„Циљ Министарства правде и државне управе је да грађани могу бесплатно, брзо и ефикасно доћи до сваког податка из правне регулативе Србије“, рекао је данас министар правде и државне управе Никола Селаковић приликом званичног представљања Правно-информационог системa Републике Србије, чије је вођење поверено ЈП „Службени гласник“.

Селаковић је истакао да је Правно-информациони систем сигуран пут ка уједначавању доступности правде, једнаке примене и јединственог тумачења закона према свим грађанима.  Такође, он је рекао да ће овај пројекат допринети бољем функционисању не само правосуђа, већ и државне управе, јавних предузећа и адвоката.

„Стратегија за реформу правосуђа предвиђа принцип транспарентности правосуђа, тј. јавност. Јер уколико правосуђе не ради  јавно, отворено и транспарентно, у његов легитимитет, рад и резултате рада се основано сумња“, указао је Селаковић.

Такође, Селаковић је навео да ће јачању правосудног система и повећању поверења грађана у правосуђе допринети уједначена судска пракса и правна предвидивост. „Свако од грађана и правних лица има право да пре уласка у судски спор зна шта га на крају тог спора чека, односно да зна како би тај спор могао да се заврши, у ком временском периоду, на који начин, као и колико је потребно средстава да потроши“, истакао је министар правде и државне управе.

На крају свог излагања Селаковић је похвалио рад Службеног гласника, који је омогућио настанак система који ће грађанима пружити лак и доступан и за сада у великој мери бесплатан приступ највећој и свеобухватној бази података о прописима Републике Србије и правне регулативе Европске уније.

Присутнима су се обратили и в.д. директора ЈП Службени гласник проф. др Радош Љушић и директор службених издања ЈП Службени гласник Борис Петровић.