Србија успешно примењује Закон о заштити узбуњивача. До 1. септембра 2016. године у вишим судовима у Републици Србији било је у раду 157 предмета по тужбама у вези узбуњивања, а решено је 89 предмета“, истакла је министарка правде Нела Кубуровић на конференцији „Закон о заштити узбуњивача – годину дана примене“, која je одржана данас у Београду.

Кубуровић је указала да судије ефикасно поступају у заштити узбуњивача, као и да је просечно време за доношење привремене мере, која је прва помоћ узбуњивачу, три дана, а самим законом је прописан рок од осам дана., што потврђују и статистички извештаји - од укупно 40 поднетих предлога за одређивање привремене мере, одлучено је у 37 предмета.

Влада Републике Србије је у протеклом временском периоду показала да је борба против корупције један од приоритета и да  је једна од најзначајних мера коју је Србија предузела било доношење Закона о заштити узбуњивача, истакла је Кубуровић.

Она је навела да је Србија усвојила Националну стратегију за борбу против корупције и њен пратећи акцони план, као и да је у мају 2015. године Влада усвојила и Стратегију истрага финансијског криминала. Кубуровић је додала и да је Акционим планом за Поглавље 23 предвиђен низ мера и конкретних корака које ће Србија предузети у циљу јачања постојећих и доношења нових механизама у борби против криминала и корупције.

Министарка правде је нагласила да је главни циљ Закона о заштити узбуњивача да узбуњивачима пружи адекватну заштиту од било какве врсте одмазде, као могуће последице њиховог указивања на незаконита поступања.

„Питање које свака демократска држава поставља јесте, како да постане чврст савезник онима који из опште, а не личне користи, пријављују незаконите радње, а да након тога не буду доведени у било какву неприлику због тога“, истакла је Кубуровић.

Она је навела да, нажалост, често онај ко би требао да добије похвалу, захвалност, почне да трпи одмазду, добије отказ и да управо овај закон треба да буде препрека оваквом поступању.

Министарка је рекла да су два основна разлога због којих се Србија одлучила да има један овакав закона јесте да грађани који пријављују корупцију морају да добију брзу и ефикасну заштиту, као и да је то одличан начин да се сазна и расветли велики број кривичних дела. „То је оно што називамо савез државе и грађана“, истакла је Кубуровић.

„Треба да градимо и да јачамо и полицију и јавно тужилаштво и Пореску управу. Али треба да им дамо и све алате са којима могу да раде. Закон о заштити узбуњивача је један од алата у борби против корупције“, рекла је министарка правде и додала да у нашој земљи узбуњиваче штити суд, што је једно од најсавременијих решења, јер је само суд властан и независан да одлучује о радним споровима, а питања заштите узбуњивача углавном су уско повезана са радним споровима.

Говорећи о успешној примени Закона, министарка Кубуровић је навела да је у периоду од шест месеци од усвајања закона до ступања на снагу обучено преко 1200 судија за његову примену, као да за помоћ у обуци захвалност дугујемо УСАИД-овом пројекту ЈРГА.

„Оно што остаје као важан задатак јесте да градимо визију узбуњивача, његову заштиту и у будућности. Узбуњивачи којих има пуно и који траже заштиту потврђују да је, друштво зрело, свесно постојања корупције и спремно да се бори против исте“, истакла је министарка Кубуровић.

На крају, Кубуровић је истакла да је Србија учинила значајне помаку у борби против корупције и криминала, али да доследна борба мора бити настављена. Она је навела да је у циљу даљег јачања система и институционалних оквира потребних за борбу против корупције и криминала, Министарство правде припремило нацрте нових, и измене и допуне постојећих закона, како би правосудни органи били довољно кадри и оснажени да наставе битку против тих друштвених пошасти.

„У наредном периоду биће усвојене измене и допуне Кривичног законика, нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и корупције. Биће ојачано Тужилаштво за организовани криминал, установљени регионални центри за борбу против корупције у вишим јавним тужилаштвима, усвојене нове методе рада полиције, јавног тужилаштва, судова. Биће донет и Закон о пореклу имовине, који ће у антикоруптивну борбу увести и пореску управу“, истакла је Кубуровић.

„Сви ови органи које сам навела, јачањем својих капацитета и новом методологијом рада добиће јако оружје за још јачу борбу, која ће имати нулту толеранцију на корупцију и криминал“, закључила је министарка правде.