Дошло је до промена који се односе на трошкове полагања правосудног испита, тако што ће почев од априлског испитног рока накнада за полагање правосудног испита износити 17.160,00 динара. Трошкови накнадног полагања правосудног испита, у зависности од броја предмета који се накнадно полажу износиће:

за три предмета 8.910,00 динара

за два предмета 7.645,00  динара

за један предмет 6.435,00 динара