У српским заводима за извршење кривичних санкција дошло је до незнатног раста у погледу стопе пренасељености, наведено је у извештају Савета Европе (СЕ) за 2017. годину.

Србија је 2017. године имала 109.2 лица лишених слободе на 100 слободних места у заводима, док је 2016. године тај однос износио 108.9 лица на 100 расположивих места, што је раст мањи од једног процента  у посматраном периоду.

У извештају је наведено и да већи проблем са смештајним капацитетима од Србије имају и државе чланице СЕ и Европске уније, попут Румуније (120.5 лица на 100 слободних места), Француске (116.3 лица), Италије (115 лица).

Стопа смртности у српским затворима је скоро преполовљена и она је у 2017. години износила 32.4 на 10.000 лица лишених слободе, док је тај број у 2016. години био 60.6. Истичемо да је реч о извештају СЕ за 2017. годину (SPACE), закључно са 31. децембром те године, а не о извештају за 2018. годину како су пренели поједини медији.

Министарство правде и Управа за извршење кривичних санкција предузели су последњих неколико година интензивне мере у циљу побољшања услова за смештај лица лишених слободе. Подсећамо да је 2018. године отворен модеран КПЗ у Панчеву, за смештај 500 лица, а да је при крају изградња објекта у КПЗ за жене у Пожаревцу, за смештај 160 осуђеница. Радови трају и на изградњи нових објеката и у КПЗ у Сремској Митровици, у КПЗ у Пожаревцу-Забели, Окружном затвору у Лесковцу. Узимајући у обзир да је прошле године отворен нови завод и да су уложени додатни напори у унапређењу смештаја, очекујемо да следећи извештај СЕ за 2018. годину буде повољнији за Србију.

Те напоре је препознао и специјални известилац Уједињених нација за тортуру који је, после обиласка српских затвора, похвалио Министарство правде за значајне кораке у погледу повећања смештајних капацитета притворских јединица, као и на изградњи нових завода и реконструкцији постојећих установа.