Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила Националну стратегију за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2020 – 2025. године која за циљ има успостављање новог и свеобухватног система заштите и унапређења права жртава и сведока кривичних дела у Србији.

Заједно са Стратегијом, као њеним саставним делом, усвојен је и Акциони план, којим се уређује начин спровођења Стратегије у периоду 2020-2022. године.

Усвајањем ове Стратегије постављен је јасан стратешки пут за унапређење права жртава свих кривичних дела у Републици Србији у складу са највишим европским стандардима. Кроз реализацију Акционог плана, који прати Стратегију, основаће се Национална служба за помоћ и подршку жртвама кривичних дела у оквиру свих виших судова у Србији. Поред тога, измениће се материјално и процесно кривично законодавство како би се омогућило усклађивање са европским стандардима у овој области.

Такође, Национална мрежа служби подршке ће кроз сарадњу са контакт тачкама при јавним тужилаштвима и полицији омогућити да све жртве добију благовремену подршку на начин и у тренутку када им је то најпотребније. Нови стратешки оквир ће омогућити да се штета жртвама надокнађује ефикасније кроз одлучивање о имовинско-правном захтеву већ у кривичном поступку. Додатно, обукама носилаца правосудних функција, полицајаца и адвоката који раде са жртвама ће се приступити на нови систематичнији начин.

Од 1. октобра 2019. почела је и примена Закона о бесплатној правној помоћи који жртве трговине људима и породичног насиља препознаје као кориснике бесплатне правне помоћи и подршке.