Министарство правде објавило је на својој интернет

презентацији (https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php) Радни текст измена Устава у области правосуђа.

Радни текст измена највишег правног акта Србије резултат је полугодишње јавне расправе, у оквиру које је Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије организовало шест округлих столова у неколико градова Србије.

На тим округлим столовима су представници стручне јавности и остали заинтересовани могли да изнесу своје ставове о променама Устава у области правосуђа.

Министарство правде је Радни текст измена Устава израдило у сарадњи са бившим чланом и сталним експертом Венецијанске комисије Џејмсом Хамилтоном.

Нацрт измена Устава биће послат на мишљење Венецијанској комисији, без чијег позитивног мишљења се неће ићи у даљу процедуру усвајања.

Напомињемо да ће Радни текст измена Устава бити предмет новог круга јавне расправе коју ће Министарство правде спровести.

Министарство правде позива све заинтересоване да се упознају са Радним текстом измена и дају своје сугестије и мишљења у предстојећој јавној расправи.