Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-12688/2023 од 26.децембра 2023.године и 51 број: 112-493/2024 од 30. јануара 2024. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса и образац изјаве по ЗУП-у.