Министарка правде Маја Поповић учествовала је на јавном слушању на тему „Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања  са Актом о промени Устава Републике Србије“, коју је организовао Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине.

Министарка Поповић је истакла да се организовањем јавног слушања повећава инклузивност и транспарентност процеса израде и доношења правосудних закона што је похваљено од стране Венецијанске комисије, као саветодавног тела Савета Европе.

Правни амбијент чији су темељ промене Устава и закони који се доносе ради усклађивања са њима превасходно је у интересу грађана Републике Србије. Путем промена Устава и правосудних закона јача се владавина права, јер се она остварује, између осталог, кроз независност судија и самосталност јавних тужилаца, које се повећавају. То ствара услове за бољу и ефикаснију заштиту људских права, јер владавина права на њима почива, а уједно повећава и правну сигурност. Већа правна сигурност утиче и на прилив, нарочито страних, инвестиција. То ће водити ка повећању стандарда грађана и економском напретку Србије.