Министарство правде објавило је данас, 24. октобра 2018. године на својој интернет презентацији нови извештај Венецијанске комисије о последњем Нацрту уставних амандмана Републике Србије у области правосуђа.

На 116. редовном заседању, чланови Венецијанске комисије разматрали су Нацрт уставних амандмана које је Министарство правде након усаглашавања са коментарима које је стручна јавност изнела на последњем округлом столу одржаном у Београду и септембру 2018. године проследило овој институцији.

Венецијанска комисија је разматрала усклађеност амандмана са њиховим главним препорукама и то о: саставу Високог савета судства (ВСС), Високог савета тужилаштва (ВСТ) и улоге Народне скупштине, распуштању ВСС, разрешењу због нестручности, начину обезбеђивања уједначене примене права, као и о положају јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Такође, изнети су и остале препоруке Комисије у вези са међусобним ограничавањем и равнотежом све три гране власти, саставом ВСС, ВСТ, Правосудном академијом, премештајем судија, политичким деловањем судија, као и препорукама која се односи на континуитет/ротацију у мандату председника и чланова ВСС.

На крају извештаја, Венецијанска комисија је изнела закључак којим се потврђује да су све препоруке које је ова комисија изнела на Нацрт уставних амандмана Републике Србије у области правосуђа усклађене.