Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Савета Европе саопштио је да је примећен известан напредак у затворском систему Републике Србије и поздравио побољшање услова за смештај осуђених и притворених лица.

У извештају сачињеном на основу посете казнено-поправним установама у марту 2021. године, CPT је похвалио мере српских власти на побољшању материјалних услова у затворима.

Директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић оценио је да је реч о реалном извештају који показује резултате дугогодишњих напора Министарства правде на решавању питања смештајних капацитета које, како је истакао, оптерећује затворске управе и много богатијих држава Европе.

„С обзиром да се CPT бави питањем тортуре, посебну тежину има и то што не постоји примедба на рачун системског нечовечног поступања јер тако нешто не постоји у српским затворима“, рекао је он.

Он је истакао да су због два случаја, које је Комитет навео као изоловане примере прекомерне употребе силе, припадници Службе за обезбеђење суспендовани са посла и дисциплински кажњени због теже повреде радних обавеза.

Царевић је навео да Управа извештаје CPT-ја врло озбиљно разматра и примењује све наведене препоруке попут оних да се побољшају материјални услови у Специјалној затворској болници (СЗБ) у Београду и притворским јединицама у Београду и Забели.

„СЗБ је после 40 година неулагања у потпуности реновирана и уважићемо препоруке и за ову установу, док ће Окружни затвор у Београду ускоро имати 11 реновираних од укупно 12 блокова чиме стари изглед највећег притвора на Балкану постаје прошлост“, нагласио је он.

Царевић је подсетио да КПЗ у Забели има три нова павиљона за смештај 660 лица и у току је израда пројекта за изградњу нове притворске јединице, док ће до краја 2022. почети изградња још два павиљона у овом заводу.