Једнодневни семинар „Мултисекторском сарадњом против насиља у породици“, намењен представницима свих надлежних органа и установа које предвиђа Закон о спречавању насиља у породици, одржан је данас у Бору.

„Одржавање оваквих семинара је јединствен начин да се професионалци упознају шта закон доноси,  а имајући у виду да су они део једног великог тима и важни партнери у заштити од насиља у породици, управо овај семинар је помогао да они препознају шта су им обавезе и шта се од њих у систему очекује“, рекла је представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић.

Она је истакла да је тимски рад и сарадња свих надлежних органа веома битна за заштиту и подршку жртвама насиља у породици и додала да су овакви семинари само део велике палете активности које Министарство правде ради.

Мирчић Чалуковић нагласила је да је веома важна подршка Групама за координацију и сарадњу, које су формиране на подручју сваког основног тужилаштва у Србији, а чине их тужилац, представник центра за социјални рад и надлежни полицијски службеник.

„Ментори долазе и директно на конкретним случајевима пружају подршку како решити случај, како израдити индивидуални план заштите и подршке жртви. Колеге из свих система врло активно су учествовале и чини ми се да им је значило“, истакла је Мирчић Чалуковић.

Она је напоменула да су у градовима у којима су семинари раније одржавани – у Ужицу, Чачку, Крушевцу, Нишу, Крагујевцу, Сомбору и Београду бољи резултати и помаци у раду већ видљиви, а сматра да ће и новоизрађена брошура о питањима која највише муче учеснике у примени Закона о спречавању насиља у породици бити још један бенефит активности и да ће свима добро доћи како би се искључило насиље.

Професор Емир Ћоровић са Државног факултета у Новом Пазару истакао је важност група за координацију и сарадњу, које је предвидео Закон оспречавању насиља у породицу, којима је један од основних циљева пружање помоћи и подршке жртвама насиља.

„Постоји широк спектар различитих мера које се могу предузети у циљу заштите жртава насиља у породици и других кривичних дела које потпадају под ингеренцију поменутог закона. Мултисекторска сарадња произилази из Истанбулске конвенције и јако је добро што је законодавац препознао то и да у поменутој Групи за координацију и сарадњу постоји законом установљена обавеза да сарађују полиција, тужилаштво, центри за социјални рад, судови опште надлежности, као и прекршајни судови. Битно је рећи да се мултисекторским приступом лакше изналази решење за одговарајући проблем“, рекао је Ћоровић.

Координатор заједничког пројекта из УН Маја Бранковић Ђундић рекла је да овај програм партнерски спроводе Министарство правде и УН и додала да није довољно донети закон, него је битно обезбедити и његово спровођење, као и да је суштина Закона о спречавању насиља у породици да жртве треба да буду у центру интервенције свих институција и свих партнера на локалном нивоу.

На семинару у Бору били су присутни представници здравствених, образовних установа, центара за социјални рад, полицијских станица, јавног тужилаштва, Националне службе за запошљавање из Бора, Мајданпека, Кладова и Неготина.

Поред данас одржаног у Бору, исти семинари током прошле недеље одржани су и за подручје Полицијске управе Лесковац, где су били представници надлежних органа из Лесковца, Лебана, Медвеђе, Црне Траве, Власотинца и Бојника, као и на Златибору за представнике Пријепоља, Прибоја и Нове Вароши.