Недавни избор и данашње полагање заклетве новоизабране председнице Врховног касационог суда, пред Народном скупштином Републике Србије, потврда је чврстог опредељења приступа који подразумева обезбеђивање континуитета спровођења изборних поступака који резултирају мандатним ангажовањем челника судова у нашој држави.

Сагледавајући значај Врховног касационог суда и пијадестал на којем се налази у судско – организационој структури, а имајући у виду биографију и резултате рада новоизбаране председнице, сматрам да је Народна скупштина Републике Србије учинила прави избор, те да ће од момента ступања на функцију г-ђа Васовић оправдати сва очекивања.

У капацитету руководиоца ресора за правосуђе чија је надлежност, поред осталог и праћење стања у областима које нормативно уређујемо, изражавам наду да ћемо координисаним приступом заједнички сагледавати све изазове са којима се правосудни органи суочавају у примени права, на начин којим се не задире у независност судске власти, а доприноси првенствено дефинисању решења за превазилажење проблема.

С обзиром на то да новоизабрана председница највишег суда у земљи по положају постаје и председник Високог савета судства, надам се да ћемо заједничким радом у овом телу допринети унапређењу правосуђа, како у кадровским капацитетима, тако и у другим сегментима прописаних надлежности.

 

Министарка правде Маја Поповић