Министар правде  на основу члана 11. стaв 1. и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10), објављује јавни позив за именовање судских вештака за посебну област и ужу специјалност графоскопија за подручје Основног суда у Сремској Митровици на основу претходно истакнутих потреба.

 

Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику РС” број 69 од 18.08.2023. године

 

У наставку можете преузети текст огласа