Велико ми је задовољство што могу да истакнем да је Министарство правде, државни орган, који је испунио све препоруке Државне ревизорске институције, када је реч о начину формирања комисија и повремених радних тела у оквиру овог министарства, рекла је данас министарка правде Нела Кубуровић на завршној конференцији „Како су ревизије сврсисходности утицале на рад државних органа у Србији“, коју је организовала ДРИ у хотелу Метропол.

Министарка Кубуровић је подсетила да се велики део надлежности министарства односи на поверене послове у оквиру функцинисања правосуђа што често захтева и формирање различитих комисија. Она је додала да је министарство у последње три године доста тога урадило на унапређењу и транспарентнијем представљању рада тих комисија, а посебно када је реч о комисијама чији чланови добијају одређену накнаду за ангажовање.

Она је указала да је у Министарству правде успешно успостављена апликација, која води евиденцију о раду свих комисија и која омогућава комплетну евиденцију о њиховом раду.

Говорећи о раду комисија које су формиране у Министарству правде, Кубуровић  је навела да комисије за спровођење правосудног испита већ деценијама у назад постоје, али да је министарство ширећи своју надлежност, проширило и своје обавезе, па и потребе за формирањем нових комисија, које су у вези са радом јавних бележника, јавних извршитеља, посредника, вештака и тумача, спровођење испита за јавне бележнике и извшитеље. Она је истакла да управо захваљујући препорукама ДРИ, министарство има један транспарентан приказ свих комисија и на основу којих критеријума се бирају чланови.

Министарка је подсетила да је комисија Министарства правде, која се бави доделом средстава која су прикупљена на основу одлагања кривичног гоњења – опортунитета, добар пример где се прате препоруке ДРИ, на који начин се троше средства грађана и како тај процес треба да буде врло транспарентан. „Током три године спровођења конкурса, више од милијарду динара средстава је додељено на врло транспарентан начин, а грађани могу да виде како су та средства утрошена“, рекла је Кубуровић. Она је подсетила да постоји интензивна контрола, када је реч о утрошку тих средстава, и да уколико у одређеном року средства нису искоришћена за пројекат који је био предвиђен, морају да се врате у Буџет РС.

Указујући на важност интерне контрола трошења буџетских средстава министарка Кубуровић је указала да Министарство правде има велику надлежност и у том делу, с обзиром на то да контролише рад и утрошак средстава великог броја правосудних органа. „Интерни ревизор министарства врло је активан и врло ревносно делује, спроведене су контроле у судовима и  тужилаштвима, покренути дисциплински поступци, разрешени поједини председници судова, а  неправилности које су уочене у интерним ревизијама, довеле су до тога да су се мењали подзаконски акти које доносе Министарство правде, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, нарочито када је реч о трошковима у судским поступцима“, истакла је Кубуровић.

„Финансијска контрола изузетно је битна, а посебно када је реч о борби против корупције и због тога је сарадња са ДРИ препозната и кроз Акциони план за Поглавље 23“, указала је Кубуровић и додала да ће Министарство правде и даље радити на јачању финансијске контроле, а у сарадњи са Државном ревизорском институцијом.