заменик јавног извршитеља)

Снежана Петровић

Број решења о именовању : 740-08-1793/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014521890

Електронска адреса : snekipet@yahoo.com

Стево Видовић

Број решења о именовању : 740-08-00341/2016-22

Датум решења о именовању : 2016-06-30

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014501564

Електронска адреса : izvrsenje.vidovic@gmail.com

Александар Николић

Број решења о именовању : 740-08-00903/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Врање

Телефон : 017410750; 0638235478

Електронска адреса : nikolic.izvrsenjevr@gmail.com

Жикица Трајковић

Број решења о именовању : 740-08-00367/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Врање

Телефон :

Електронска адреса :

Мирјана Ринчић

Број решења о именовању : 740-08-00325/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Врање

Телефон : 017400411; 0600415411

Електронска адреса : mirjana.rincic.izvrsitelj@gmail.com

Наташа Михајловић

Број решења о именовању : 740-08-00892/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Врање

Телефон : 017420989; 0640502205; 0177150150

Електронска адреса : izvrsitelj.natasa@gmail.com

Станко Филиповић

Број решења о именовању : 740-08-00194/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Врање

Телефон : 0631661625; 017420669

Електронска адреса : stankovr@hotmail.com

Драган Лековић

Број решења о именовању : 740-08-00842/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Зајечар

Телефон : 0606071002

Електронска адреса : izv.draganlekovic@gmail.com

Душан Илић

Број решења о именовању : 740-08-00883/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Зајечар

Телефон : 0691900030; 019436920

Електронска адреса : izvrsiteljilic@gmail.com

Никола Цветковић

Број решења о именовању : 740-08-00883/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Зајечар

Телефон : 019436920; 0691900022

Електронска адреса : izvrsiteljcvetkovic@gmail.com

Мића Ивковић

Број решења о именовању : 740-08-00240/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Књажевац

Телефон : 019739778; 0653738601

Електронска адреса : mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com

Лазар Секулић

Број решења о именовању : 740-08-01710/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Бечеј

Телефон : 0691709737

Електронска адреса : lazarsek@gmail.com

Бранко Плавшић

Број решења о именовању : 740-08-1738/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023511019; 0643126240

Електронска адреса : kancelarija.plavsic@gmail.com

Драган Николић

Број решења о именовању : 740-08-01724/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023600380; 023604165

Електронска адреса : dragan@izv.rs

Жељко Кесић

Број решења о именовању : 740-08-1768/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023600529

Електронска адреса : izvrsitelj.kesic@gmail.com

Веселин Стојановски (заменик јавног извршитеља)

Јасмина Трбовић Станковић

Број решења о именовању : 740-08-00233/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 0628998850

Електронска адреса : jasminatrbovicstankovic@gmail.com

Костадин Радовић

Број решења о именовању : 740-08-1692/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 0611586756; 023521077

Електронска адреса : k.radovicizvrsitelj@hotmail.com

Николина Шендер

Број решења о именовању : 740-08-1720/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023600941

Електронска адреса : nikolina.sender@gmail.com

Светлана Гарчев Петерка

Број решења о именовању : 740-08-1721/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023522711

Електронска адреса : izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com

Стеван Петровић

Број решења о именовању : 740-08-01769/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-11-12

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023515852; 0603050142

Електронска адреса : stevan.petrovi@gmail.com

Драгана Цветановић (заменик јавног извршитеља)

Милан Галоња

Број решења о именовању : 740-08-1779/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Кикинда

Телефон : 0606003802; 0616052126

Електронска адреса : milangalonja@gmail.com

Миодраг Драгићевић

Број решења о именовању : 740-08-01737/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Кикинда

Телефон : 0230421350; 0640666691

Електронска адреса : izvrsiteljdragicevic@gmail.com

Зоран Дукић

Број решења о именовању : 740-08-00573/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Јагодина

Телефон : 035243344; 0692343400

Електронска адреса : z.dukic@yahoo.com

Маја Дукић Матић

Број решења о именовању : 740-08-00467/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Јагодина

Телефон : 035243344; 0652319323

Електронска адреса : maja.dukic035@gmail.com

Јовица Алексић (заменик јавног извршитеља)

Петар Петровић

Број решења о именовању : 740-08-00407/2013-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Јагодина

Телефон : 0642312320; 0358200320

Електронска адреса : petar5petrovic@yahoo.com

Иван Јездовић

Број решења о именовању : 740-08-1711/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Параћин

Телефон : 035571701; 0600571705

Електронска адреса : office@javni-izvrsitelj.rs

Весна Крстојевић

Број решења о именовању : 740-08-1800/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Свилајнац

Телефон : 035323430; 0668014804

Електронска адреса : vesnaizvrsitelj@mts.rs

Александар Павловић

Број решења о именовању : 740-08-00300/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Краљево

Телефон : 036336496; 0605559680

Електронска адреса : aleksandarzpavlovic@gmail.com

Зорица Селечанин

Број решења о именовању : 740-08-00469/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Краљево

Телефон : 036336640; 0641613390; 036337570

Електронска адреса : zselecanin@gmail.com

Иван Миловановић

Број решења о именовању : 740-08-00898/2105-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Краљево

Телефон : 036312515; 063633428

Електронска адреса : milovanovicmivan@gmail.com

Марија Лазовић

Број решења о именовању : 740-08-00275/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Краљево

Телефон : 036339700; 066339700

Електронска адреса : izvrsitelj.mlazovic@gmail.com

Стеван Цветковић

Број решења о именовању : 740-08-001051/2021-22

Датум решења о именовању : 2022-03-10

Седиштe : Краљево

Телефон : 036336530; 0691036000

Електронска адреса : stevancvetkovicizvrsitelj@gmail.com

Душица Вујошевић Манић

Број решења о именовању : 740-08-0419/2012-22

Датум решења о именовању : 2021-06-23

Седиштe : Крушевац

Телефон : ;

Електронска адреса : dusicavujosevicmanic@gmail.com

Раденко Ракоњац

Број решења о именовању : 740-08-00419/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Крушевац

Телефон : 036336530; 0653361076

Електронска адреса : radenkorakonjac@gmail.com

Душица Вујошевић Манић (заменик јавног извршитеља)

Анђелија Летић

Број решења о именовању : 740-08-00870/2015-22

Датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Крушевац

Телефон : 0649562583

Електронска адреса : izvrsitelj.letic@gmail.com

Данијела Лукић

Број решења о именовању : 740-08-00991/2020-22

Датум решења о именовању : 2021-05-25

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037201810

Електронска адреса : office@jidl.rs

Ирена Живковић

Број решења о именовању : 740-08-1766/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037424521; 0652424521

Електронска адреса : izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com

Милица Ристић Бачкуља

Број решења о именовању : 740-08-00871/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037435898

Електронска адреса : backulja.izvrsitelj@gmail.com

Милован Ђиновић

Број решења о именовању : 740-08-00450/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037203301

Електронска адреса : djinovicizvrsitelj@gmail.com

Бранкица Стојановић (заменик јавног извршитеља)

Омер Екић

Број решења о именовању : 740-08-1703/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крушевац

Телефон : 0653458476; 0373502118

Електронска адреса : omerekic@gmail.com

Петар Мустур

Број решења о именовању : 740-08-00312/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037201140

Електронска адреса : petarmustur.izvrsitelj@gmail.com

Александра Антић

Број решења о именовању : 740-08-1808/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Лесковац

Телефон : 0652120233; 016212023

Електронска адреса : a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Далибор Станојковић

Број решења о именовању : 740-08-00273/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Лесковац

Телефон : 0642400275

Електронска адреса : daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com

Марија Јовић

Број решења о именовању : 740-08-00625/2020-22

Датум решења о именовању : 2020-10-15

Седиштe : Лесковац

Телефон : 016603230; 016603231

Електронска адреса : izvrsitelj.marijajovic@gmail.com

Ненад Гвозденовић

Број решења о именовању : 740-08-00904/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Лесковац

Телефон : 016254618; 0649473045

Електронска адреса : gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com

Предраг Костић

Број решења о именовању : 740-08-00256/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Лесковац

Телефон : 016212424; 0628976200

Електронска адреса : izvrsitelj.p.kostic@gmail.com

Предраг Коцић

Број решења о именовању : 740-08-00462/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Лесковац

Телефон : 0621137376; 016212319

Електронска адреса : predragkocic.izvrsitelj@gmail.com

Сандра Трајковић

Број решења о именовању : 740-08-00328/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Лесковац

Телефон : 016631806; 0616335252

Електронска адреса : izvrsiteljtrajkovic.leskovac@gmail.com

Андријана Додић Коцић

Број решења о именовању : 740-08-00848/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Неготин

Телефон : 019548908; 0644711237

Електронска адреса : izvrsitelj.dodic@gmail.com

Ненад Милић

Број решења о именовању : 740-08-01117/2019-22

Датум решења о именовању : 2020-01-20

Седиштe : Неготин

Телефон : 019542180; 0600995830

Електронска адреса : izvrsitelj.milicn@gmail.com

Радомир Милојевић

Број решења о именовању : 740-08-00470/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Неготин

Телефон : 069610554

Електронска адреса : rmilojevicizvrsitelj@gmail.com

Александар Такић

Број решења о именовању : 740-08-00860/215-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Ниш

Телефон : 018520350

Електронска адреса : izvrsitelj.takic.nis@gmail.com

Марина Пецић (заменик јавног извршитеља)

Андрија Анђелковић

Број решења о именовању : 740-08-1693/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 018243634; 0642659232

Електронска адреса : andrijaandjelkovic83@gmail.com

Бисерка Тошовић

Број решења о именовању : 740-08-1736/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 018251549; 0659001311

Електронска адреса : izvrsiteljtosovic@gmail.com

Жарко Димитријевић

Број решења о именовању : 740-08-00412/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018244636; 0642102916

Електронска адреса : dimitrijevic.zarko@gmail.com

Зоран Богдановић

Број решења о именовању : 740-08-00399/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Ниш

Телефон : 0694407984; 018309251;018309248; 018309248

Електронска адреса : izvrsiteljbogdanoviczoran@gmail.com

Јасмина Митић

Број решења о именовању : 740-08-00239/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018521241; 063420001

Електронска адреса : jas.mitic@gmail.com

Марија Радовић

Број решења о именовању : 740-08-00253/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Ниш

Телефон : 018521241; 0644219552

Електронска адреса : info@jimr.rs

Милена Јовановић

Број решења о именовању : 740-08-0856/2023-22

Датум решења о именовању : 2023-08-07

Седиштe : Ниш

Телефон : 018510077; 0604343057

Електронска адреса : office@ji.co.rs

Миљан Трајковић

Број решења о именовању : 740-08-1792/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 063434995; 018520377; 018278230

Електронска адреса : izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com

Иван Мирић (заменик јавног извршитеља)

Милена Јовановић (заменик јавног извршитеља)

Савица Фолић (заменик јавног извршитеља)

Миодраг Грујовић

Број решења о именовању : 740-08-00234/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018525526

Електронска адреса : grujovic.miodrag@gmail.com

Ана Томовић (заменик јавног извршитеља)

Небојша Спасојевић

Број решења о именовању : 740-08-00397/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 062245501

Електронска адреса : izvrsitelj.od.nis@gmail.com

Милан Милановић (заменик јавног извршитеља)

Невена Спасић

Број решења о именовању : 740-08-00890/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Ниш

Телефон : 0655188585; 018226790

Електронска адреса : nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com

Страхиња Милиновић

Број решења о именовању : 740-08-1734/14-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 018253214; 0621089829

Електронска адреса : strahinja.milinovic87@gmail.com

Милан Милановић (заменик јавног извршитеља)

Милан Николић

Број решења о именовању : 740-08-00305/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Ниш-Медиjана

Телефон : 0184101827

Електронска адреса : milannikolic.izvrsiteljnis@gmail.com

Урош Боричић

Број решења о именовању : 740-08-00836/2023-22

Датум решења о именовању : 2023-08-07

Седиштe : Ниш-Медиjана

Телефон : 018227227

Електронска адреса : izvrsitelj.boricic@gmail.com

Данка Ристановић

Број решења о именовању : 740-08-00877/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Нови Пазар

Телефон : 020316501; 0643324844

Електронска адреса : dankadristanovic@gmail.com

Мило Дурутовић

Број решења о именовању : 740-08-00867/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Нови Пазар

Телефон : 020319911; 062666621

Електронска адреса : izvrsitelj.durutovic@gmail.com

Бранислав Аћимов

Број решења о именовању : 740-08-00479/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Бачка Паланка

Телефон : 021750029; 0628495832

Електронска адреса : acimov_bane@hotmail.com

Ненад Лукић

Број решења о именовању : 740-08-00264/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Бачка Паланка

Телефон : 0216045918; 0695592040

Електронска адреса : lukicne@gmail.com

Александар Драгић

Број решења о именовању : 740-08-615/2023-22

Датум решења о именовању : 2023-08-07

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0212707414; 066234212

Електронска адреса : izvrsiteljdragic@gmail.com

Александар Дуркулић

Број решења о именовању : 740-08-00576/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216610493; 063541467

Електронска адреса : durkulic@mts.rs

Биљана Пешевска

Број решења о именовању : 740-08-00316/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216624032; 0655670544

Електронска адреса : izvrsitelj.pesevska@gmail.com

Јелена Балог (заменик јавног извршитеља)

Весна Буха

Број решења о именовању : 740-08-00614/2023-22

Датум решења о именовању : 2023-08-07

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216320646; 0644132610

Електронска адреса : vesnabuha86@gmail.com

Весна Буха

Број решења о именовању : 740-08-02605/2014-22

Датум решења о именовању : 2015-12-02

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216320646; 0644132610

Електронска адреса : vesnabuha86@gmail.com

Војислава Драговић Тубић

Број решења о именовању : 740-08-01142/2019-22

Датум решења о именовању : 2020-01-20

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021525007; 063569740

Електронска адреса : izvrsitelj.tubic@gmail.com

Горан Арсеновић

Број решења о именовању : 740-08-01773/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-11-12

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0213010527

Електронска адреса : izvrsitelj.arsenovic@gmail.com

Данијел Томашевић

Број решења о именовању : 740-08-00249/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 062202492; 0216311277

Електронска адреса : nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com; izvrsiteljtomasevic@gmail.com

Драган Драговић

Број решења о именовању : 740-08-00345/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216315199; 0644682974

Електронска адреса : izvrsiteljns@mts.rs

Ђорђе Ђурић

Број решења о именовању : 740-08-01134/2019-22

Датум решења о именовању : 2020-01-20

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0212705811; 0605646392

Електронска адреса : izvrsiteljdjordjedjuric@gmail.com

Живан Милинов

Број решења о именовању : 740-08-00411/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021530481; 021540660

Електронска адреса : izvrsitelj.milinov@gmail.com

Зоран Живковић (заменик јавног извршитеља)

Јасна Брчкаловић

Број решења о именовању : 740-08-00247/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216624888

Електронска адреса : jasna.brckalovic@gmail.com

Јасна Џудовић

Број решења о именовању : 740-08-002581/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216614638

Електронска адреса : andjelicjasna@gmail.com

Мина Анђелић (заменик јавног извршитеља)

Коста Алексић

Број решења о именовању : 740-08-00453/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0658203803; 0213008677

Електронска адреса : office@aleksickosta.rs

Милан Узелац

Број решења о именовању : 740-08-00575/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021557450; 021557240

Електронска адреса : uskens@open.telekom.rs

Владимир Војкић (заменик јавног извршитеља)

Мирела Смиљанић Личина

Број решења о именовању : 740-08-00451/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0213004177; 0658889718

Електронска адреса : office@javnizvrsitelj.rs

Ђорђе Рупић (заменик јавног извршитеља)

Љиљана Јанковић (заменик јавног извршитеља)

Мирјана Банић

Број решења о именовању : 740-08-00410/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216321450; 0606440220

Електронска адреса : izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com

Дејан Карапанџић (заменик јавног извршитеља)

мр Вујадин Масникоса

Број решења о именовању : 740-08-00459/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021521340; 021526371

Електронска адреса : nsizvrsitelj@yahoo.com

Ђорђе Крстић (заменик јавног извршитеља)

Никола Новаковић

Број решења о именовању : 740-08-00466/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0659954399; 0213003545

Електронска адреса : izvrsitelj.novakovic@gmail.com

Слободан Живанов

Број решења о именовању : 740-08-00461/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0617500070; 0605800084

Електронска адреса : izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Јована Стојановић (заменик јавног извршитеља)

Кристина Живанов (заменик јавног извршитеља)

Срђан Радивојевић

Број решења о именовању : 740-08-00271/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216320646; 0603099790

Електронска адреса : izvrsitelj.radivojevic@gmail.com

Весна Буха (заменик јавног извршитеља)

Тамара Гуцуња

Број решења о именовању : 740-08-00248/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0213000790; 0213000791; 0213000792

Електронска адреса : tamaragucunja@gmail.com; izvrsitelj.gucunja@gmail.com

Ивана Видрић (заменик јавног извршитеља)

Тања Ђерић

Број решења о именовању : 740-08-1807/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216442017

Електронска адреса : tanja.ijacic@gmail.com

Аница Марковић

Број решења о именовању : 740-08-17622014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013335562

Електронска адреса : veljovic@izvrsenje.com

Биљана Ђерић

Број решења о именовању : 740-08-1783/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 066342142; 013320220

Електронска адреса : izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com

Валентина Секулић

Број решења о именовању : 740-08-1746/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013300888; 0642536377

Електронска адреса : izvrsitelj.sekulic@gmail.com

Владимир Трифуновић

Број решења о именовању : 740-08-1705/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 066062633

Електронска адреса : trifunovicvladimir82@gmail.com

Горан Шкеро

Број решења о именовању : 740-08-00338/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Панчево

Телефон : 013351383

Електронска адреса : skero@izvrsenje.com

Далибор Лазић

Број решења о именовању : 740-08-01686/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-10-24

Седиштe : Панчево

Телефон : 0613337723; 0611716673

Електронска адреса : izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com

Жељко Ракић

Број решења о именовању : 740-08-01055/2020-22

Датум решења о именовању : 2021-05-25

Седиштe : Панчево

Телефон : 013402728

Електронска адреса : izvrsitelj.rakic@gmail.com

Милица Вујичић

Број решења о именовању : 740-08-00217/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Панчево

Телефон : 013332432; 0652142842

Електронска адреса : izvrsitelj.lakovic@gmail.com

Милица Ђуровић

Број решења о именовању : 740-08-1786/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013354146; 013346649

Електронска адреса : izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com

Радован Тошић

Број решења о именовању : 740-08-1753/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013335579

Електронска адреса : rtosic676@gmail.com

Сандра Кутлача

Број решења о именовању : 740-08-1732/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 0692311073

Електронска адреса : sandrakutlaca@yahoo.com

Филип Станковић

Број решења о именовању : 740-08-0157/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-10-24

Седиштe : Панчево

Телефон : 013332077; 0621126319

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs

Ана Костић

Број решења о именовању : 740-08-00862/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Пирот

Телефон : 066343279; 010311645

Електронска адреса : izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com

Љубица Ранчић (заменик јавног извршитеља)

Саша Станковић

Број решења о именовању : 740-08-1697/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Пирот

Телефон : 010310015; 0665175211

Електронска адреса : izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com

Владан Милосављевић

Број решења о именовању : 740-08-1712/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 012530606; 063393791

Електронска адреса : izvrsiteljmilosavljevic@gmail.com

Гордана Дамјановић

Број решења о именовању : 740-08-1770/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 0611911159

Електронска адреса : damjanovicgordana@yahoo.com

Зорица Милошевић

Број решења о именовању : 740-08-1726/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 0646485079; 012530645

Електронска адреса : office@izvrsitelj-milosevic.rs; zorica@izvrsitelj-milosevic.rs

Јасмина Крстић

Број решења о именовању : 740-08-00463/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 0645679209; 012512265; 0652512265

Електронска адреса : izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com

Марко Николић

Број решења о именовању : 740-08-01730/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 012512557; 0654427680; 0666512558

Електронска адреса : markoizvrsiteljpo@gmail.com

Павле Милајић

Број решења о именовању : 740-08-01704/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 0654496406; 012543670

Електронска адреса : pavlem.izvrsitelj@gmail.com

Иван Ракочевић

Број решења о именовању : 740-08-1777/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Прокупље

Телефон : 0648169825; 027328245

Електронска адреса : izvrsiteljprokuplje@gmail.com

Милош Перић

Број решења о именовању : 740-08-00910/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Прокупље

Телефон : 027321031

Електронска адреса : izvrsiteljperic@gmail.com

Александар Требовац

Број решења о именовању : 740-08-1713/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0656006985; 026615032

Електронска адреса : trebovacizvrsitelj@gmail.com

Јелена Гороња

Број решења о именовању : 740-08-00465/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0264100003

Електронска адреса : izvrsiteljjelenasd@gmail.com

Јелена Рајковић

Број решења о именовању : 740-08-01168/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0264632221; 0604533377

Електронска адреса : izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com

Снежана Бранковић

Број решења о именовању : 740-08-00293/2019

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0264103653

Електронска адреса : izvrsenjesmederevo@gmail.com

Филип Љујић

Број решења о именовању : 740-08-00251/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0264103800; 0658103800

Електронска адреса : izvrsitelj.filip@gmail.com

Иван Петровић

Број решења о именовању : 740-08-00459/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 0607683423; 026311418

Електронска адреса : izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com

Малиша Младеновић

Број решења о именовању : 740-08-1771/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 0644907932

Електронска адреса : izvrsiteljmalisasd@gmail.com

Ненад Младеновић (заменик јавног извршитеља)

Ненад Младеновић

Број решења о именовању : 740-08-00850/2015-22

Датум решења о именовању : 2016-06-30

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 0654081687

Електронска адреса : nenadmladenovicizv@gmail.com

Предраг Врачарић

Број решења о именовању : 740-08-00850/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 026319761; 0641649849

Електронска адреса : izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com

Бранислав Дардић

Број решења о именовању : 740-08-1752/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 0213018038; 0649054261

Електронска адреса : soizvrsitelj@gmail.com

Даринка Гелић

Број решења о именовању : 740-08-1772/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 021700978

Електронска адреса : izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com

Добрила Павлица

Број решења о именовању : 740-08-1802/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 0621883538

Електронска адреса : dobrilapavlica@gmail.com

Славица Периз

Број решења о именовању : 740-08-1776/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 0213022031; 0652700978

Електронска адреса : izvrsitelj.speriz@gmail.com

Вељко Губеринић

Број решења о именовању : 740-08-1742/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-30

Седиштe : Сомбор

Телефон : 0644241500

Електронска адреса : javniizvrsiteljsombor@gmail.com

Ранка Tривић

Број решења о именовању : 740-08-01774/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-30

Седиштe : Сомбор

Телефон : 0668380000

Електронска адреса : izvrsitelj.rankatrivic@gmail.com

Горан Милосавић

Број решења о именовању : 740-08-00921/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Србобран

Телефон : 0644378971

Електронска адреса : gomizvrsitelj@gmail.com

Драган Маричић

Број решења о именовању : 740-08-01775/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Инђија

Телефон : 0638480825; 022565634

Електронска адреса : izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com

Срђан Јовановић

Број решења о именовању : 740-08-00920/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Инђија

Телефон : 0643358676

Електронска адреса : izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com

Уна Сучевић

Број решења о именовању : 740-08-1702/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ириг

Телефон : 022461878

Електронска адреса : unasucevic@yahoo.com

Светлана Деврња

Број решења о именовању : 740-08-00215/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Рума

Телефон : 022479605; 0603854603

Електронска адреса : svetlanadevrnja@gmail.com

Јелена Јевтић

Број решења о именовању : 740-08-00305/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Сремска Митровица

Телефон : 0641046266; 022625080

Електронска адреса : izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com

Јелена Станковић Миковић

Број решења о именовању : 740-08-00306/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Сремска Митровица

Телефон : 0222100200; 063405271

Електронска адреса : jelena.stankovic.mikovic@gmail.com

Милан Жугић

Број решења о именовању : 740-08-00899/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Сремска Митровица

Телефон : 022615480; 0652777155

Електронска адреса : izv.milanzugic@gmail.com

Перица Остојић (заменик јавног извршитеља)

Братислав Филиповић

Број решења о именовању : 740-08-1755/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Стара Пазова

Телефон : 022314599; 0644455078

Електронска адреса : office@javniizvrsitelj.rs

Горан Брстина

Број решења о именовању : 740-08-00457/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Стара Пазова

Телефон : 0640225544; 022314606

Електронска адреса : spizvrsitelj@gmail.com

Саша Шекуљица

Број решења о именовању : 740-08-1701/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Стара Пазова

Телефон : 022860436; 0640551271; 0637509596

Електронска адреса : izvrsitelj.sekuljica@gmail.com

Александар Вучковић

Број решења о именовању : 740-08-00885/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Суботица

Телефон : 0611873781; 024553090

Електронска адреса : izvrsitelj.vuckovic@gmail.com

Уна Царевић (заменик јавног извршитеља)

Бојан Товаришић

Број решења о именовању : 740-08-1778/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Суботица

Телефон : 024551489

Електронска адреса : izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com

Бојана Милановић Недељковић

Број решења о именовању : 740-08-1696/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Суботица

Телефон : 024524433

Електронска адреса : izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com

Борислав Петров

Број решења о именовању : 740-08-00246/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Суботица

Телефон : 024524820

Електронска адреса : izvrsitelj.petrov@gmail.com

Дамир Шите

Број решења о именовању : 740-08-00374/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Суботица

Телефон : 024554266; 0695542660

Електронска адреса : kontakt@izvrsiteljsu.rs

Зоран Јовић

Број решења о именовању : 740-08-1797/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Суботица

Телефон : 024552636

Електронска адреса : izvrsiteljsubotica@gmail.com

Срђан Миладинов

Број решења о именовању : 740-08-00829/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Суботица

Телефон : 0652299129; 024553230

Електронска адреса : izvrsitelj.miladinov@gmail.com

Марина Пековић

Број решења о именовању : 740-08-00845/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Нови Пазар

Телефон : 0600523652; 031523652

Електронска адреса : mjeremic.izvrsitelj@gmail.com

Жељко Вучковић (заменик јавног извршитеља)

Радиша Петрић

Број решења о именовању : 740-08-00387/2012-22

Датум решења о именовању : 2020-02-17

Седиштe : Пријепоље

Телефон : 0654580158

Електронска адреса : petricradisa@gmail.com

Ана Перендић

Број решења о именовању : 740-08-1690/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031525228; 0652525228

Електронска адреса : izvrsitelj.perendic@gmail.com

Дамир Шаботић

Број решења о именовању : 740-08-1698/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031523156; 0603461089

Електронска адреса : dsaboticizvrsitelj@gmail.com 

Ђорђе Доганџић

Број решења о именовању : 740-05-01735/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031512544; 0659144979

Електронска адреса : djordje.izvrsitelj@gmail.com

Звездана Рајовић

Број решења о именовању : 740-08-00906/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Ужице

Телефон : 063487528; 031521935; 0658255325

Електронска адреса : rajoviczvezdana@gmail.com

Марина Пековић

Број решења о именовању : 740-08-00845/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Ужице

Телефон : 0600523652; 031523652

Електронска адреса : mjeremic.izvrsitelj@gmail.com

Милан Лојаничић

Број решења о именовању : 740-05-01785/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031525751; 063223653

Електронска адреса : izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com

Дубравка Димитријевић (заменик јавног извршитеља)

Мирослав Селаковић

Број решења о именовању : 740-08-00317/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Ужице

Телефон : 031604252; 0633655700

Електронска адреса : izvrsiteljselakovic@gmail.com

Александар Крџић

Број решења о именовању : 740-08-1740/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 032371422; 032371490; 062375579

Електронска адреса : izvrsiteljcacak@gmail.com

Марија Пејовић (заменик јавног извршитеља)

Весна Лазовић

Број решења о именовању : 740-08-01104/2019-22

Датум решења о именовању : 2020-01-20

Седиштe : Чачак

Телефон : 0616479099

Електронска адреса : izvrsiteljdjurcic@gmail.com

Вук Терзић

Број решења о именовању : 740-08-1760/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 0691604304; 032402405

Електронска адреса : terzic@izvrsenje.com

Гордан Лозанић

Број решења о именовању : 740-08-1790/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 0652025537

Електронска адреса : gordanlozanic@gmail.com

Драгана Чвркић

Број решења о именовању : 740-08-01780/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-11-12

Седиштe : Чачак

Телефон : 0645721845; 032333899

Електронска адреса : izvrsiteljcacak87@gmail.com

Марина Стеванчевић

Број решења о именовању : 740-08-1741/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 063562105

Електронска адреса : izvrsitelj.stevancevic@gmail.com

Миланка Савић

Број решења о именовању : 740-08-1791/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 063660414; 032335305

Електронска адреса : smilanka.izvrsitelj@gmail.com

Мирослав Ињац

Број решења о именовању : 740-08-01796/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 032348275

Електронска адреса : izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com

Дејан Иванковић (заменик јавног извршитеља)

Бранкица Степић

Број решења о именовању : 740-08-00309/2019-22

Датум решења о именовању : 2019-09-15

Седиштe : Шабац

Телефон : 015680449; 0606804490

Електронска адреса : brankica@izvrsiteljstepic.rs

Зоран Ђукић

Број решења о именовању : 740-08-00547/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Лозница

Телефон : 015893262; 0649462793

Електронска адреса : zorandjukic12@gmail.com

Марија Гачић

Број решења о именовању : 740-08-1799/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Лозница

Телефон : 0652032041

Електронска адреса : izvrsiteljgacic@gmail.com

Маријана Дишић Гвозденовић

Број решења о именовању : 740-08-00854/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-12-29

Седиштe : Лозница

Телефон : 015877383; 0643214625

Електронска адреса : izvrsitelj.disic@gmail.com

Драгана Јаковљевић (заменик јавног извршитеља)

Драган Петровић

Број решења о именовању : 740-08-00302/2012-22

Датум решења о именовању : 2013-03-20

Седиштe : Љубовија

Телефон : 0628872096

Електронска адреса : izvrsitelj.dragan@gmail.com

Горан Савић

Број решења о именовању : 740-08-00250/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Шабац

Телефон : 0642930215; 015680503

Електронска адреса : izvrsitelj.savic@gmail.com

Јелена Марић

Број решења о именовању : 740-08-00908/2015-22

Датум решења о именовању : 2015-10-23

Седиштe : Шабац

Телефон : 015602734; 015602735; 0665353626

Електронска адреса : jelena.maric@javniizvrsitelj.com

Марко Сударевић

Број решења о именовању : 740-08-001036/2023-22

Датум решења о именовању : 2023-11-06

Седиштe : Шабац

Телефон : 015631248; 0659491324

Електронска адреса : izvrsiteljsudarevic@gmail.com

Мила Милосављевић

Број решења о именовању : 740-08-1810/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Шабац

Телефон : 015342307

Електронска адреса : milamilosavljeviceric@gmail.com

Милан Јовичић

Број решења о именовању : 740-08-00414/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Шабац

Телефон : 015376408; 0631026634

Електронска адреса : jovicic.mil@gmail.com

Ивана Милан (заменик јавног извршитеља)

Мирко Ратковић

Број решења о именовању : 740-08-00452/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-11-05

Седиштe : Шабац

Телефон : 0669011000

Електронска адреса : ratkovic@izvrsenje.com

Видоје Стојковић

Број решења о именовању : 740-08-00579/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Аранђеловац

Телефон : 0646167988; 034720450

Електронска адреса : vidoje.stojkovic@gmail.com

Александар Тодоровић

Број решења о именовању : 740-08-01754/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034209242; 0654592202

Електронска адреса : izvrsiteljtodorovic@gmail.com

Гордана Ђорђевић

Број решења о именовању : 740-08-1806/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034206258

Електронска адреса : golegoxy@gmail.com

Даница Чоловић

Број решења о именовању : 740-08-00455/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034322614; 0646149082; 034209635

Електронска адреса : office@kgizvrsitelj.rs

Бојан Тодоровић (заменик јавног извршитеља)

Соња Ђуричић Станисављевић (заменик јавног извршитеља)

Ђорђе Стојадиновић

Број решења о именовању : 740-08-1767/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 0606550199

Електронска адреса : djordjis@gmail.com

Жарко Радовић

Број решења о именовању : 740-08-01719/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034356198; 0655070543

Електронска адреса : zarkoradovic82@gmail.com

Ивана Жугић

Број решења о именовању : 740-08-00487/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 0643820273; 034361440

Електронска адреса : ivanazugic75@gmail.com, izvrsitelj.ivanazugic75@gmail.com

Здравка Шундек Поповић (заменик јавног извршитеља)

Соња Ђуричић (заменик јавног извршитеља)

Небојша Вујанац

Број решења о именовању : 740-08-00268/2013-22

Датум решења о именовању : 2013-07-01

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034206658; 0668559861

Електронска адреса : vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Никола Жунић

Број решења о именовању : 740-08-1718/2014-22

Датум решења о именовању : 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 0652034809; 034356059

Електронска адреса : zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com

Смиљана Зубановић

Број решења о именовању : 740-08-00478/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034205673; 0659141036; 0642772988

Електронска адреса : smiljana.zubanovic@gmail.com

Стана Жунић

Број решења о именовању : 740-08-00270/2012-22

Датум решења о именовању : 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 0638053647; 034356878; 034203640

Електронска адреса : stanazizvrsitelj@yahoo.com

Неда Топлица (заменик јавног извршитеља)