Поводом Међународног дана заштите података о личности, Министарство правде подсећа да је Народна скупштина крајем 2018. године усвојила нови Закон о заштити података о личности, чиме је Србија свој законодавни оквир у потпуности ускладила са европским стандардима и тиме стала раме уз раме са другим државама ЕУ.

Успостављање ефикасног механизма заштите личних података, унапређење међународне размене података, као и усклађивање домаћег законодавства са новим прописима Европске уније у области заштите података, су основни циљеви доношења новог закона.

Изради коначног текста Нацрта закона претходила је широка јавна расправа, као и континуирано усаглашавање текста са мишљењима Еуроџаста и Европске комисије, које су позитивно оцениле финални текст Нацрта закона. У радној  групи за израду Нацрта закона, поред представника релевантних институција, учествовао је и експерт Савета Европе Грејем Сатон.

Новим законским решењима, чија ће примена отпочети у августу ове године, унапређује се заштита података о личности, како у домаћем правном систему, тако и у односу на изношење података у треће земље. Закон је усклађен са директивама ЕУ у овој области те ће подаци о личности грађана Србије бити заштићени на исти начин, као и у државама чланицама ЕУ.