У складу са обавезама Републике Србије у процесу придруживања Европској унији, као и активностима у вези са Акционим планом за преговарачко поглавље 23, текст Нацрта закона о заштити података о личности, који је усаглашен са коментарима са јавне расправе је преведен на енглески језик и званичним каналима комуникације - електронским путем прослеђен Европској комисији и Еуроџаст-у. Европска комисија и Еуроџаст послале су коментаре на више чланова Нацрта закона, који су од стране Министарства правде размотрени и, у складу са примедбама и предлозима, извршене су корекције у основном тексту.

 

Напомињемо да мишљења ЕК и Еуроџаст-а на Нацрт закона нису један документ у форми мишљења ових европских институција, већ се ради о званичној електронској преписци Министартва правде и ових институција у којој се континуирано радило на прилагођавању текста Нацрта са њиховим препорукама. Као резултат заједничког рада, Европска комисија и Еуроџаст су дали позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити података о личности.

 

Министарство правде указује да је усаглашени текст у који су уграђене сугестије Европске комисије и Еуроџаста, у складу са Пословником Владе, упућен на званично мишљење већем броју државних органа, а између осталог и Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, од кога Министарство правде очекује и званично мишљење.

 

Поводом саопштења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуба Шабића и критикама које је упутио Министартву правде о тексту поменутог закона, Министартво правде указује да је процес израде Нацрта закона о заштити података о личности био транспарентан и континуирано доступан стручној и широј јавности на веб презентацији министарства.

Подсећамо да је основни текст, који је упућен на експертизу, припремила интерресорна радна група, коју су чинили представници релевантних државних органа, као и да је о том тексту одржана јавна расправа и да су сви документи везани за јавну расправу благовремено објављени на сајту Министарства правде.