Министарка правде Маја Поповић учествовала је у Бечу на 31. седници Комисије Уједињених нација за превенцију криминала и кривично правосуђе (UNCCPCJ).

На седници се дискутовало о борби против транснационалног организованог криминала, превенцији криминалитета, ефективности кривичне правде, електронским доказима у кривичном поступку, као и о улози Комисије и кривичног правосуђа у раду Економског и социјалног савета УН у спровођењу Агенде одрживог развоја до 2030. године.

„Република Србија чврсто подржава мултилатерализам и пружа подршку активностима Организације уједињених нација, самим тим и UNODC-у, као њеној специјализованој агенцији“, истакла је Поповић, напомињући да је превенција криминала на националном и међународном нивоу један од основних задатака специјализованих агенција ове светске организације.

„Континуирано спровођење реформи, процес придруживања Европској унији, као и примена Агенде 2030. су комплементарни и међусобно прожимајући процеси“, навела је Поповић.

У раду 31. седнице Комисије учествовао је и помоћник министарке за међунардону сарадњу и стратешко планирање Владимир Винш.