За годину дана примене Закона о бесплатној правној помоћи више од 27.000 грађана је користило право на бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку.

Када је у питању бесплатна правна помоћ, од 1. октобра 2019. године, када је почела примена Закона, до данас поднето је 3.672 захтева, од чега је одобрено 3.386, што је више од 91 одсто одобрених захтева грађана.

Већини грађана су потребну бесплатну правну помоћ пружиле општинске службе бесплатне правне помоћи, док је адвокатима упућенo 669 корисникa.

Поред бесплатне правне помоћи, Закон омогућава и бесплатну правну подршку, која се састоји из пружања правне информације, попуњавања формулара, састављања јавнобележничке исправе и посредовања у решавању спорова.

Овај вид помоћи за годину дана користило је 24.355 грађана. Бесплатан правни савет добило је 13.873 грађана, општу правну информацију њих 8.471, а помоћ у састављању формулара 2.011 грађана.

Потребно је имати у виду да је број корисника бесплатне правне подршке знатно већи, јер велики број јединица локалне самоуправе редовно извештава да пружа правне савете и опште правне информације свим грађанима.