Плурализам цивилног друштва неопходан је услов како би се чула различита мишљења и ставови, као и критике, и из тог разлога Министарство правде поздравља вишегодишњи континуитет у раду постојећих струковних удружења, али и оснивање нових, изјавио је државни секретар у Министарству правде Радомир Илић на Скупштини Удружења судија и тужилаца Србије.

Илић је истакао да свако од њих понаособ даје посебан допринос квалитетнијем креирању реформских процеса сваке државе.

Струковна удружења, као део цивилног сектора, неодвојиви су део реформе правосуђа. Министарство правде се трудило да укључи цивилно друштво, посебно професионална удружења, у рад на доношењу важних стратешких докумената, закона, да чује свачије мишљење, сваку образложену критику“, нагласио је Илић.

Он је додао да је поносан на израду текста Националне стратегије развоја правосуђа 2019-2024. године, јер су у Радну групу били укључени представници свих правосудних органа и струковних удружења.

Илић је рекао да је било много радних група министарства у којима су учествовали представници струковних удружења и да је то одраз тежњи министарства да ослушкује невладин сектор.

Државни секретар је додао да можда не би дошло до краха правосуђа у периоду од 2006. до 2012. да су струковна удружења била јача и присутнија, као што су данас, те да се  Србија и њено правосуђе још нису опоравили од реформе правосуђа 2010. године.

Он је додао да је само Министарство правде 2012. године, као последицу недомаћинског управљања, имало дуговања према адвокатима, судским вештацима, судијама поротницима, као и по другим основама од скоро 44 милиона евра, који су данас у потпуности исплаћени.

Илић је као најзначајније резултате у протеклом периоду издвојио скоро у потпуности имплементирану Националну стратегију реформе правосуђа 2013–2019. године, успостављање нове мреже судова 2014. године, доношење системских закона, попут  Закона о извршењу и обезбеђењу из 2016. године, Закона о заштити права на суђење у разумном року, Закона о бесплатној правној помоћи, увођење нових правосудних професија.

Он је додао да су јачани капацитети правосудне инфраструктуре и да готово нема зграде суда у Србији која није имала неки вид санације или реконструкције, да је уведено е-Правосуђе, где су учињени револуционарни кораци, али и спроведена коренита реформа у борби против корупције и организованог криминала.

Илић је истакао да 1. децембра на снагу ступају измене Кривичног законика, којима је, поред осталог, уведен доживотни затвор, као одговор на најмонструознија убиства, пооштрене казне за повратнике и за напад на службено лиц, а једна од новина јесте и увођење кривичног дела напад на адвокате.