Министар правде Нела Кубуровић потписала је данас са овлашћеним представницима Конзорцијума „Градина д.о.о. Београд – Термоинжењеринг д.о.о. Београд“ уговор о реализацији радова на реконструкцији и адаптацији зграде „Палата правде“ у Београду (Савска 17а).

Потписивању уговора присуствовали су и представник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у Србији Ивана Вујић и представник ИПФ3 конзорцијума (техничка подршка за пројекте Европске уније) Милица Дугић.

Реконструкција „Палате правде“ представља највећи инфраструктурни пројекат који је Министарство правде покренуло у последње четири године.

Тeндeрскa дoкумeнтaциja je урaђeнa пo oбрaсцу Свeтскe бaнкe, a прeдвиђeнe критeриjумe je oдoбриo EИБ. Цео поступак избора најбољег понуђача у потпуности је спроведен у складу са процедурама ЕИБ, а потписивањем уговора омогућено је да радови на реконструкцији зграде буду започети.

Зграда „Палата правде“, чија је површина преко 24.000 квадратних метара, није имала готово никакву врсту реновирања или радова на реконструкцији више од четири деценије.

Планирано је да радови трају 24 мeсeцa, процењена вредност радова је око 16 милиона евра, а средства су обезбеђена из кредита ЕИБ.

Након завршетка реконструкције и адаптације, „Палата правде“ биће намењена за рад и функционисање четири правосудна органа – Виши суд у Београду, Први основни суд у Београду (кривично одељење), Више јавно тужилаштво у Београду и Прво основно јавно тужилаштво.Прва фаза реконструкције „Палате правде“ завршена је у септембру, када су из те зграде исељени сви правосудни органи, који су измештени на нове адресе у Београду.