Решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр: 011-00-00623/2011-05 од 12.12.2013. године, привремено је забрањен даљи рад Портала судова Србије (www.portal.sud.rs), као и даљи унос и обрада података из става 1. тач. 1.-5. Решења.

Можете преузети Решење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.