У "Вечерњим новостима", у рубрици Специјалан додатак, објављен је други наставак у вези Преднацрта грађанског законика. 

У Преднацрту грађанског законика проширене су и прецизиране одредбе о облигационим односима.

Тај део представља допуну важећег Закона о облигационим односима.

Конкретно је прописано да је уговор закон за уговорне стране, што је посебно важно за иностране инвеститоре.

Грађански законик би такође требало да регулише субјективну и објективну одговорност код опасних ствари и делатности.

Текст Преднацрта можете погледати у рубрици Радне верзије прописа.