Србија се више не налази на листи глобално незадовољавајућих земаља, када је реч о борби против корупције, указано је у последњем извештају усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама.

Нови извештај усвојен је на 82. пленарном заседању ГРЕКО одржаном у периоду од 18-22. марта 2019. године, а у којем је оцењено да је Република Србија од укупно 13 препорука које су јој упућене, делимично испунила десет препорука, док три препоруке још нису испуњене.

Како је већина тих препорука везанa за уставне амандмане, Савет Европе није могао да учињени напредак у испуњењу препорука третира у потпуности испуњеним, док се Устав Републике Србије не промени.

Напредак је учињен у погледу 10 препорука, док две од три препоруке које у потпуности нису испуњене се односе на доношење новог Закона о спречавању корупције. Узимајући у обзир да ће се и предлог овог закона ускоро наћи у скупштинској процедури, његовим усвајањен биће испуњене и те две препоруке.

У Извештају се похваљује усвајање новог Закона о лобирању, који уводи у потпуности нову професију у правни систем Р. Србије. Република Србија је похваљена од стране ГРЕКО Савета Европе за доношење иновативног и модерног закона (који многе државе чланице Савета Европе још нису донеле). Наведена препорука се и даље третира делимично испуњеном искључиво због одложеног дејства примене закона до 14. августа 2019. године.

Узимајући у обзир да су многи процеси у току, ГРЕКО је закључио да је преко 75% препорука делимично испуњено, те да је неопходно да Р. Србија извести о даљем напретку најкасније до 31. децембра 2019. године.